Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2698 sonuçtan 2521 - 2530 arası görüntüleniyor.
 • metin - Türkçe
  3 Ayrım
  7,90 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Süleyman Kocabaş
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  3,41 MB
  Eser Türü: Kitap
  linizdeki kitap size, 21. Yüzyıl'a girerken Türkiye'nin çirkin fotoğrafını gözlerinizin önüne seriyor. 20. Yüzyıla da aynı fotoğrafla girmiştik. Yıl 1998 - 1999. Şimdi de Demokrasi ve insan haklarını tartışıyor, bunların ülkemize bir türlü gelmeyişinden acılarını çekiyoruz. Yönetim krizini ortaya koymak için, padişah gibi parti parti liderlerinden, ideolojik ve dayatmacı devletten bahsediyoruz. Darbe olacak derken Postmodern Darbe oldu...
 • Tevfik Çavdar
  insan sesi mp3 - Türkçe
  33 Ayrım
  1373,93 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Aslı Kamgözen
 • Çetin YETKİN
  insan sesi mp3 - Türkçe
  13 Ayrım
  352,55 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hilal Demirol
  "Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde bugüne değin varlıklarını sürdürmüş olan Yahudiler'in Türkiye'nin devlet yaşamındaki yerleri ve siyasal gelişmelere katkıları bu çalışmanın konusunu oluşturuyor.
 • İlhan Başgöz
  insan sesi mp3 - Türkçe
  27 Ayrım
  291 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ceyda Karakoçak
  Cumhuriyetle başlayan Türkiye'nin eğitim konusunda yaşadığı gerçekler, sorunlar, aranılan çözüm yolları ve uygulamalar, konuya Türk ve yabancı uzmanların bakışı ve Atatürk'ün eğitim sistemi hakkındaki görüşlerini bu kitapta fazlası ile bulabileceksiniz.
 • Çetin Kaya
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  15.00 MB
  Eser Türü: Kitap
  Dinimizin özellikle son yıllarda görülmemiş boyutlardaki istismarı nedeniyle toplumun cephelere ayrıldığı ve ulusumuzun birlik ve beraberliğinin bozulduğu, geleneksel sosyal örgüsünün dağıldığı ve hatta ülkemizin üniter yapısının tartışılır hale geldiği günleri yaşıyoruz. İstismar edile edile her yeniliğe karşı çıkan bir din haline getirilerek Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasını tetikleyen dinimiz, toplumun uygar ülkeleri yakalamasında bir yol gösterici olarak kullanılması gerekirken, din bezirganları tarafından tam aksine ayırıcı, kutuplaştırıcı ve demokratik laik cumhuriyetin niteliklerine başkaldırıcı bir intikam aracı olarak kullanılıyor. Fakat şirazesinden çıkmış olan bu din istismarı, İslam toplumlarını geri bırakmıştır. Batılı egemen şer güçler, İslam ülkelerini nedenli nedensiz işgal ediyorlar. Erkeklerine kadın donu giydirip köpek taklidi yaptırıyorlar ve üzerlerine işiyorlar. Hatta gururlu olarak tanınan ülkenin evlatlarının kafalarına çuval geçirip, pazar yerlerinde dolaştırıp aşağılıyorlar. Yarının anneleri olan, yoksul ailelerden derlenmiş milyonlarca küçük kız çocuklarının beyinleri, sokak aralarındaki tezgahlarda iğdiş ediliyor ve yarınlara milyonlarca zeka özürlü fakat bol kuma adayı bir kadın nesli yaratılıyor. Damarlarından asil kan akan birimler ise bu manzaraya, trene bakar gibi bakıyor. Ülkemizde hızla yayılmakta olan irtica, Türk toplumunu özgür düşünmeye ulaştıracak olan bilim-sanat sarmalının yaratacağı büyük sinerjiden yoksun bırakıyor. Bazı akıl tutulması içinde bulunan devlet adamlarımız, şer güçler tarafından dayatılan Ilımlı İslam projesinin rüzgârıyla yelkenlerini şişirmiş, din yoluyla istismar ettikleri Türk toplumunu Araplaştırarak 6. yüzyıl Asr-ı Saadet! dönemine doğru sürüklüyorlar. Pax Romananın karbon kopyası görünümünde, Medine Sözleşmesiyle perdelenen ihanetlerle dolu Asr-ı Saadet döneminde Allah için kervan soymak mübah kabul ediliyordu. Bugün de ele geçirilen devlet ve belediyeler sanki bir kervanmış gibi kabul ediliyor;
 • Parvus Efendi
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  867,42 KB
  Eser Türü: Kitap
  Parvus efendi, 19. yy.dan 1910'lara kadar Türkiye'nin Batı kapitalizmi tarafından tutsaklaştırılmasının bilimsel tahliline, sadece Türkiye'de değil belki de dünyada ilk kez girişen isimlerden biridir. Kitap, 1911-1914 arasındaki çoğu Türkçü Türk Yurdu dergisinde yayınlanmış makalelerden oluşuyor. Makaleler, ilk kez 1977'de Muammer Sencer tarafından günümüz Türkçe'sine çevirisiyle derlendi. Batı, Türkiye'yi sadece bir uydusu olacak yarı sömürge veya sömürge olarak değil, parçalanacak bir fetih coğrafyası olarak görüyor. Bu ise Batı'nın Türkiye'ye yönelik ekonomi politikalarını da doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla Parvus'un çalışmaları günümüze yalnızca Türkiye'nin uydulaşan ekonomisini anlamak için değil, emperyalizmin askeri-siyasi stratejisini algılayabilmek.
