Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2755 sonuçtan 2531 - 2540 arası görüntüleniyor.
 • Doğan Avcıoğlu
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  7,65 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Taha Akyol
  insan sesi mp3 - Türkçe
  33 Ayrım
  977,63 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Melisa Tayanç
  Fıkıhtan hukuka ve demokrasiye geçiş sorunları "Bütünüyle, felsefesi ve tekniği ile, demokrasi Müslümanların siyasi sistemi olamaz. Ancak demokratik mekanizma, İslâm ve siyaset teorisinin ilkeleri doğrultusunda -daha iyisini buluncaya kadar kullanılabilir." -Hayrettin Karaman, (Yeni Şafak, 29 Mayıs 2014)- "Siyasal hayatta çoğulculuk ve yarış, hoşgörü ve demokrasi kültürünün olmazsa olmazıdır; dini düşüncede çok seslilik rahmet sayılır." Ali Bardakoğlu, (15 Mart 2014, Ankara'da İlahiyat Akademisi'nde konuşma) İlahiyatçılar arasındaki bu esaslı görüş farkı, Taha Akyol'u İslam tarihinde ortaya çıkan siyaset ve hukuk sorunlarını araştırmaya yöneltti. Müslümanlar neden Cemel ve Sıffin'de birbirlerini öldürdü? Kerbela faciasını önleyecek hukuki bir kurum neden yoktu? İslami ve örfi olarak köklü bir hukuk sistemine sahip olan Osmanlı, neden Batı'dan kanunlar aldı? Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet... Hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı konularında yolun neresindeyiz? Taha Akyol, bu soruların cevaplarını Türkiye'nin Hukuk Serüveni'nde araştırıyor.
 • Prof. Dr. Mustafa Akdağ
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  4,29 MB
  Eser Türü: Kitap
  Türklerin Anadolu’da kurdukları düzenin basitten karmaşığa evrilen yapısı, çok kültürlülüğün gücü ve sorunları, uç beyliğinin bir imparatorluğa dönüşmesinin dinamikleri ilk kez bu eserde ortaya kondu. Mustafa Akdağ birçoğu hâlâ tarihçilerin gündeminde olan tezleriyle de dikkati çekiyor. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışında yönetim mekanizmasının, Osmanlı Beyliği’nin yükselişinde Kuzeybatı Anadolu Bölgesi’nin rolü bunların en dikkat çekenleri. Bu son derece önemli ve kalıcı çalışma yenilenmiş basımıyla tarih kitaplığındaki seçkin yerini bir kez daha sağlamlaştırıyor.
 • Bülent Tanör
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  66,22 MB
  Eser Türü: Kitap
  İnsanoğlunun yüzlerce, binlerce yıllık tarihi, büyük çapta, onun ezilmişliğinin ve buna karşı koyuşunun da tarihidir. Kadın olsun, erkek olsun, kızıl yada kara derili oldun, dindar-dinsiz, köle, serf ya da işçi olsun, bunlarsız bir özgürlük tarihi olamazdı, yazılamazdı. Bu analamda insan hakları, kuşkusuz, haksızlığa ve baskıya uğrayan insanın ellerinde çıkmadır, onun yaratısıdır. Bu kitap, ummandaki bir katreyi ele almaktadır; "Türkiye'nin insan hakları sorunu". Kitabın amacını, konusunu ve yaklaşım biçimini açıklamak için, başlığındaki kavramlar paketini çözüp açmak en kestirme yol olacaktır.
 • Mümtaz Er Türkönü
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  843,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Sözünü ettiğim kayıp halka sivil toplumun kendisi. Bir kavramdan değil, sivil toplumun kendisinden bahsediyorum. Bu kayıp halkayı yerine koymadan kemale eremeyiz. İçinde yaşadığımız toplumu kendisi ve dünya ile barıştıramayız. İnsan haklarına saygılı, etkin bir hukuk düzenini geliştiremeyiz. Kamudaki çılgın israfı, verimsizliği sona erdiremeyiz, hantal devleti edepli ve becerikli hale getiremeyiz. Ekonomik krizleri kronik olmaktan çıkartamayız. Toplumu özgüvenli, siyaseti ahlaklı kılamayız. Devletin meşruiyet krizini çözemeyiz. Siyaseti, toplumu ve ekonomiyi birbiriyle uyumlu ve istikrarlı hale sokamayız. Dünya ile rekabet edemeyiz; mutlu ve müreffeh olamayız.
 • Nurettin Topçu
  metin
  3 Ayrım
  2,23 MB
  Eser Türü: Kitap
  Türkiye'nin Maarif Davası sözde modern eğitim sistemine kaynağını Kur'an'dan alan Anadolu insanının ruh yapısından beslenen Türk mektebi tezli bir eleştiridir. Millet bünyesinde inkılâplar mektepte başlar ve her milletin, kendine özel olan mektebi vardır. Millî mektep, zihniyet ve örfler ile, metodları ve müfredat ile, terbiye prensipleri ve psikolojik temeller ile, hattâ binasının yapı tarziyle kendini başka milletlerinkinden ayırır. Bizde vaktiyle medrese millî mektepti. Lâkin milletin ruhu ve içtimaî inkişafını takip edememiş ve cihanın fikir ve irfan hayatiyle bağlarını çoktan koparmış olduğundan, olduğu yerde enkaz halinde yıkıldı, çöktü. Öbür taraftan, Batı'da tekâmül eden insan düşüncesinin seyrini biz kendi âlemimizde devam ettiremediğimizden, açılan yeni mektep, hakikat aşkının mâbedi olmadı. Parça parça bilme hevesi, evrensel ve ilâhî hakikat aşkının yerini tutamazdı. Hakk'a götüren yol diye kendini hakikata adamak, gerçek mektebin yoludur. Hakikat aşkına sahip insanlar, cemiyetin içinde çoğalmadıkça, hakikat aşkı cemiyet içinde en yüksek ve muhterem yeri tutmadıkça ve hakikatın ihtirası cemaat içerisinde bir umumî cereyan, büyük bir hareket haline gelmedikçe, millî mektep gerçekten var olmıyacaktır.
