Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2721 sonuçtan 2451 - 2460 arası görüntüleniyor.
 • Dr. Ümit Emre
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  97,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Behice Boran
  metin
  2 Ayrım
  2,81 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Hulki Cevizoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  30 Ayrım
  542 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Gülay Akçayiğit
  Avrupalı 'nın bize uyguladığı "oryantalist" propaganda kitaps/kitaps kendisinden olmayanın ya da kendisine benzemeyenin "çağdaş olmadığı" yanılgısına dayanıyor. Günümüzde moda bir kavram ve akım olan "küreselleşmenin" ardına gizlenen egemen yabancı diller özellikle İngilizce, anaokuluna kadar girdi. Yabancı dil öğretilmesi yerine yabancı dille eğitimin desteklenmesi dil emperyalizminin su gibi sessiz ve sinsi biçimde her yere sızması sonucunu doğurdu. "Ülkesini yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır" diyen Atatürk 'ü bugün kaç kişi duyuyor acaba?.. Dün şairimiz de haykırıyordu: "Türkçe 'nin çekilmediği yerler vatandır!" Bugün ise Türkiye, "psikolojik (ruhbilimsel) bir savaşla" karşı karşıya... Bu kitapta Türkiye ve Türkçe üzerinde oynanan oyunların büründüğü şekilleri oyunun boyutlarını yere düşen "ses bayrağımız" Türkçe 'nin yeniden lâyık olduğu zirvede dalgalanması için alınması gereken önlemleri okuyacaksınız.
 • Mehmet Saray
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,92 MB
  Eser Türü: Kitap
  Türk Milleti Orta Doğu Balkan ve Kafkas ülkelerinin halkları ile geçmişte uzun asırlar birlikte yaşamıştır. Bu birliktelik nasıl ve kimler tarafından bozulmuştur, bunu bilmek unutmamak gerekir. Türkiyemizin coğrafi ve stratejik konumunu unutmadan çevremizde neler olup bittiğini dış güçler tarafından neler yapılmak istendiğini bilmek mecburiyetindeyiz." Türkiye ve Yakın Komşuları " adlı bu çalışma aydınlarımızı kamuoyuna ve sevgili gençlerimizi Türkiyenin komşuları hakkında bilgilendirmekte ve yakın çevremizde olup bitenlere dikkatleri çekmektedir.
 • Can Ataklı
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  2,38 MB
  Eser Türü: Kitap
  Usta gazeteci Can Ataklı, Türkiye Yanıyor- Erdoğan'ın Terörle Dansı adlı kitabında Türkiye'nin etrafını saran terör yangınının nedenlerini sözünü sakınmadan bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. PKK, Türkiye'nin Güneydoğu'sunda okulları yakıyor, Atatürk büstlerini kırıyor, yollarda denetim uyguluyor ve Türk bayrağını gönderden indiriyor. AKP Hükümeti ise müdahale edilmesini engelliyor ve sürece seyirci olmamızı istiyor. Neden? Yanı başımızda bir Büyük Kürdistan kuruluyor ve bunun Türk topraklarını da kapsayacağı açıktan ilan ediliyor. Hükümet ise Barzani'ye her türden desteği sağlamaya devam ediyor. PKK daha şimdiden müttefiklerimizin en yakın müttefiki olmuş durumda. Ama hükümetimiz gelişmeleri sadece seyrediyor. Neden? AKP'nin 6. yılına giren Kürt açılımı, terörün elini güçlendirirken ülke bütünlüğüne kayda değer zararlar verdi. Ayrıca AKP'nin sıfır sorun anlayışı Türkiye'nin uluslararası itibarına büyük bir darbe vurdu. AKP Güneydoğu'da neden Özerk Bölgeler yaratmayı amaçlıyor? Türkiye'nin sınırları neden siliniyor ve ordumuz ise gelişmelere neden seyirci? Yeni Osmanlı maceralarının arkasında hangi güçler var? İŞID ve El-Nusra terör örgütleri Suriye ve Irak'ı yangın yerine çevirdiler. Yüzbinlerce insan yerinden yurdundan edilmiş. Suriye ve Irak'ta kafalar kesiliyor, tecavüzler ve tehditler günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda. Ama Türkiye'nin sınırları hala terör yuvalarına açık. Artık bombalar Hatay'da, Urfa'da ve Gaziantep'te de patlıyor, ama