Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2714 sonuçtan 2541 - 2550 arası görüntüleniyor.
 • Şahin Alpay
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,12 MB
  Eser Türü: Kitap
  Paul Kennedy: Türkiye, Meksika, Hindistan, Endonezya, Brezilya ve Çin anahtar ülkeler... Dünyanın geleceği bu ülkelere bağlı... Ernest Gellner: İslam ülkelerinin çoğunda Yüksek İslam, Halk İslamı'na galabe çaldı. Türkiye'de ise tersi oldu. Halk İslamı çok daha hoşgörülü, esnek ve insancıldır. Abdülkerim Soruş: İnsan haklarını dinsel metinlerden çıkaramazsınız... Bir mümin olabilmek için öncelikle inanmak hakkına sahip olmalısınız. Dolayısıyla insan haklarına sahip olmak, bir inancı benimsemekten önce gelir. Samuel P. Huntington: Türkiye Batılı olma ısrarından biraz vazgeçer, modernleşme ve demokrasinin bir İslam ülkesinde de mümkün olduğunu gösterirse, İslam dünyasına büyük bir model olur. Bernand Lewis: Türkiye, çok zorluk çektiyse de işleyen bir demokrasi kurdu... Bugün İslam Konferansı örgütünün 56 üyesinden sadece biri, Türkiye, demokrasi. Sadık Celal El Azm: İslam'ın laiklikle bağdaşmaz olduğu iddia edilemez. İslam çok farklı ortamlara uyum gösterme ve sonsuz bir biçimde yeniden yorumlanmaya açık kalma yeteneğini göstermiştir. Francis Fukuyama: Türkiye'yi insan hakları sorunları yüzünden eleştirmekten hoşlanan Avrupalılar, Türkiye'nin demokraside ne kadar yol aldığı anlamında resmin bütününü göremiyorlar.
 • Seton Lloyd
  insan sesi mp3 - Türkçe
  28 Ayrım
  304 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Müberra Ellialtıoğlu
  Bir gezginin gözüyle Anadolu Uygarlıkları'nın anlatıldığı bu kitap, Türkiye'nin kültür çeşitliliğine hayran olan ve sayıları gün geçtikçe artan 'gezginler' için yazılmıştır... Tarihöncesi zamanlardan başlayarak üzerinde yaşadığımız topraklarda iz bırakmış, Hititler, Frigler, Presler, Helenler ve Romalıların da bulunduğu toplumlardan kalan izleri ustaca inceleyen yazar, hayatının büyük bir kısmını Yakın Doğu'da geçirmiş bir arkeologtur.
 • Tanel Demirel
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,90 MB
  Eser Türü: Kitap
  (Arka Kapak) Prof.Dr.Tanel Demirel'in bu kitabı, Demokrat Parti iktidarı ve 27 Mayıs darbesini karşılaştırmalı olarak inceliyor. Yazar bunu yaparken, bir yandan darbeyi meşrulaştırmak için ileri sürülen tek parti diktatörlüğüne gidildiği iddiasını sorgularken, öte yandan DP hükümetinin yaptıkları ve yapamadıklarıyla darbeye gidiş sürecindeki rolünü de irdelemektedir. Eser, siyasi süreçleri anlamaya çalışırken, aktörlerin içinde bulundukları ortam ve sınırlamalarla beraber, diğer aktörlerle ilişkilerini de dikkate alıyor.
 • İlber Ortaylı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  14 Ayrım
  143 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ayal Gökçe
  Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı Türkiye'nin gündeminden düşmeyen anayasa tarihimizden seçimlere, Birinci Dünya Savaşı'nın acı sonuçlarından İkinci Dünya Savaşı'ndaki denge politikasına, Enver Paşa'nın komutanlığından İsmet İnönü-Adnan Menderes çatışmasına, komşu ülkeler Irak, Suriye, İran ilişkilerinden Abd, Rusya ve Avrupa Birliği politikasına, askeri darbelerden eğitim sistemimize kadar birçok konuda yakın tarihimizin dönüm noktalarını farklı bir bakış açısıyla ve sıra dışı analizleriyle ele alıyor. Türkiye'nin Yakın Tarihi 20. yüzyılda Türkiye'nin geçirdiği değişimin arka planını merak eden okurlar için kaçırılmaması gereken bir kitap.
