Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2721 sonuçtan 2511 - 2520 arası görüntüleniyor.
 • Nezahat Belen
  insan sesi mp3 - Türkçe
  18 Ayrım
  562,45 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Buğra Zayim
  “Gelişme (tekamül) tarihin her devrinde az çok görülen bir gerçektir. Fakat bazı zaman dilimlerinde bu gelişmeler çok daha hızlı ve büyük boyutlu olabilmektedir. Türk tarihi­nin içinde, XX. yüzyılın ilk çeyreğindeki gelişmeyi (1900-1925), yüzyılın sonraki zaman­larında pek göremiyoruz. Hatta bu büyük gelişmeyi, bir başka zamanda dahi böylesine büyük boyutlu olarak görmemiz mümkün değildir. Tarihimizin içindeki böylesine etkin gelişme dönemlerini yakalayıp incelemek her zaman mümkün olamamaktadır. Elbette, eldeki imkânlar ölçüsünde incelenebilir. Fakat bilme imkânlarının çok daha büyük olduğu sezilince, mesele daha da büyük bir önem kazanmaktadır. İşte biz, şu zamanlarda 1900-1925 arasındaki çok büyük değişmeyi ve onun uzantılarını geniş olarak öğrenebiliyoruz. Böylesine bir imkân, yüzyıl başların­daki değişmenin en büyük ismi ATATÜRK ile yakından bağı olan Celal Bayar'ı da ya­kından tanıyan, kendisi de 1920'Ier sonrasını bilebilen Dr. Baha Akşit sayesinde ortaya çıkmıştır. Anadolu'nun büyük bir köyünde (küçük bir kasaba) doğmuş olan Baha Akşit, hem Osmanlı devrinin bazı geleneklerinin içinde büyümüş, ama bir başka yönüyle 1923 sonrası değişmelerini de nefsinde yaşamıştır. Dini ağırlıklı bir ulema ailesinin bir men­subu iken, 1925 sonrasında o artık bir tıp mensubudur; sonraki hayatında ise, daha değişik ve bir o kadar da önemli bir hareketin, demokrasi hareketinin içindedir. 1946 sonrasının oluşum ve gelişmelerinde yine o vardır. Nihayet milletvekili seçilerek, 1951 sonrasında Ankara'da siyasetin içindedir. Böylece o, halkın kendisini idaresi gerçeğini de en iyi bilen, yaşayanlardan birisidir. 1960 hükümet darbesini acı yönleriyle yaşamıştır. İşte Dr. Baha Akşit'le bizler, çok yönlü bilgi edinme imkânını ve fırsatını buluyoruz: Yüzyılın ilk yarısındaki gelişmelerin izlerini çocukluk ve ilk gençlik hatıralarında bulabiliriz. Cumhuriyet sonrası Türk gençliğinin, bizzat Atatürk'le konuşabilen bir siması olarak karşımızdadır. Halkın idareye katılması olayında, Demokrasi hareketinde yine o vardır; nihayet Celal Bayar ve Adnan Menderes'in ülkeyi idare ettiği dönemi yine en iyi bilen­lerden birisidir. 1960 sonrasında da, acı olmakla birlikte yaşadıkları vardır. Bütün bun­ları, gören, yaşayan, duyan ve öğrenen aydınlık ruhlu ve kafalı bir insan olarak Dr. Ba­ha Akşit, bizlere nakletmektedir.” Tuncer Baykara. Yüksek lisans tezi olan bu kitabın sunuşundan alıntı.
 • Mustafa Orakçı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  4 Ayrım
  51,29 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Emir Aksoy
  "Öğretmenimiz bu hafta Kayseri'ye gideceğimizi söyleyince Kâmile gözlerini kapadı, 'Sucukların kokusunu buradan duyabiliyorum. arkadaşlar.' dedi. Hepimiz onun bu hâline çok güldük." Levent, yaramaz kardeşi ve muzır sınıf arkadaşlarıyla eğlenceli, heyecanlı, bilgi dolu geziler yapmaya devam ediyor. Levent'in her bir kitapta yaşadığı maceraları okurlar çok sevecekler ve Levent eşliğinde gezmeye devam edecekler.
 • REŞAT GENÇ
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,08 MB
  Eser Türü: Kitap
 • İsmail Cem
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1005,60 KB
  Eser Türü: Kitap
  "Bu kitabın amacı, 21. Yüzyıl Türkiye’sinin, insanlığın büyük yürüyüşüne getirebileceği özgün katkıyı dış siyaset alanında irdelemektir…. geçmişin ve geleceğin değerlendirmesini yapmaya çalıştım; Türkiye’nin yenileşme sürecine dış siyasetin katkısını inceledim. Siyaset ve dış siyaset üzerine çalışanlarla, kendi deneyimimi, dünyaya ve Türkiye’ye bakışımı, vizyonumu paylaştım". İsmail Cem
 • Hikmet Tanyu
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  27,44 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Baskın Oran
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  586 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nurgün Gerçin
  Açıköğretim ders kitabı
 • Liman Von Sanders
  insan sesi mp3 - Türkçe
  32 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Pelin Başak
  Osmanlı Devleti'nin girdiği son savaşta, en hayati ve kritik cephelerde, adeta ölüm kalım mücadelesinin verildiği savaş sahnelerinde ordu komutanlığı yapan Liman von Sanders, Türkiye'de en çok tanınan ve bilinen yabancı asker olmuştur. Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı gün olan 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Komutanlığını Mustafa Kemal Paşa'ya devreden Liman Paşa, İstanbul'a dönmüş, bir müddet Türkiye'deki Alman askerlerinin vatanlarına dönüşünü organize etti. Savaştan sonra Almanya'ya dönerken Mata'da İngilizler tarafından savaş esiri olarak tutulduğu süre içerisinde yazdığı hatıratı Fünf Jahre Türkei (Türkiyede Beş Sene) adıyla Berlin'de 1920 yılında yayımlandı.
