Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2721 sonuçtan 2461 - 2470 arası görüntüleniyor.
 • Ali Bayramoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  291,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Türkiye'nin Sorunları Dizisi - 17
 • Metin Heper
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  770,77 KB
  Eser Türü: Kitap
  Uluslararası bilim camiasında tanınmış siyaset bilimcilerimizden Metin Heper, Türkiye’de Devlet Geleneği adlı kitabıyla son derece önemli bir çalışmaya imza atıyor. Özgün baskısı İngiltere’de yayımlanmış olan bu kitapta aşkın devlet geleneğinin Türk siyasal hayatını ne şekilde etkilediği incelenmektedir. Heper, Türkiye’nin siyasal hayatının irdelenmesinde yaygın olarak kullanılan “merkez-çevre” yaklaşımını tamamlayıcı bir bakış açısı sunmaktadır. “Heper, basit bir şekilde olayları anlatmakta ziyade o olayları, Türklerin Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetindeki siyasal denemelerinden esinlenerek oluşturduğu kuramsal analiz ile ilişkilendirerek sunmaktadır.” William Hale, Asian Affairs, 1986 “Bu kitap, hem Türkiye’deki politikacılar hem de bu ülke hakkında dışarıdan ahkâm kesenler için mecburi okuma olmalıdır”. Bernard Burrows, International Affairs, 1986; “Heper’in irdelemeleri öğretici…. Heper, yeni sonuçlara varılabilmesini sağlayan bir kuramsal çerçeve açısından Türkiye’nin siyasal hayatını inceliyor”. Walter Weiker, Middle East Studies Association of North America Bulletin, 1987; “Heper, burada orijinal bir tez ile bilim aleminin karşısına çıkıyor ve ... Türkiye’nin siyasal hayatı ile ilgili bazı basmakalıp görüşleri sorguluyor”.
 • Prof. Dr. Ahmet Buran
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  573,11 KB
  Eser Türü: Kitap
  Bu eserde Türkiye'deki diller ve etnik gruplar belirlenerek incelemeye çalışılmıştır. Birinci bölümde, Türk, Türkçe ve Türkiye terimleri açıklanmış, etnisite ve etni grup kavramları üzerinde durulmuş; Türkiye'deki etnik gruplar çalışılmış. İkinci bölümde, dil ve dil türleri hakkında genel bilgiler verilmiş, Türkiye'de ana dili olarak kullanılan yerel ve azınlık dilleri tespit edilerek değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye'deki ana dilleri, 1967 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ele alınmış; çeşitli bakımlardan tabloları çıkarılmış ve bu dillerin coğrafi dağılımları haritalar üzerinde gösterilmiştir.
 • Ahmet Yücekök
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  518,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Cavit Binbaşıoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
 • İsmail Cem
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  2,96 MB
  Eser Türü: Kitap
  Türkiye, öteki geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak kadar köklü bir kültüre, tarihe, devlet geleneğine sahiptir; stratejik öneminden folklor çeşitliliğine uzanan ayrıcalıkları, bölgesel bir liderliğin potansiyel gücü, kalkınmanın insan ve kaynak şeklindeki hammaddeleri vardır. Ve bütün bu özelliklerine, 200 yıllık çabalarına rağmen Türkiye, geri kalmışlığı aşamamış bir ülkedir. Temeldeki bozukluğun,600 yıllık tarihin ve günümüzdeki genel durumun incelenmesi sonucunda ortaya şöyle bir gerçek çıkmaktadır: Türkiye'nin asıl meselesi kalkınmayı sağlayacak birikimlerin yokluğu değil, yanlış yönde ve biçimde, kalkınmaya önder olamayacak sınıf ve zümrelerin önderliğinde kullanılmış olmasıdır. Birikimleri harekete geçirecek dinamiklerin yeterli olmayışıdır... Türkiye'de bin yıllık bir kültürün süzgecinden geçmiş insan birikimi de vardır, hatta sermaye de. Mesele bunların yanlış kullanılmasından, ya da hiç kullanılmamasından doğuyor. Yani un da vardır, yağ da vardır, şeker de. Ancak, helvanın yapılması için uygulanan tarif hatalıdır... Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en değerli siyasetçilerden biri ve en uzun süre görev yapmış dışişleri bakanlarından olan İsmail Cem, aynı zamanda bir düşün adamıydı. Türkiye'nin yakıcı sorunlarını iyi kavramış, sahip olduğu geniş birikim sayesinde bu sorunları geçmişten bugüne, tarihten şimdiki zamana uzanan bir süreçte, neden-sonuç ilişkileri içinde ve bir model kapsamında açıklama yolunu seçmişti. Bu önemli düşünsel çabanın ilk ürünü sayılabilecek ve herkesin kolayca anlayacağı bir üslupla kâğıda dökülen Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, son 35 yılın en çok okunan tarih eserlerinden biri olurken, en az bir veya iki kuşağın siyasal ve kültürel tercihlerini de şu veya bu ölçüde etkiledi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İsmail Cem'in bütün eserlerinin basımına yayıncılık tarihimizin 'kült kitapları'ndan biriyle başlamaktan mutluluk duyuyor.
