Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2721 sonuçtan 2501 - 2510 arası görüntüleniyor.
 • Prof. Dr. Mustafa Akdağ
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  4,29 MB
  Eser Türü: Kitap
  Türklerin Anadolu’da kurdukları düzenin basitten karmaşığa evrilen yapısı, çok kültürlülüğün gücü ve sorunları, uç beyliğinin bir imparatorluğa dönüşmesinin dinamikleri ilk kez bu eserde ortaya kondu. Mustafa Akdağ birçoğu hâlâ tarihçilerin gündeminde olan tezleriyle de dikkati çekiyor. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışında yönetim mekanizmasının, Osmanlı Beyliği’nin yükselişinde Kuzeybatı Anadolu Bölgesi’nin rolü bunların en dikkat çekenleri. Bu son derece önemli ve kalıcı çalışma yenilenmiş basımıyla tarih kitaplığındaki seçkin yerini bir kez daha sağlamlaştırıyor.
 • Bülent Tanör
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  66,22 MB
  Eser Türü: Kitap
  İnsanoğlunun yüzlerce, binlerce yıllık tarihi, büyük çapta, onun ezilmişliğinin ve buna karşı koyuşunun da tarihidir. Kadın olsun, erkek olsun, kızıl yada kara derili oldun, dindar-dinsiz, köle, serf ya da işçi olsun, bunlarsız bir özgürlük tarihi olamazdı, yazılamazdı. Bu analamda insan hakları, kuşkusuz, haksızlığa ve baskıya uğrayan insanın ellerinde çıkmadır, onun yaratısıdır. Bu kitap, ummandaki bir katreyi ele almaktadır; "Türkiye'nin insan hakları sorunu". Kitabın amacını, konusunu ve yaklaşım biçimini açıklamak için, başlığındaki kavramlar paketini çözüp açmak en kestirme yol olacaktır.
 • Mümtaz Er Türkönü
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  843,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Sözünü ettiğim kayıp halka sivil toplumun kendisi. Bir kavramdan değil, sivil toplumun kendisinden bahsediyorum. Bu kayıp halkayı yerine koymadan kemale eremeyiz. İçinde yaşadığımız toplumu kendisi ve dünya ile barıştıramayız. İnsan haklarına saygılı, etkin bir hukuk düzenini geliştiremeyiz. Kamudaki çılgın israfı, verimsizliği sona erdiremeyiz, hantal devleti edepli ve becerikli hale getiremeyiz. Ekonomik krizleri kronik olmaktan çıkartamayız. Toplumu özgüvenli, siyaseti ahlaklı kılamayız. Devletin meşruiyet krizini çözemeyiz. Siyaseti, toplumu ve ekonomiyi birbiriyle uyumlu ve istikrarlı hale sokamayız. Dünya ile rekabet edemeyiz; mutlu ve müreffeh olamayız.
 • Nurettin Topçu
  metin
  3 Ayrım
  2,23 MB
  Eser Türü: Kitap
  Türkiye'nin Maarif Davası sözde modern eğitim sistemine kaynağını Kur'an'dan alan Anadolu insanının ruh yapısından beslenen Türk mektebi tezli bir eleştiridir. Millet bünyesinde inkılâplar mektepte başlar ve her milletin, kendine özel olan mektebi vardır. Millî mektep, zihniyet ve örfler ile, metodları ve müfredat ile, terbiye prensipleri ve psikolojik temeller ile, hattâ binasının yapı tarziyle kendini başka milletlerinkinden ayırır. Bizde vaktiyle medrese millî mektepti. Lâkin milletin ruhu ve içtimaî inkişafını takip edememiş ve cihanın fikir ve irfan hayatiyle bağlarını çoktan koparmış olduğundan, olduğu yerde enkaz halinde yıkıldı, çöktü. Öbür taraftan, Batı'da tekâmül eden insan düşüncesinin seyrini biz kendi âlemimizde devam ettiremediğimizden, açılan yeni mektep, hakikat aşkının mâbedi olmadı. Parça parça bilme hevesi, evrensel ve ilâhî hakikat aşkının yerini tutamazdı. Hakk'a götüren yol diye kendini hakikata adamak, gerçek mektebin yoludur. Hakikat aşkına sahip insanlar, cemiyetin içinde çoğalmadıkça, hakikat aşkı cemiyet içinde en yüksek ve muhterem yeri tutmadıkça ve hakikatın ihtirası cemaat içerisinde bir umumî cereyan, büyük bir hareket haline gelmedikçe, millî mektep gerçekten var olmıyacaktır.
