Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2723 sonuçtan 2491 - 2500 arası görüntüleniyor.
 • Orhan Gökdemir
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  878,45 KB
  Eser Türü: Kitap
  1821’de Mora ayaklanması patlak verince, Fener Patriği Grigoryos Patrikhanenin orta kapısına asılarak idam edildi. Arkası geldi. Patrikten sonra Mora ayaklanması ile ilgileri oldukları gerekçesiyle varsıl on beş Rum daha idam edildi. İstanbul’un her köşesinde önde gelen din adamları için sehpalar kuruldu. Arkasından halktan kişiler de gözlerini kestirdiklerini idam etmeye başladı. İstanbul bir mezbahaya dönmüştü… Beş yıl sonra Osmanlı yönetimi Yeniçeri Ocağını dağıtmaya karar verdi. 1826’da, Osmanlıyı yüzyıllarca zaferden zafere taşıyan Yeniçeri sistemi çok sert bir biçimde kaldırıldı. Bu “Hayırlı Olay”dı ve Yeniçeri kıyımıyla gerçekleşmişti. Arkasından birçok Yahudi’nin de kellesi alındı. 1826 Hayırlı Olayı Osmanlı Yahudileri için gerileme döneminin başlangıcı sayıldı. Saray’daki Yahudilerin yerini kısa sürede Fener Beyleri aldı. Savaş başlamıştı. 1821’de başlayan yüzyıllık iç savaş, izleyen yüzyılın başında büyük Selanik ve İzmir yangınları ile doruğa ulaştı. Birincisinde Yahudi evleri, ikincisinde Rum ve Ermeni evleri yakıp yıkılmıştı. Sonuçta Hıristiyanlar kaybettiler ve savaşın bedelini sürgünle ödediler. Türkçülük de işte bu yüzyıllık savaşın bir getirisi oldu. “Helenizm, Siyonizm, Türkçülük” modern Türkiye’nin doğuşunda da etkili olan yüzyıllık bir iç savaşın izini sürüyor.
 • İHSAN SÜREYYA SIRMA
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  328,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Dr. Necip Hablemitoğlu
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  570,30 KB
  Eser Türü: Kitap
  Aralık 2002'de "faili meşhul" bir cinayete kurban giden değerli araştırmacı, Cumhuriyet Tarihçisi Dr. Necip Hablemitoğlu bu kitabında Alman Vakıflarının Türkiye'deki faaliyetlerine, yapısına ve bağlantılarına mercek tutuyor. Bu vakıfları Bergama'da altın madeni işletilmesinin önüne geçmeye iten dinamikleri inceliyor. Söz konusu vakıflarla işbirliği yapan Türk aydınlarının tutumunu eleştiriyor ve bu kişilerin eylemlerinin ne tür amaçlara hizmet ettiğini gözler önüne seriyor. Sivil Toplum Kuruluşlarının ve bireylerin Avrupa kökenli kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin ne tür riskler içerebileceği konusunda kamuoyunu aydınlatıyor, düşündürüyor...
 • Elise Massicard
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  65,02 MB
  Eser Türü: Kitap
  Türkiye nüfusunun yüzde 10 ilâ 30’unu heterodoks İslâm inancı teşkil ediyor. Aleviler bu heterodoks nüfusun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yalnızca dinsel inanç alanını değil, siyasal alandaki yönelim ve farklılaşmaları da belirleyen bir dinsel cemaat olarak Alevi nüfusun kendi dinamiklerini anlamak önem arzediyor. Alevilerin varlığı bir yandan laiklik ve Türk ulusal kimliği gibi meseleleri yeniden düşünmeyi gerektirirken, diğer yandan Alevilerin bu süreçte kendi siyasallaşma süreçlerini nasıl gördükleri ve nasıl anlamlandırdıkları da önem kazanıyor. Élise Massicard’ın 1980’lerden bugüne, hem Türkiye’de hem Almanya’daki Alevi hareketini inceleyen bu eseri, günümüz Türkiyesi’nde siyaset yapma tarzına ve kimlik sorununa yeni bir bakış getiriyor. Massicard bu araştırmasında yalnızca inanç ögelerine, sembolizme ya da motiflere bakmakla yetinmiyor. Aleviler arasındaki farklı politizasyon süreçlerini, etnik kimlik sorunlarını, siyasal tarihe yansıyan ya da yansımayan konumlanmaları ele alıyor. Dinî inanç, siyasal alan ve cemaat arasındaki ilişkileri oldukça çarpıcı bir analize tâbi tutan bu araştırma, Alevi hareketi ve siyasetle ilişkisini anlamak için önemli bir başvuru kaynağı.
