Eserlere Göre Listeleme

Toplam 2723 sonuçtan 2611 - 2620 arası görüntüleniyor.
 • Jean Paul Roux
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,80 MB
  Eser Türü: Kitap
  Kuzey ormanlarından çıkıp geldiler, cesur, dağınık, marifetli ve henüz yolun başındaydılar. Önce bozkıra, sonra Çin içlerine ve sonra da sonu başı belli olmayan bir sel gibi garba doğru yayıldılar ... Türkler adıyla tarihe geçen bu boylar, aileler ve kavimler bütünü batılıların gözüyle çoğunlukla barbarlığın simgesi olsalar da Orta Asya'nın yüksek uygarlıklarından birini ve bazen küçük devletlerinin bazen de devasa imparatorluklarının sınırları dahilinde kültürler arası barışı ve huzuru tesis ettiler. Bazen memluk, bazen efendi ve bazen de birbirlerinin en amansız düşmanıydılar. O en baştan beri inandıkları dinlerinden hiç vazgeçtiler mi, ne kadar Budist ne kadar Hıristiyan ne kadar Yahudi ve ne kadar Müslüman oldular? Tüm bu yüzyıllar boyunca tek arzuları, tüm o savaşlar, yağmalar, fetihler, din değiştirmeler ve sergilenen bilgelikler sadece barışa ve huzura kavuşmak için miydi? Bu türklerin, Halaçların, Hiong-nuların, Osmanlıların, Memlukların, Rusların, Çağataylıların, Tu-kiuların, Selçukluların, Çinlilerin, Hintlilerin, Karakoyunluların, Timurların, Arapların, Kazanların, Tatarların, Bulgarların, Türkiyelilerin, Hunların, Kıpçakların, Ermenilerin, Peçeneklerin, Safevilerin, Gaznelilerin, Bayatların, Rumların, Özbeklerin, Hitanların, Farsilerin, İhşitlerin, Tolunoğullarının, Kürtlerin, Yakutların, Kırgızların, Azerilerin, Moğolların, yani bir coğrafyayı yüzyıllar boyunca paylaşan hakların, ittifak ve itilafların, yani bir coğrafyayı yüzyılar boyunca aslında yaşadığımız günün hikayesidir.Altay Türklerinde Ölüm, Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, Moğol İmparatorluğu Tarihi, Orta Asya: Tarih ve Uygarlık, Türklerin ve Moğolların Eski Dini'nden sonra ünlü Türkolog Jean-Paul Roux sizi 2000 yıllık tarih içinde bir yolculuğa, bildiğinizi sandığınız ya da hiçbir fikriniz olmayan olaylara, insanlara ve inançlara tanıklık etmeye davet ediyor.
 • İlber Ortaylı
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  12,49 MB
  Eser Türü: Kitap
 • İlber Ortaylı
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,13 MB
  Eser Türü: Kitap
  "Türkler tarihin her safhasında görünen, tarihi inşa eden kavimlerden biridir. Bugünkü medeni dünyada hiçbir eski dünya kavmi ve ülke yoktur ki Türkler olmadan tarihini yazabilsin. Mutlaka, Türkleri ve Türk tarihini bilmek zorundadır ki kendi tarihini anlayabilsin." -İlber Ortaylı- Türklerin Tarihi kitabında Marmara'da küçük bir beylik olarak doğan, gelişen ve kuruluşunun üzerinden 150 yıl geçmeden Balkanlar'da ve Ege'de hâkimiyet tesis eden, Akdeniz dünyasının son muhteşem imparatorluğu olan Türk İmparatorluğu'nun üç kıtaya yayılmasına şahitlik edeceksiniz. Sultanü'l-Berreyn ve Hakanü'l-Bahreyn (İki Karanın ve İki Denizin Hükümdarı) olan Fatih Sultan Mehmed gibi bir Rönesans hükümdarının dünyasına eşlik ederek; Türk tarihinin büyük asrı, dünya tarihinde birçok değişime neden olan 15. yüzyılın bilinmeyenlerini öğreneceksiniz… Bugün Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da, sayıları yirmiyi aşan çeşitli dil, din, ırk ve siyasal rejime sahip ülkenin ortak tarihini okuyacaksınız… Hepsi birbirinden değerli Türk sultanların başarılarını görecek; harp teknikleri Rönesans kadar Asyai Türk tekniklerine de dayanan dünyanın en güçlü ordusunu tanıyacak ve kısa sürede Üçüncü ve son Roma İmparatorluğu'nun nasıl kurulduğuna şahitlik edeceksiniz. Anadolu'nun bozkırlarından Avrupa'nın içlerine, İlber Ortaylı'nın satırları arasında dolaşmak isteyen her yaştan okurun zevkle okuyacağı bir başucu kitabı...