 • Cengiz Özakıncı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  69 Ayrım
  2,15 GB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Günay Keskintepe
  1808-1918 arası Osmanlı’yı çökerten politikalar 1938’den günümüze aynen uygulanıyor mu? - Abdülmecid niçin - Senin İçin Öldük Avrupa! - yazılı madalyalar bastırıp dağıtıyordu? - Osmanlı 1856 yılında o dönemin Avrupa Birliği demek olan Europeen Concert’e tam üye olduktan sonra nasıl adım adım çöküşe sürüklendi? - Avrupa Devletler Birliği’ne üye olmak uğruna Garter Haçlı Şövalyeleri Tarikatı’na üye edilen Osmanlı padişahları kimlerdi? - İslam’ın koruyucusu ilan edilen Alman İmparatoru II. Wilhelm, Müslüman ve Hacı mıydı? - Osmanlı’nın son Genelkurmay Başkanları Alman mıydı? - Mustafa Kemal’e sandıklarla altın rüşvet teklif eden yabancılar kimlerdi? - Mehmet Akif Ersoy Hıristiyan Almanya’yı Osmanlı’nın kurtarıcısı ve İslam’ın güneşi olarak mı görüyordu? - 5.000.000 Alman altını karşılığında Cihad ilan edenler kimler? - Alman Malı Cihat Fetvası’nı imzalayan Said-i Nursi ne zaman Almanya’ya kaçtı? - Hıristiyan parasıyla, Hıristiyan komutası altında İslam Cihadı olur mu? - Hitler,gerçek adı Haydar Ebu Ali olan bir Müslüman mıydı? - Kimler Mussolini’yi Musa Nili adıyla Müslüman yaptı? - Said-i Nursi 1957’de hangi tugay camisinin temelini attı? - 1915’te Çanakkale’ye çıkartma yapan düşman birliklerinde yer alan Siyonistler kimlerdi? - Siyonistler 1917’de Filistin’de Osmanlı’ya karşı savaştı mı? - Kafkaslar ve Balkanlar’daki Müslüman Türkleri Hitler’in ordusuna katıp savaşa süren Müftü kimdi? - -Dinler Arası Diyalogu başlatan Hitler mi? - Evangelist - Hitler İşbirliğini gerçekleştiren dinler arası diyalogçu - Rahip kimdi? - Dinler Arası Diyalog- 1945’te İsviçre’de hangi Şato’dan örgütlendi? - Hangi tarikat Şeyhi 1945’te Eski Hitlerci Evangelist rahiple -Dinler Arası Diyalog- başlattı? - Amerika Hitler stratejilerinin varisi mi? - Hitler Amerikan ajanı mıydı? - Yeni- Osmanlı Düzeni öneren
 • Şahin Alpay
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,12 MB
  Eser Türü: Kitap
  Paul Kennedy: Türkiye, Meksika, Hindistan, Endonezya, Brezilya ve Çin anahtar ülkeler... Dünyanın geleceği bu ülkelere bağlı... Ernest Gellner: İslam ülkelerinin çoğunda Yüksek İslam, Halk İslamı'na galabe çaldı. Türkiye'de ise tersi oldu. Halk İslamı çok daha hoşgörülü, esnek ve insancıldır. Abdülkerim Soruş: İnsan haklarını dinsel metinlerden çıkaramazsınız... Bir mümin olabilmek için öncelikle inanmak hakkına sahip olmalısınız. Dolayısıyla insan haklarına sahip olmak, bir inancı benimsemekten önce gelir. Samuel P. Huntington: Türkiye Batılı olma ısrarından biraz vazgeçer, modernleşme ve demokrasinin bir İslam ülkesinde de mümkün olduğunu gösterirse, İslam dünyasına büyük bir model olur. Bernand Lewis: Türkiye, çok zorluk çektiyse de işleyen bir demokrasi kurdu... Bugün İslam Konferansı örgütünün 56 üyesinden sadece biri, Türkiye, demokrasi. Sadık Celal El Azm: İslam'ın laiklikle bağdaşmaz olduğu iddia edilemez. İslam çok farklı ortamlara uyum gösterme ve sonsuz bir biçimde yeniden yorumlanmaya açık kalma yeteneğini göstermiştir. Francis Fukuyama: Türkiye'yi insan hakları sorunları yüzünden eleştirmekten hoşlanan Avrupalılar, Türkiye'nin demokraside ne kadar yol aldığı anlamında resmin bütününü göremiyorlar.
 • Seton Lloyd
  insan sesi mp3 - Türkçe
  28 Ayrım
  304 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Müberra Ellialtıoğlu
  Bir gezginin gözüyle Anadolu Uygarlıkları'nın anlatıldığı bu kitap, Türkiye'nin kültür çeşitliliğine hayran olan ve sayıları gün geçtikçe artan 'gezginler' için yazılmıştır... Tarihöncesi zamanlardan başlayarak üzerinde yaşadığımız topraklarda iz bırakmış, Hititler, Frigler, Presler, Helenler ve Romalıların da bulunduğu toplumlardan kalan izleri ustaca inceleyen yazar, hayatının büyük bir kısmını Yakın Doğu'da geçirmiş bir arkeologtur.

Sayfalar