Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2558 sonuçtan 2471 - 2480 arası görüntüleniyor.
 • Mümtaz Er Türkönü
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  796,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Yaşanan sorunların kendisi kadar, nasıl dile getirildikleri de hayatî bir önem taşıyor. Tanımlamalar, sorunlara verdiğimiz değeri göstermesi bakımından da "can alıcı" olabiliyor. Görmezden gelmek için, anlamsız kelimeler ardına hapsetmeye çalıştığımız sorunlardan biri de Kürt sorunu. Siyaset bilimci Mümtaz'er Türköne, Türkiye'nin gündeminde her geçen gün daha fazla yer işgâl eden bu sorunu gözler önüne seriyor. Yazar, Ufuk Kitapları tarafından yayınlanan Türklük ve Kürtlük kitabında, söyleyeceği sözü dolandırmadan söylemeyi, okuyucusunu ele aldığı sorunla karşı karşıya getirmeyi tercih ediyor. "Tek Bayrak Tek Devlet" söyleminden "Kürt sorununa" gelene kadar, hangi yolların/engellerin aşılmaya çalışıldığı anlatılıyor Türklük ve Kürtlük'te. 12 Eylül sonrası yaşananların anlatımı kitabın merkezini oluştursa da, bu sorunun milâdına dâir söylenmesi gerekenler unutulmuş değil. Bu geri dönüşler, en yoğun irdelemelerle birlikte sunuluyor. Türköne, Ankara ve Diyarbakır'ın şehir olarak siyasal portresini çiziyor. "Kürt Realitesi"nden Kürt Sorunu'na gelinen noktada İstanbul'un çözüm modeli olabileceği tezini öne sürüyor. "Karanlık Savaş" ortamında sergilenen beceriksizlikleri, "Balyozla Sinek Ezmek" biçiminde algılayamayanlara, mizahın gücüyle Boğaz havasını öneriyor. Kimlikler Ne İşe Yarar?, Türkiye Bölünecek mi?, PKK Kime Rehberlik Ediyor?, Devlet Cinayet İşler mi? biçimindeki sorulara cevaplar aranıyor. Türklük ve Kürtlük kitabı, Türkiye'nin bu sorununa, "teferruat" kabilinden değil, sorumluluk bilinciyle önem veren bir siyaset bilimcinin kaleminden, Mümtaz'er Türköne'nin nefis üslubuyla aktarılıyor.
 • Ahmet Ateş
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  107,63 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitaptaki denemeler Türkmenlerin tarihleri, gündelik yaşamları, dinleri, dilleri ve bu başlıkları dikine kesen siyaset üzerinedir. Türkmen topluluklarının gerek kendi bağımsız yurtlarında (8-11. Yüzyılda Hazarötesi) gerek uyruğu olduğu devletlerin topraklarındaki yaşamları konulan sınırlara rağmen bir yersiz-yurtsuzluğa denk gelir. Bu yüzden mekan/coğrafya Türkmen yaşamında devletli toplumlarda olduğundan başka özellikler gösterir. Mekanın, bir yere yerleşmenin, kentlileşmenin uygarlığın önkoşulu sayıldığı bir anlayış zaten en baştan göçebe toplulukları ve Türkmenleri tarihdışı, mekandışı, kültürdışı... sayar. Oysa onların yaşama biçimleri, örgütlenmeleri, özgürlüğe düşkünlükleri bu mekansızlığın, tarihsizliğin, sınıfsızlığın doğrudan bir ortamı olarak var olur.
 • Dr. Mehmet Kara
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  928,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Türkmence- edebiyat dil bilgisi
 • Erşat Hürmüzlü
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  874,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Güngör Tekçe
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  68,63 MB
  Eser Türü: Tiyatro
 • Necati Güngör
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  9,5 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mert Turak
 • Hulusi Üstün
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  364,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  İçimdeki dost sesi, ozan sözü, aşık sazı... Bu kez türkülerle selam sana. Deyişlerle, denemelerle, ağıtlarla, güzellemelerle selam. Kulağında kalsın bu sözler de, yüreğinde yer etsin. Sen de beni türkülerle an, türkülerle bil... Al bir köşeye koy bu defteri de, vakti gelince an. Sazla, sözle, şiirle yad et beni. Unutma bu sözleri, tozlandırma hatıramın üzerini yeter...
 • Murat Özbay
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  634,68 KB
  Eser Türü: Kitap
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  595,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Derleme
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  888,00 KB
  Eser Türü: Kitap

Sayfalar