 • Niyazi Berkes
  insan sesi mp3 - Türkçe
  79 Ayrım
  1634,75 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Sezai Akbıyık
  Niyazi Berkes'in ilk kez 1964'te The Development of Secularism in Turkey başlığıyla İngilizce yayımlanan bu başyapıtı, daha sonra dilimize de kazandırılmış, Cumhuriyet'in 50. yılında ve daha sonra, 1978'de iki baskısı yapılmıştır. Berkes'in kitaba sonradan eklediği notlar da göz önüne alınarak eksiksiz bir kaynakça ve dizinle tekrar Türk okuruna sunduğumuz bu önemli çalışmada, Türkiye'nin geleneksel devlet sisteminden laik bir yönetime geçişinin kapsamlı tarihi Berkes'in özgün yaklaşımları ve benzersiz yorumları eşliğinde okunabilir. Cumhuriyet tarihine damgasını vurmuş 75 kitaptan biri sayılan bu vazgeçilmez kaynak, bu köklü değişim süreci içindeki ekonomik yapıya ve buna bağlı teknik gelişmelere de ışık tutmakta, bunlara koşut olarak gelişen siyasal ve dinsel dönüşümleri de toplumdaki yansımalarıyla birlikte ele almaktadır.
 • Niyazi Berkes
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  6,30 MB
  Eser Türü: Kitap
  YAYINA HAZIRLAYANIN ÖNSÖZÜ Sonunda Niyazi Berkes'le tanıştım. 1980'lerin ortasında, bir yaz akşamıydı. Sevgili Jale Baysal'ın evinde oturmuş, birkaç saat boyunca birçok şeyden, ama en çok tarihten konuşmuştuk. Kendi neslinden olan diğer davetlilerin yanında, iki genç tarihçiydik; Cemal Kafadar ve ben. Üstelik ikimiz de en son çalışıp emekliye ayrıldığı üniversitedendik, yani McGill'liydik. Orada daha çok uslu uslu oturup dinledik. Kendisi hakkında Ruşen Sezer'den dinleyerek öğrendiğimiz sayısız şeyi, biyografik aynntıları, anekdotları, hattâ başka bazı biyografilere Berkes sayesinde yapılabilecek ekleri bile bildiğimizi açığa vurmadık. İçimden, "o adam bu adam işte" deyip duruyordum ama. Bir de, yanılmıyorsam, anlattığı birkaç şey vesilesiyle, Cemalle anlamlı anlamlı bakıştığımız oldu. Daha çok öğrencilik yaptık yani; ama ilk fırsatta taşı gediğine koyup, doktora yapmak için McGill Üniversitesi'ne gitmeyi, kendisi orada olduğu için seçtiğimizi ima edebildik sanırım. Kanada'da hiç Türk öğrenci yetiştirememiş olmasının yaşamındaki en büyük mutsuzluklardan biri olduğunu da Ruşen'den dinlemişliğimiz, bu yağcılığımızda en büyük etkendi. Yağcılığımız, doruk noktasına, kendisine epeyce bir süre "hocam" deyip durduktan sonra, yeri geldiğinde Cemal'in, Berkes'in ders almış olmasına karşın, doğru dürüst hiçbir şey öğrenmediğini ileri sürdüğü bir hocasına "hocam" demeyi reddetmiş olduğunu da bildiğimizi ima eden birşeyler söylemesiyle ulaştı. Berkes o akşam mutlu oldu mu, bilmiyorum; ama bizim için bu afacanlığın bir tür züğürt tesellisi olduğu kesindi. Çünkü, her ne kadar Montreal'e kendisi için gitmiş olsak da, Berkes'ten ders alamamıştık. Biz gelmeden emekliye ayrılmış, İngiltere'ye yerleşmişti. Beni okyanus ötesine gitmeye teşvik eden şey, üniversitenin son yılında, bitirme ödevi hazırlarken tanıştığım bu kitaptır. Gerçi tarih okumaya, Berkes'in yazılarıyla tanışmadan önce karar vermiştim. Ama daha sonraki ilgi alanımın neTÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞLAŞMA olacağı konusunda son sözü Türkiye'de Çağdaşlaşma söyledi. Bu yüzden bu kitabın yeni basımını hazırlamak, benim için çok anlamlı bir çaba oldu. Hakkıyla üstesinden gelebildiğim konusunda kuşkularım var. Eminim, okurlar da birçok haklı eleştiride bulunacak, yanlışlara ve eksiklere dikkat çekeceklerdir. Ama, eğer Türkiye'de Çağdaşlaşma, benim sandığım gibi güncelliğini hâlâ koruyorsa, bu eksik ve yanlışları daha sonraki baskılarda gidermek boynumun borcudur.
 • Niyazi Berkes
  bilgisayar sesi mp3 - Türkçe
  3 Ayrım
  1485,57 MB
  Eser Türü: Kitap

Sayfalar