hükümetimiz hala terör örgütlerine silahlı ve lojistik destek veriyor. Yüzbinlerce Iraklı ve Suriyeli yerinden yurdundan edilmiş. Binlerce Suriyeli kadın ve çocuk büyük kentlerimizde perişan durumda ve dilencilikle geçiniyor. Erdoğan ise hala Allah'ın izniyle Şam'da namaz kılmaktan bahsediyor. İŞID terör örgütü artık Türkiye'yi doğrudan tehdit ediyor. Ama Erdoğan IŞID'i hala terör örgütü olarak görmüyor. Acaba neden? Yoksa IŞID, Erdoğan'ın amacına hizmet mi ediyor? Yoksa AKP'nin Suriye politikasının görünmeyen kısımları da mı var? Türkiye neden Suriye'ni bölünmesi için terör örgütlerine destek veriyor? Suriye bölünürse Türkiye mi kazanacak? Usta gazeteci Can Ataklı, Erdoğan'ın tehditleri sonucu gazetesinden uzaklaştırıldı, televizyon programlarına çıkarılmadı ve susturulmaya çalışıldı ama yılmadan, gizlenen ve bilinmeyen birçok şeyi ortaya çıkarıyor. Can Ataklı, Türkiye Yanıyor/Erdoğan'ın Terörle Dansı adlı kitabında Erdoğan'ın ve AKP'nin maskesini düşürüyor. Bu kitap sizi düşündürecek, bilgilendirecek, şaşırtacak ve size geniş bir bakış açısı sunacak. Usta gazeteci Can Ataklı, Kürt açılımı ve Suriye kriziyle ilgili sansürlenen gerçekleri yazdı. AKP Kürt sorunundan ne anlıyor? Açılım neye ve kime hizmet etmiştir? Terörle pazarlık olur mu? İçsavaş mı terörle mücadele mi? Terör ile Kürdü birbirinden ayırmadan barış olur mu? Kürt sorununda çözümsüzlüğün nedenleri ve çözümün yolları nelerdir? AKP, MİT, BDP, PKK, KCK, Abdullah Öcalan, Barzani ve Talabani'nin Kürt politikası nedir? Kürt açılımı, yeni anayasa, anadilde eğitim ve Kürt sorununu yandaş basın nasıl çarpıttı? Kürt sorunu üzerinden Cumhuriyetle hesaplaşmak ne anlama geliyor? ABD, Türkiye'de ve Ortadoğu'da nasıl bir oyun oynuyor? Arap baharı, Ortadoğu'daki gelişmeler ve Suriye krizi nasıl değerlendirilmelidir? AKP'nin iç ve dış politikadaki çıkmazları nelerdir? Erdoğan'ın yanlış stratejisi ve Davutoğlu'nun dış politikası Türkiye'yi Suriye'de nasıl bataklığa soktu? Türkiye uluslararası ilişkilerde itibarını nasıl kaybetti?
 • Muhammet Faruk Bayram
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  9,65 MB
  Eser Türü: Makale
  Kapitalizmin en somut yansımalarının görüldüğü tüketim odaklı toplumda, bireylere tüketim odaklı bir yaşam sürmeleri önerilmektedir. Küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyaya sirayet eden tüketim toplumu, birbirine benzer hayat tarzları yaratmakta; insanlar tüketim toplumu vasıtasıyla oluşturulan sosyal statü gruplarında kendi statülerini ifade etmek adına tüketime yönelmektedirler. İşte bu noktada; televizyon ürünleri, özellikle de dizi filmler, bireylere yaratılan sosyal statü gruplarında ne şekilde yer edinebileceklerine dair fikir sunmakta ve onlara tüketim biçimleri hakkında fikir sağlayarak tüketim isteğini harekete geçirmektedirler. Firmalar ise televizyon ürünleri üzerinden oluşturulan bu tüketim isteğini realiteye çevirmek adına bu platformlarda çeşitli reklamlar yapmakta ve ürünlerini toplumca kabul gören rol modeller üzerinden izleyiciye satmaya çalışmaktadırlar. Bu tezde; kitle iletişim araçları özelinde dizi filmler ile yaratılan “sahte ihtiyaçlar” ile ortaya çıkan tüketim eğilimi ve yaşam biçimi dayatmasının; özellikle internet teknolojisi ile üretilen yeni araçsal mekanizmalar üzerinden ortaya konulacaktır. Televizyon ve dizi filmler vasıtasıyla güdülenen standart yaşam tarzları ve tüketme arzusunun, internet ve mobil uygulamalar yoluyla topluma ulaştırılma ve toplumu şekillendirme anlamında çok daha hızlı bir hal aldığı ve bu noktada, bu araçların bireylerin tüketim ve ihtiyaç belirlemeleri hususlarındaki “self-determinasyon” sürecini ellerinden aldıkları verilen örneklerle irdelenecektir.