 • İsmail Cem
  insan sesi mp3 - Türkçe
  60 Ayrım
  1166,84 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Handan TAPTIK
  İleri Osmanlı toplumundan yola çıkarak nasıl ve neden geri kaldığımızı araştıran bu kitap, geri kalmışlığı alt edemeyen son iki yüzyıllık iktidarların hangi ortak sınıfsal tercihi paylaştıklarını ve tercihlerinin günümüzdeki sonuçlarını başarıyla incelemektedir. Ancak geri kalmışlığın incelenmesinde, toplumun tarihsel gelişme sürecinde aldığı yol ve başlangıç noktasıyla vardığı yer önemlidir. Bütün toplumsal olgular gibi hareket halinde olan geri kalmışlık sorunu, belirli ve sınırlı bir anda ülkenin sosyal ve iktisadi durumu üzerinde yapılmış gözlemlerle çözümlenemez. Geri kalmışlığın incelenmesi, ancak olgunun dinamik özelliğine uygun, tarihten günümüze, hatta yarına kadar uzanan bir yöntemle mümkün olabilir. "Türkiye'nin geri kalmışlığı, bir Afrika ülkesinin geri kalmışlığı değildir. Koskoca bir geçmiş ve geleceği olan, sağlam temelleri hâlâ direnen ve kendini ileriye götürecek birikimi çeşitli alanlarda gerçekleştirmiş bir toplumun geri bıraktırılmışlığıdır," diyor İsmail Cem bu önemli yapıtının sunuş yazısında.
 • Kemal Sülker
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  33,18 MB
  Eser Türü: Kitap
  Yazar, gazeteci, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri, Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Kemal Sülker, Aralık 1985'te hayata gözlerini yumdu. Sendikal mücadele tarihimizin seçkin bir ismi olan Kemal Sülker'in, işçi hareketi tarihi bilgilerini biriktiren önemli çalışmaları vardır. Kemal Sülker'in işçi hareketi tarihine ilişkin kitaplarını TÜSTAV Yayınları yeniden basıyor. ''Türkiye'de Grev Hakkı ve Grevler'' kitabı uzun süre önce tükenmişti. Bu kitabımızı yine uzun süre önce tükenen Türkiye Sendikacılık Tarihi kitabı izleyecek. Genç kuşakların, işçilerin, sendikacıların bu kitaptan yararlanacaklarını umuyoruz.
 • Münir Tireli
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  18,44 MB
  Eser Türü: Kitap
  1980’ler, günümüzde tüm simgeleri ile "hem sev, hem nefret et" türü iç gıcıklamalara açık bir "nostalji" objesi olarak yeniden tüketime sunulmuş bir dönem... Bu dönemin günah keçisi ise o yılların albümsüz, Türkçesiz veya Türkçeyi yeniden keşfeder gibi, güvensiz, coşkulu, umutlu ve de hayal kırıklığıyla dolu gençleriydi. Münir tireli, Türkiye’de grup müziğinin tarihine kaldığı yerden devam ediyor; ama bu sefer metamorfoz değil sanki...
 • James L. Barton
  bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
  2 Ayrım
  535,66 KB
  Eser Türü: Kitap
  Bu eserde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikalı misyonerlerin tarihi birinci ağızdan, Amerikan Misyonerler Heyetinin Sekreteri tarafından kaleme alınmıştır. Eser, misyonerlerin Osmanlı’ya nasıl geldiklerini, nasıl çalıştıklarını, Mardin’den İzmir’e, Arapgir’den Tarsus’a, Halep’ten Kudüs’e kadar nasıl okullar, hastaneler açtıklarını, matbaalar kurduklarını, Osmanlı idarecileriyle ve yabancı devlet temsilcileriyle olan ilişkilerini, II. Meşrutiyet’e kadarki süreçte misyonerlerin katkılarını, II. Abdülhamid, Türkler, Kürtler, Ermeniler, Çerkesler, Arnavutlar ve İmparatorluğun diğer unsurlarıyla olan ilişkilerini ve bunlara benzer daha pek çok konuyu içeriden birinin gözlemleri ve bilgileriyle, son derece akıcı bir dille anlatmaktadır.

Sayfalar