Eserlere Göre Listeleme

Toplam 644 sonuçtan 91 - 100 arası görüntüleniyor.
 • Ryunosuke Akutagava
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  2,55 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitaptaki hikâyeler, Ry?nosuke Akutagava'nın öykülerinden bir seçmedir. Büyük bir ustalıkla yazdığı çeşitli biçim ve içerikteki öyküleriyle kendinden sonra gelen kuşaklara örnek olmuştur. Japon film yönetmeni Akira Kurosava, kitaba adını veren öyküyü "Çalılıklar Arasında" isimli öyküyle birleştirerek Raş?mon ismiyle sinemaya uyarladı ve 1951 yılında Venedik Uluslararası Film Festivali'nde birincilik ödülünü kazandı. "Akutagava, ilk hikâyesi olan "Raş?mon"da işinden atılmış bir uşaktan bahseder. Uşak, Raş?mon kulesinde, peruk yapmak için ölü bir kadının saçlarını yolmakta olan yaşlı bir cadaloz görür. "yaşamak için bunu yapmaya mecbur olduğumu bilseydi, belki bana kızmazdı" diyerek durumu açıklamaya çalışır yaşlı cadı. Uşak alaycı bir şekilde "Yaa, öyle mi? O zaman hırsızlık yapma sırası bende. Yapmazsam ben de açlıktan öleceğim" der ve elbiselerini üstünden çıkarıp alarak kadını bir tekmeyle kokmuş cesetlerin arasına yuvarlar. Akutagava'nın yaratmış olduğu ırz düşmanları, katiller ve fanatikler üzerine hiçbir zaman merhamet güneşi doğmaz; çünkü yazar, tıpkı başı dumanlı Fuji dağı gibi insanların aczine uzaktan ve soğuk bakmaktadır. Ölümünden birkaç ay önce yazmış olduğu şiirde yazarın nihilizmi çok çarpıcı bir biçimde gözlenmektedir. Çiçekli palmiyeler ve bambuların bağrında, Kapatmış gözlerini sanki uyuyor Buda... Yol boyunca uzanmış incirlikler içinde, Kuruyan dallar gibi çoktan can vermiş İsa... Bize de geldi sıra, kavuşmak var uykuya, Bir dekorun önünde yaşam denen oyunda.." -Time, 29 Aralık 1952-
 • Engin Geçtan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  594,18 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: AYSUN GÜNDOĞDU ÇEVİK
  Rastgele Ben, yakın bir dosta anlatır gibi kaleme alınmış bir anlatı. Engin Geçtan hikayesine ellili yılların ortalarında genç bir hekim olarak gittiği Amerika'dan başlıyor. Yabancı bir memlekette edindiği ilk mesleki deneyimleri aktarırken, bir yandan da bir zamanların Amerika'sının renkli bir tasvirini yapıyor: seyahatler, farklı ülkelerden meslektaşlar, etnik gruplar, inanç sistemleri, yaşam biçimleri, dönemin sanat ve kültür hayatı... Sonra Türkiye'ye dönüş, ilk deneyimler, muayenehane tecrübesi, akademik hayatın cilveleri ile tanışma, bir psikiyatristin oluşumu sürecindeki sonu olmayan arayışlar... Dünden bugüne toplumun dinamikleri ve ona eşlik eden psikolojik süreçler konusunda "izlenimlerle" ilerleyen, serbest çağrışımlarla yol alan kitap, yakıcı etkilerini hissettiğimiz günceler konulara da değiniyor: giderek yaygınlaşan depresyon, demokrasi konusundaki algı farklılıkları, kapitalist sistemin bireyden talepleri... Çocuk merakını, meraklı kedi yanını hiç yitirmeyen Geçtan'dan, yaşam sevinci taşıyan bir yolculuk...
 • Henry Neel
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  107
  Eser Türü: Tiyatro
 • David Ruelle
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,04 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Jacques Monod
  insan sesi mp3 - Türkçe
  20 Ayrım
  270,19 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ferah Özer
  1965 yılında Nobel Tıp ödülünü kazanan Monod hiç kuşkusuz çağının ilerisinde bir yazar. Keskin bilim adamı zekâsıyla, sadece kendi alanı olan biyoloji üzerine değil, felsefe ve toplum bilimleri alanında da yıllar sonra doğrulanacak öngörülerde bulunur kitabında. Monod'ya göre, Homo Sapiens'in ortaya çıkışından bile geriye giderek, insanlığın çocukluk yıllarına uzanan animist görüşler, modern insanın ruhunda halen canlı ve kökleşmiş haldedir. Nesnel bilginin neden hâlâ özgün gerçekliğin tek bilgi kaynağı olarak görünmediğini sorgulayan Monod, bilim düşmanlığını modern toplumların ruh hastalığı olarak tanımlar. Monod'ya göre, ilk insanlardan bu yana binlerce yıldır animist düşünceler hâkimdir. Monod'nun kitabındaki eleştiriler güncelliğini korumaktadır. Modern toplumlar bilimin keşfettiği zenginlikleri ve güçleri çoktan kabul ettiler; fakat bilimin en derin mesajını dinlemediler: 'Bilime borçlu olduğu tüm zenginliklerin keyfini sürerken, toplumlarımız bilim tarafından bütünüyle çürütülmüş değer sistemlerini yaşamaya ve öğretmeye devam etmektedir.' Modern toplumlardaki bu ikiyüzlülüğe dikkat çeker Monod. Bir yandan bilimin sağladığı bütün olanakları kullanırken, öte yandan bilimden çıkan mantıksal sonucu, maddenin kendiliğinden rastlantısal macerasının getirdiği sonucu, özetle bu evrenin bizim için tasarlanmadığı sonucunu kabul etmek istemiyor insanlar. Bilimin bu soğuk katılığı onları rahatsız ediyor. İnsanlar 'inanmak' istiyorlar, hayatlarının bir anlamı olması gereğine olan inanç insanları rahatlatıyor.
 • Abidin Sönmez
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  884,66 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Abidin Sönmez
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,17 MB
  Eser Türü: Kitap
 • SABAHATTIN SAKMAN
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,19 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu eserde; bir yandan, -ahlaktan politikaya, bilgi teorisine ve estetiğe- bütün dalları bütünleştirilmiş rasyonel doğru bir felsefe ortaya konurken; öte yandan, antika veya "modern" her tür mistik (anti-akıl) ve kolektivist (anti-birey) felsefenin insan ve yaşam düşmanı karakteri teşhir edilmektedir.
 • Samiha Ayverdi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  219,80 KB
  Eser Türü: Kitap
  "Çocukluğumun zorca hatırladığım bu senelerinde artık paranın eski iştira kudreti kalmamış olmasına rağmen, gene de günümüzün ticari ve iktisadi gücüyle kıyaslanmayacak ölçüde olduğu şüphe götürmez. İşte o zamanlar henüz yolunu şaşırmamış olan dünya, kanaatin belini kırmamış olduğu için, günlük hayat hile, hud'a, sefahat ve israfın pençesine teslim olmamış bulunduğundan kimsenin lokması boğazında düğümlenmez ve aç kalmak korkusu ile karşı karşıya gelmezdi."
 • Howard Phillips Lovecraft
  insan sesi mp3 - İngilizce
  2 Ayrım
  16,72 MB
  Eser Türü: Kitap

Sayfalar