 • Doğan Avcıoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  62 Ayrım
  1168,18 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Melin Demirer
  Ulusal tarih anlayışları: Atatürkçü tarih, Turancı tarih, toplumcu tarih, Anadolu'nun Türkleşmesi ve Türk Ulusu'nun meydana gelmesi. Orta Asya Türklerinin ekonomik, kültürel, dinsel ve toplumsal yaşamları. Asya ve Avrupa Hunları.
 • Umay Türkeş Günay
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,99 MB
  Eser Türü: Kitap
  "TÜRKLERİN TARİHİ" adlı bu çalışmayı, el kitabı niteliğinde ve uzmanlık alanı tarih olmayan aydınlar için hazırladım. Uzun insanlık tarihi içinde M.Ö. IV. binden, M.S. II. binli yıllara kadar izlenebilen Türk tarihini özetleyen bu çalışma insanların hayatının kısa, milletlerin hayatının ve serüvenlerinin çok uzun ve karmaşık olduğunu sergilemektedir. 16 büyük imparatorluk yanında yüzlerce büyüklü küçüklü devlet kuran türk milletinin mensuplarının geleceklerini plânlamaları, kültürlerini ve kendileri tanımaları için öncelikle kendi geçmişlerini bilmeleri gerektiğine inanıyorum.
 • Ziya Gökalp
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  207,83 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Ziya Gökalp
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  211 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Sema Özer
  Ziya Gökalp in Türkleştirmek İslâmlaştırmak ve Muasırlaşmak isimli eserinde yer alan Üç Akım isimli makalesinden: Ülkemizde üç fikir akımı vardır. Bunların tarihi incelenirse görülür ki, düşüncelerimiz önce Muasırlaşmak ihtiyacını duydu. III. Selim devrinde başlayan bu eğilime II. Meşrutiyetten sonra İslâmlaştırmak emeli de katıldı.. Son zamanlarda ise ortaya Türkleştirmek akımı çıktı.. (Arka Kapak)
 • Mümtaz Er Türkönü
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  796,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Yaşanan sorunların kendisi kadar, nasıl dile getirildikleri de hayatî bir önem taşıyor. Tanımlamalar, sorunlara verdiğimiz değeri göstermesi bakımından da "can alıcı" olabiliyor. Görmezden gelmek için, anlamsız kelimeler ardına hapsetmeye çalıştığımız sorunlardan biri de Kürt sorunu. Siyaset bilimci Mümtaz'er Türköne, Türkiye'nin gündeminde her geçen gün daha fazla yer işgâl eden bu sorunu gözler önüne seriyor. Yazar, Ufuk Kitapları tarafından yayınlanan Türklük ve Kürtlük kitabında, söyleyeceği sözü dolandırmadan söylemeyi, okuyucusunu ele aldığı sorunla karşı karşıya getirmeyi tercih ediyor. "Tek Bayrak Tek Devlet" söyleminden "Kürt sorununa" gelene kadar, hangi yolların/engellerin aşılmaya çalışıldığı anlatılıyor Türklük ve Kürtlük'te. 12 Eylül sonrası yaşananların anlatımı kitabın merkezini oluştursa da, bu sorunun milâdına dâir söylenmesi gerekenler unutulmuş değil. Bu geri dönüşler, en yoğun irdelemelerle birlikte sunuluyor. Türköne, Ankara ve Diyarbakır'ın şehir olarak siyasal portresini çiziyor. "Kürt Realitesi"nden Kürt Sorunu'na gelinen noktada İstanbul'un çözüm modeli olabileceği tezini öne sürüyor. "Karanlık Savaş" ortamında sergilenen beceriksizlikleri, "Balyozla Sinek Ezmek" biçiminde algılayamayanlara, mizahın gücüyle Boğaz havasını öneriyor. