Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2755 sonuçtan 2541 - 2550 arası görüntüleniyor.
 • Prof. Dr. A. Şeref GÖZÜBÜYÜK
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,98 MB
  Eser Türü: Kitap
  "1982 Anayasası'nın belirgin özelliklerinden biri, kuşkusuz yürütmeyi güçlendirmesidir. Öte yandan yönetim, hukukun kendisine tanıdığı görev ve yetkileri, ancak, yine hukukun çizdiği sınırlar içinde kullanmak zorundadır. Böyle bir düzende, Türkiye'nin yönetsel yapısı hakkında bazı genel bilgiler verebilmek için, kurumların daha çok hukuk açısından ele alınması zorunlu görülmüştür." (Önsözden)
 • Metin Solmaz
  insan sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  146,58 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Zafer Ulusan
  "Düşünsenize; belediyeler toplutaşımadan, yani bizlerin sırtından para kazanıyor, üstgeçit yapıyor, yani sadece karşıdan karşıya geçme eylemi için tırmanış yaptırıyor: Bunlar apaçık halka hakaretken, halka hizmet diye pazarlıyor. Pek çok insan da bunu satın alıyor. Sadece üşütmek diye bir hastalık var sanarak çocuklar, büyükler kapalı alanlara kapatılıyor. Hayat her gün bu tip hurafelerin de yardımıyla, biraz daha sokaktan parktan AVM'ye, yani sahiciden plastiğe doğru kayıyor. "Alttan soğuk almak" endişesiyle oturulamayan taşların çimenlerin, "cereyan yapar" endişesiyle açılmayan camların, matematik cehaletini korumak için "Einstein da matematikten kalmıştı" yalanına inanmanın hiç mi suçu yok? İnsanların başka başka ırklardan oluştuğunu sanmak, ateşlenen çocuğun üzerini örtmek, Uzun Mehmet'i, Ulubatlı Hasan'ı gerçek sanmak sadece saçma mı? Zararları da yok mu? Bu kitaba koymaya değer bulmadığım kadar paçoz bir efsane olan "bor madenimiz var, zengin olacağız ama Batı izin vermiyor" konusunun kaç kişiyi "dış güçler" konusunda paranoyak yaptığını düşünsenize. Yahut kedilerin nankör olduğu, tüylerinin akciğere yapıştığı filan gibi saçma fikirler olmasa hayvanlarla insanların ilişkisi biraz daha medeni olabilirdi. Sıradan bir "tırıvırı bilgiler kitabı"yla dünya devrimi yapılabileceğini iddia etmiyorum elbette. Ama hurafelerden kurtulmak herkes için faydalıdır." (Tanıtım Bülteninden)
 • Nezahat Belen
  insan sesi mp3 - Türkçe
  18 Ayrım
  562,45 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Buğra Zayim
  “Gelişme (tekamül) tarihin her devrinde az çok görülen bir gerçektir. Fakat bazı zaman dilimlerinde bu gelişmeler çok daha hızlı ve büyük boyutlu olabilmektedir. Türk tarihi­nin içinde, XX. yüzyılın ilk çeyreğindeki gelişmeyi (1900-1925), yüzyılın sonraki zaman­larında pek göremiyoruz. Hatta bu büyük gelişmeyi, bir başka zamanda dahi böylesine büyük boyutlu olarak görmemiz mümkün değildir. Tarihimizin içindeki böylesine etkin gelişme dönemlerini yakalayıp incelemek her zaman mümkün olamamaktadır. Elbette, eldeki imkânlar ölçüsünde incelenebilir. Fakat bilme imkânlarının çok daha büyük olduğu sezilince, mesele daha da büyük bir önem kazanmaktadır. İşte biz, şu zamanlarda 1900-1925 arasındaki çok büyük değişmeyi ve onun uzantılarını geniş olarak öğrenebiliyoruz. Böylesine bir imkân, yüzyıl başların­daki değişmenin en büyük ismi ATATÜRK ile yakından bağı olan Celal Bayar'ı da ya­kından tanıyan, kendisi de 1920'Ier sonrasını bilebilen Dr. Baha Akşit sayesinde ortaya çıkmıştır. Anadolu'nun büyük bir köyünde (küçük bir kasaba) doğmuş olan Baha Akşit, hem Osmanlı devrinin bazı geleneklerinin içinde büyümüş, ama bir başka yönüyle 1923 sonrası değişmelerini de nefsinde yaşamıştır. Dini ağırlıklı bir ulema ailesinin bir men­subu iken, 1925 sonrasında o artık bir tıp mensubudur; sonraki hayatında ise, daha değişik ve bir o kadar da önemli bir hareketin, demokrasi hareketinin içindedir. 1946 sonrasının oluşum ve gelişmelerinde yine o vardır. Nihayet milletvekili seçilerek, 1951 sonrasında Ankara'da siyasetin içindedir. Böylece o, halkın kendisini idaresi gerçeğini de en iyi bilen, yaşayanlardan birisidir. 1960 hükümet darbesini acı yönleriyle yaşamıştır. İşte Dr. Baha Akşit'le bizler, çok yönlü bilgi edinme imkânını ve fırsatını buluyoruz: Yüzyılın ilk yarısındaki gelişmelerin izlerini çocukluk ve ilk gençlik hatıralarında bulabiliriz. Cumhuriyet sonrası Türk gençliğinin, bizzat Atatürk'le konuşabilen bir siması olarak karşımızdadır. Halkın idareye katılması olayında, Demokrasi hareketinde yine o vardır; nihayet Celal Bayar ve Adnan Menderes'in ülkeyi idare ettiği dönemi yine en iyi bilen­lerden birisidir. 1960 sonrasında da, acı olmakla birlikte yaşadıkları vardır. Bütün bun­ları, gören, yaşayan, duyan ve öğrenen aydınlık ruhlu ve kafalı bir insan olarak Dr. Ba­ha Akşit, bizlere nakletmektedir.” Tuncer Baykara. Yüksek lisans tezi olan bu kitabın sunuşundan alıntı.
 • Mustafa Orakçı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  4 Ayrım
  51,29 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Emir Aksoy
  "Öğretmenimiz bu hafta Kayseri'ye gideceğimizi söyleyince Kâmile gözlerini kapadı, 'Sucukların kokusunu buradan duyabiliyorum. arkadaşlar.' dedi. Hepimiz onun bu hâline çok güldük." Levent, yaramaz kardeşi ve muzır sınıf arkadaşlarıyla eğlenceli, heyecanlı, bilgi dolu geziler yapmaya devam ediyor. Levent'in her bir kitapta yaşadığı maceraları okurlar çok sevecekler ve Levent eşliğinde gezmeye devam edecekler.
 • REŞAT GENÇ
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,08 MB
  Eser Türü: Kitap
 • İsmail Cem
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1005,60 KB
  Eser Türü: Kitap
  "Bu kitabın amacı, 21. Yüzyıl Türkiye’sinin, insanlığın büyük yürüyüşüne getirebileceği özgün katkıyı dış siyaset alanında irdelemektir…. geçmişin ve geleceğin değerlendirmesini yapmaya çalıştım; Türkiye’nin yenileşme sürecine dış siyasetin katkısını inceledim. Siyaset ve dış siyaset üzerine çalışanlarla, kendi deneyimimi, dünyaya ve Türkiye’ye bakışımı, vizyonumu paylaştım". İsmail Cem
 • Hikmet Tanyu
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  27,44 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Baskın Oran
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  586 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nurgün Gerçin
  Açıköğretim ders kitabı
 • Liman Von Sanders
  insan sesi mp3 - Türkçe
  32 Ayrım
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Pelin Başak
  Osmanlı Devleti'nin girdiği son savaşta, en hayati ve kritik cephelerde, adeta ölüm kalım mücadelesinin verildiği savaş sahnelerinde ordu komutanlığı yapan Liman von Sanders, Türkiye'de en çok tanınan ve bilinen yabancı asker olmuştur. Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı gün olan 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Komutanlığını Mustafa Kemal Paşa'ya devreden Liman Paşa, İstanbul'a dönmüş, bir müddet Türkiye'deki Alman askerlerinin vatanlarına dönüşünü organize etti. Savaştan sonra Almanya'ya dönerken Mata'da İngilizler tarafından savaş esiri olarak tutulduğu süre içerisinde yazdığı hatıratı Fünf Jahre Türkei (Türkiyede Beş Sene) adıyla Berlin'de 1920 yılında yayımlandı.
 • Niyazi Berkes
  insan sesi mp3 - Türkçe
  79 Ayrım
  1634,75 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Sezai Akbıyık
  Niyazi Berkes'in ilk kez 1964'te The Development of Secularism in Turkey başlığıyla İngilizce yayımlanan bu başyapıtı, daha sonra dilimize de kazandırılmış, Cumhuriyet'in 50. yılında ve daha sonra, 1978'de iki baskısı yapılmıştır. Berkes'in kitaba sonradan eklediği notlar da göz önüne alınarak eksiksiz bir kaynakça ve dizinle tekrar Türk okuruna sunduğumuz bu önemli çalışmada, Türkiye'nin geleneksel devlet sisteminden laik bir yönetime geçişinin kapsamlı tarihi Berkes'in özgün yaklaşımları ve benzersiz yorumları eşliğinde okunabilir. Cumhuriyet tarihine damgasını vurmuş 75 kitaptan biri sayılan bu vazgeçilmez kaynak, bu köklü değişim süreci içindeki ekonomik yapıya ve buna bağlı teknik gelişmelere de ışık tutmakta, bunlara koşut olarak gelişen siyasal ve dinsel dönüşümleri de toplumdaki yansımalarıyla birlikte ele almaktadır.

Sayfalar