 • İlber Ortaylı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  273 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nurdan Sonemel
  Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı Türkiye'nin gündeminden düşmeyen anayasa tarihimizden seçimlere, Birinci Dünya Savaşı'nın acı sonuçlarından İkinci Dünya Savaşı'ndaki denge politikasına, Enver Paşa'nın komutanlığından İsmet İnönü-Adnan Menderes çatışmasına, komşu ülkeler Irak, Suriye, İran ilişkilerinden Abd, Rusya ve Avrupa Birliği politikasına, askeri darbelerden eğitim sistemimize kadar birçok konuda yakın tarihimizin dönüm noktalarını farklı bir bakış açısıyla ve sıra dışı analizleriyle ele alıyor. Türkiye'nin Yakın Tarihi 20.yüzyılda Türkiye'nin geçirdiği değişimin arka planını merak eden okurlar için kaçırılmaması gereken bir kitap.
 • İlber Ortaylı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  20 Ayrım
  498,63 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Filiz Bozkurt
  Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı, ülkenin gündeminden düşmeyen anayasa tarihimizden seçimlere, Birinci Dünya Savaşı’nın acı sonuçlarından İkinci Dünya Savaşı’ndaki denge politikasına, Enver Paşa’nın komutanlığından İsmet İnönü-Adnan Menderes çatışmasına, komşu ülkeler Irak, Suriye, İran ilişkilerinden ABD, Rusya ve Avrupa Birliği politikasına, askerî darbelerden eğitim sistemimize kadar birçok konuda yakın tarihimizin dönüm noktalarını farklı bir bakış açısıyla ve sıra dışı analizleriyle ele alıyor.
 • Sina Akşin
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  532,44 KB
  Eser Türü: Kitap
  Türkiye'nin yakın tarihi
 • Sina Akşin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  500,67 KB
  Eser Türü: Kitap
  Türkiye'nin Yakın Tarihi
 • Ogier Ghiselin de Busbecq
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  627,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Osmanlı-Türk tarihinin Batılılar tarafından anlatımı, her zaman ilgi çekici olmuştur. Hele bu anlatıcılar seyyahlar ve devlet adamları olunca anlatı daha da renkli bir hal almaktadır. Ogier Ghiselin de Busbecq de bu anlatıcılardan biri. Esasında Osmanlı'nın en parlak dönemlerinden Kanuni Sultan Süleyman zamanında Avusturya elçiliği yapmış bir asilzade Busbecq. Sekiz yıllık sefirliği boyunca Osmanlı'ya ve Türk insanına dair yaptığı gözlemler, arkadaşına gönderdiği uzun mektuplarda gizli kalmayacak kadar ilgi çekici ve şaşırtıcı tespitlerle dolu. Üstelik aktardığı bilgiler de tarihe düşülen bir not değerinde. Osmanlı'nın politik, askeri, iktisadi ve sosyo-kültürel yapısına dair dönemsel bilgileri, gözlemleri ve tespitleri içeren bu kitap, son derece akıcı bir dille kaleme alınmış olan söz konusu mektupların bir raya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Busbecq, Türkler'in ve Osmanlı'daki diğer milletlerin yaşayış tarzlarına dair ayrıntılı tespitleriyle ve bu milletlere ilişkin bakışıyla; Anadolu'da ve İstanbul'daki seyahat sırasında başından geçen ilginç ve tarihi olayları incelikli bir üslupla anlatmasıyla; Osmanlı devlet yönetimindeki önemli şahsiyetlere dair fikirleriyle okuyucuyu bir zaman tünelinde birlikte seyahat etmeye çağırıyor adeta. Kendi tarihine ve kültürel geçmişine dair merakı olan herkes, Busbecq'in anılarından oluşan Türkiye'yi Böyle Gördüm kitabı sayesinde, hem bu merakını bir ölçüde de olsa giderebilecek hem de Batlının dönemin Osmanlı-Türk varlığına bakış açısını görebilecektir.
 • Mustafa Orakçı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  4 Ayrım
  108,32 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nesrin Gürol Erşahin
  Levent ve Tayfası Türkiye’yi gezmeye devam ediyor! Bu kez istikamet; Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Gaziantep ve Hatay… Her bir kitapta o şehrin doğal güzellikleri, tarihî dokusu, kültürel zenginlikleri birbirinden komik maceralar eşliğinde anlatılıyor.

Sayfalar