 • Vedat Akman
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  573,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Vedat Akman
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  372,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Ülkemizde artık bardağın boş tarafına değil, dolu tarafına bakılmasının zamanı geldiğini düşündük. Bu amaçla hayatın içinden ama bir şekilde hayatın sıradanlıklarını ve kendi kabuğunu kırarak farklı başarılara imza atmış kişileri bu eserde bir araya getirdik. Bu başarılı isimlerin bir kısmını belki ilk defa duyacaksınız ama onların, öyküleriyle ve başarılarıyla sizlere ilham vereceklerine inanıyoruz. Onlar, Türkiye'nin hem kendi içinde hem de farklı arenalarda söz sahibi olması için pozitif değişimin öncüleri olacaklar. Başarı Öyküleri, en sıkıntılı anınızda bile size bir hesaplaşma ve direnme umudu, toplumla yüzleşme çabası aşılayabilecek türden gerçek öykülerle dolu. Eser, birikiminizin bazı unsurlarını kullanmanız ya da çağrışımları zincirini kurmanız amacıyla kaleme alındı. Unutmamak gerekir ki hangi toplumun isimsiz kahramanı çoksa, o toplum diğerlerine üstün gelecektir.
 • Tamer Dövücü
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  952,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Tevfik Çavdar
  insan sesi mp3 - Türkçe
  33 Ayrım
  1,34 GB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Aslı Kamgözen
  Türkiye'de hürriyet 1908 kuşağının özlemiydi. Bir heves, içeriğini anlamadan peşinden koştuk. Ama o füsunkâr hürrriyeti yitirdiğimizi bile fark etmedik. Bu kitap Türkiye'de demokrasinin ilk yüzyılına değiniyor. Bu yüzyılda, demokrasiyi, onunla özdeş olan "hürriyetler kümesi"ni özümsediğimiz pek söylenemez. Türkiye'nin demokrasi tarihini bu gözle yeniden değerlendirmeliyiz.
 • Manuel Serrano Y. Sanz
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  433,72 KB
  Eser Türü: Kitap
  Eserin gayesi sadece Türk hayatı hakkında bir tasvir vermek de değildir Birçok müşahedeler tenkidci bir düşünce ile takdim edilmekte, hıristiyan dünyasına öğüt olacak mahiyette fikirler de verilmektedir. O çağların Avrupa’sında beğenilmeyen birçok noktaları düzeltmek maksadıyla seyahat eserleri yazmak ve yabancı ülkelerden ör nekler vermek âdeti vardı. Fakat elimizdeki eser onlardan birçok bakımlardan farklıdır. Yorumlarda bazan hatâ bulunsa bile, anlatılanların büyük çoğunluğu müşahedeye dayanmaktadır, hattâ yazar, birçoklarının yaptığı gibi, sırf kendi fikirlerine destek vermek üzere hayatî vakıalar anlatmak yerine, Türkiye hakkında bu türlü hayatî bilgilerin çoğunu düzeltmeye çalışmaktadır.
 • Doğan Avcıoğlu
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  7,65 MB
  Eser Türü: Kitap

Sayfalar