 • Jilber Barutçiyan
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  82,27 MB
  Eser Türü: Kitap
  Oğlak'tan Mantarların Sürprizli Dünyası Jilber Barutçiyan'ın rehberliğinde, mantarların sürprizlerle dolu dünyasında bol resimli ve keyifli bir gezinti... Jilber Barutçiyan, Kaz Dağları'ndan Giresun yaylalarına, İstanbul`un Belgrad, Şile ve Polenezköy ormanlarından Toroslar`a uzanan 6 senelik arazi çalışmalarının birikimini Türkiye`nin Mantarları - 1 kitabında bir araya getirdi. Türkiye'nin Mantarları, mantar tutkunları ve toplayıcıları için rehber olması dışında, doğanın gizlerini merak edenleri cezbedecek bilgiler barındırıyor. Mikolojinin tarihi Mantar toplayıcılığının püf noktaları Mantarların yaşam döngüsü Yaklaşık 200 mantar künyesi Mantarlarla ilgili yanlış yanlış inanışların neden olabileceği zehirlenmeler, bunlara karşı alınacak tedbirler ve uyarılar I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da yayılan bir mantar, savaşın kaderini belirlemişti. 1846'da İrlan'da da ortaya çıkan bir mantar türü ise yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Zehirli ya da lezzetli olsun, mantarların sürprizlerle dolu dünyasını, 500'den fazla fotoğraf ve çizimle anlatan bu kitap, Türkiye'nin mantarlarına dair ilk ciddi bilimsel çalışma aynı zamanda.
 • Kurtuluş Kayalı
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  671,57 KB
  Eser Türü: Kitap
  Her tür iktidar odağının uzağında durup, memleket meseleleri üzerine can alıcı düşünceler telaffuz eden entellektüellere... Kemal Tahir deyince bir alana hapsolmak yanlış. Ancak her alana dair kalem oynatmak Kemal Tahiri anlamanın yolunu açar. Tarih, sosyoloji, felsefe, iktisat, edebiyat ve hattâ psikoloji hani o Türk insanının şuuraltını anlamak gerek sözü folklor ve bilumum sosyal bilim dalı konularına odaklanmakla Kemal Tahirin anlaşılmasının yolu açılabilir. Kemal Tahiri anlamamak çoğumuzun duçar olduğu belli bilim disiplinlerine hapsolmaktan kaynaklanıyor. Bu anlamda şu Sosyal Bilimleri Açın kitabının müellifleri hakikaten Kemal Tahirin çağdaşları olarak görünüyor. Ancak böyle disiplinlerarası bir anlayış Kemal Tahire yakınlaşmayı sağlayabilir. Aslında bir adım daha atmak lazım. Akademisyen başka, düşünür başka. Ancak akademisyenin darlığı aşılarak özgün düşünceye varılabilir. Sezai Karakoç da böyle söylemiyor muydu? Ortama bakıldığı zaman mesele anlaşılır. Bu anlamda bu kitabın son yazısını bir müsvedde olarak telakki edip çok ama çok geliştirilmesi gerektiğini düşünmek gerek. Bu alanda daha kırk fırın ekmek yemek lazım.