 • Jilber Barutçiyan
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  82,27 MB
  Eser Türü: Kitap
  Oğlak'tan Mantarların Sürprizli Dünyası Jilber Barutçiyan'ın rehberliğinde, mantarların sürprizlerle dolu dünyasında bol resimli ve keyifli bir gezinti... Jilber Barutçiyan, Kaz Dağları'ndan Giresun yaylalarına, İstanbul`un Belgrad, Şile ve Polenezköy ormanlarından Toroslar`a uzanan 6 senelik arazi çalışmalarının birikimini Türkiye`nin Mantarları - 1 kitabında bir araya getirdi. Türkiye'nin Mantarları, mantar tutkunları ve toplayıcıları için rehber olması dışında, doğanın gizlerini merak edenleri cezbedecek bilgiler barındırıyor. Mikolojinin tarihi Mantar toplayıcılığının püf noktaları Mantarların yaşam döngüsü Yaklaşık 200 mantar künyesi Mantarlarla ilgili yanlış yanlış inanışların neden olabileceği zehirlenmeler, bunlara karşı alınacak tedbirler ve uyarılar I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da yayılan bir mantar, savaşın kaderini belirlemişti. 1846'da İrlan'da da ortaya çıkan bir mantar türü ise yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Zehirli ya da lezzetli olsun, mantarların sürprizlerle dolu dünyasını, 500'den fazla fotoğraf ve çizimle anlatan bu kitap, Türkiye'nin mantarlarına dair ilk ciddi bilimsel çalışma aynı zamanda.
 • Kurtuluş Kayalı
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  671,57 KB
  Eser Türü: Kitap
  Her tür iktidar odağının uzağında durup, memleket meseleleri üzerine can alıcı düşünceler telaffuz eden entellektüellere... Kemal Tahir deyince bir alana hapsolmak yanlış. Ancak her alana dair kalem oynatmak Kemal Tahiri anlamanın yolunu açar. Tarih, sosyoloji, felsefe, iktisat, edebiyat ve hattâ psikoloji hani o Türk insanının şuuraltını anlamak gerek sözü folklor ve bilumum sosyal bilim dalı konularına odaklanmakla Kemal Tahirin anlaşılmasının yolu açılabilir. Kemal Tahiri anlamamak çoğumuzun duçar olduğu belli bilim disiplinlerine hapsolmaktan kaynaklanıyor. Bu anlamda şu Sosyal Bilimleri Açın kitabının müellifleri hakikaten Kemal Tahirin çağdaşları olarak görünüyor. Ancak böyle disiplinlerarası bir anlayış Kemal Tahire yakınlaşmayı sağlayabilir. Aslında bir adım daha atmak lazım. Akademisyen başka, düşünür başka. Ancak akademisyenin darlığı aşılarak özgün düşünceye varılabilir. Sezai Karakoç da böyle söylemiyor muydu? Ortama bakıldığı zaman mesele anlaşılır. Bu anlamda bu kitabın son yazısını bir müsvedde olarak telakki edip çok ama çok geliştirilmesi gerektiğini düşünmek gerek. Bu alanda daha kırk fırın ekmek yemek lazım.
 • Andrew Mango
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  539,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Türkiye 1970’lerden beri bir durulup bir alevlenen büyük bir savaşın içinde. Sadece askerler ölmüyor bu savaşta. Kadın, erkek, çocuk demeden, hiç durmadan kurban veriyoruz insanlarımızı. Türkiye terörle savaşıyor. İstanbul’da doğan, yazdığı Atatürk kitabıyla tanınan ve Türkiye konusunda da çeşitli kitaplara imza atan Andrew Mango yeni kitabında bu sorunsalı ele alıyor: Türkiye’nin terörle savaşı. Mango, Türkiye’nin yaşadığı terör olaylarını başlangıcından itibaren ele aldığı çalışmada önce terörizmin ne olduğundan başlıyor işe. Sonra, kronolojik olarak, yaşadığımız terör olaylarını ve bu olaylarda rol oynayan kişileri ele alıyor. "Türkiye’nin Terörle Savaşı"nı okurken ülkenin geçirdiği kara günlere bir kez daha göz atmak ve bu yolla tablonun tamamını görmek mümkün. Yaşadıklarımıza bir anlam vermek ve çözümü görmek için böyle araştırmaların şart olduğunu bir kez daha anlıyoruz.
 • Öğretim üyeleri
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  259 KB
  Eser Türü: Kitap
  Sosyal hizmetler 2.sınıf 1.dönem dersi

Sayfalar