 • Mehmet Derin
  insan sesi mp3 - Türkçe
  23 Ayrım
  442,73 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Buğra Zayim
  Rumeli Hisarı'nın tepelerinde kurulan Amerikan Koleji'nin kurucularından Hamlin ölümünden sonra yayınlanan "Türkler Arasında" adlı eserinde asıl maksatlarını ortaya şöyle koymuştur: "... Bizim ABD olarak dünya hakimiyetini kurmamız için iki büyük devletin ortadan kalkması gerekliydi: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Türk-Osmanlı İmparatorluğu. Türk Devletini yıkmak ve çeşitli devletlere ayırmak için Müslümanlık ve Türklük İstanbul'a hangi yoldan girmiş ise Hıristiyanlığı da oradan sokmak için Robert Koleji'ni Rumeli sırtlarındaki geniş arazide kurduk. Bu konuda Türkleri izole etmek için, daha doğurusu uyutmak için bu okullara bize büyük yardımları dokunan bir miyonerin adını verdik. Amerikan Koleji demedik. Bu okullarımızda Türk tebası olan Sırp, Yunanlı, Bulgar, Rum ve Ermeni çocuklarını hassaten seçerek, onları tam birer militan, asi ve komiteci olarak yetiştirdik. Onlara efsane bir tarih enjekte ettik. Daha sonra bununla da yetinmeyip onları kendi ülkelerine göndererek Türk hakimiyetine karşı ayaklanmalarını sağladık. Elbette Türk cihan devletindeki bu ayaklanmalarda büyük roller oynayan ajanlarımızı kendi hallerine ırakmadık. Türk tedbirlerini sabote etmek için Avrupa'nın büyük devletlerini de devreye sokmakta bir sakınca görmedik. Türk devletlerinden ayrılarak istiklaline kavuşan bütün ülkeleri örgütledik. Bugün ortaya çıkmış bulunan Ortadoğu ve Balkanlar Coğrafyasının temelinde bunlar yatar..." Yeniçağ Gazetesi 30/09/2009
 • Doç. Dr. Ömer Kuleli, Doç. Dr. Arslan Sonat
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  218,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Türkiye'nin Sorunları Dizisi - 13
 • Mehmet Barlas
  insan sesi mp3 - Türkçe
  19 Ayrım
  374 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Merve Çay
  Elinizdeki kitap Cumhuriyet dönemine damgasını vuran liderlerin, düşüncelerin ve kavgaların özlü bir panoramasını sunuyor. Atatürk'ten İnönü'ye, Bayar'dan Menderes'e kadar yakın tarihimizin birincil aktörlerinin portrelerini çiziyor, birbiriyle ilişkilerini çeşitli yönleriyle resmediyor. *İttihat Terakki iktidarı nasıl ele geçirdi? *Babıali niçin ve nasıl basıldı? *Atatürk'ün cenaze namazı nasıl kılındı? *Atatürk ile İnönü arası nasıldı? *İnönü ve Bayar neden kavgalıydı? *Darbelerin perde arkasında yatan gerçek nedenler nelerdi?
 • Vedat Bilgin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,05 MB
  Eser Türü: Kitap
  "Bugün Türkiye'nin değişiminin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını söyleyebiliriz. Ulaşılan aşamada dün yapılamayacakları yapmak ve başarmak şimdi daha mümkün görünmektedir. Türk toplumu, ulaştığı sosyal gelişme düzeyinde artık çağı kavrayacak bir zihniyet değişiminin eşiğindedir. Bu zihniyet değişiminin en önemli boyutlarından birisi, insanımızın artık kendi tarih ve uygarlık birikimini objektif olarak değerlendirecek psikolojik olgunluk düzeyine sahip olmasıdır."

Sayfalar