 • Andrew Mango
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  539,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Türkiye 1970’lerden beri bir durulup bir alevlenen büyük bir savaşın içinde. Sadece askerler ölmüyor bu savaşta. Kadın, erkek, çocuk demeden, hiç durmadan kurban veriyoruz insanlarımızı. Türkiye terörle savaşıyor. İstanbul’da doğan, yazdığı Atatürk kitabıyla tanınan ve Türkiye konusunda da çeşitli kitaplara imza atan Andrew Mango yeni kitabında bu sorunsalı ele alıyor: Türkiye’nin terörle savaşı. Mango, Türkiye’nin yaşadığı terör olaylarını başlangıcından itibaren ele aldığı çalışmada önce terörizmin ne olduğundan başlıyor işe. Sonra, kronolojik olarak, yaşadığımız terör olaylarını ve bu olaylarda rol oynayan kişileri ele alıyor. "Türkiye’nin Terörle Savaşı"nı okurken ülkenin geçirdiği kara günlere bir kez daha göz atmak ve bu yolla tablonun tamamını görmek mümkün. Yaşadıklarımıza bir anlam vermek ve çözümü görmek için böyle araştırmaların şart olduğunu bir kez daha anlıyoruz.
 • Öğretim üyeleri
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  259 KB
  Eser Türü: Kitap
  Sosyal hizmetler 2.sınıf 1.dönem dersi
 • Prof. Dr. A. Şeref GÖZÜBÜYÜK
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,98 MB
  Eser Türü: Kitap
  "1982 Anayasası'nın belirgin özelliklerinden biri, kuşkusuz yürütmeyi güçlendirmesidir. Öte yandan yönetim, hukukun kendisine tanıdığı görev ve yetkileri, ancak, yine hukukun çizdiği sınırlar içinde kullanmak zorundadır. Böyle bir düzende, Türkiye'nin yönetsel yapısı hakkında bazı genel bilgiler verebilmek için, kurumların daha çok hukuk açısından ele alınması zorunlu görülmüştür." (Önsözden)
 • Metin Solmaz
  insan sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  146,58 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Zafer Ulusan
  "Düşünsenize; belediyeler toplutaşımadan, yani bizlerin sırtından para kazanıyor, üstgeçit yapıyor, yani sadece karşıdan karşıya geçme eylemi için tırmanış yaptırıyor: Bunlar apaçık halka hakaretken, halka hizmet diye pazarlıyor. Pek çok insan da bunu satın alıyor. Sadece üşütmek diye bir hastalık var sanarak çocuklar, büyükler kapalı alanlara kapatılıyor. Hayat her gün bu tip hurafelerin de yardımıyla, biraz daha sokaktan parktan AVM'ye, yani sahiciden plastiğe doğru kayıyor. "Alttan soğuk almak" endişesiyle oturulamayan taşların çimenlerin, "cereyan yapar" endişesiyle açılmayan camların, matematik cehaletini korumak için "Einstein da matematikten kalmıştı" yalanına inanmanın hiç mi suçu yok? İnsanların başka başka ırklardan oluştuğunu sanmak, ateşlenen çocuğun üzerini örtmek, Uzun Mehmet'i, Ulubatlı Hasan'ı gerçek sanmak sadece saçma mı? Zararları da yok mu? Bu kitaba koymaya değer bulmadığım kadar paçoz bir efsane olan "bor madenimiz var, zengin olacağız ama Batı izin vermiyor" konusunun kaç kişiyi "dış güçler" konusunda paranoyak yaptığını düşünsenize. Yahut kedilerin nankör olduğu, tüylerinin akciğere yapıştığı filan gibi saçma fikirler olmasa hayvanlarla insanların ilişkisi biraz daha medeni olabilirdi. Sıradan bir "tırıvırı bilgiler kitabı"yla dünya devrimi yapılabileceğini iddia etmiyorum elbette. Ama hurafelerden kurtulmak herkes için faydalıdır." (Tanıtım Bülteninden)

Sayfalar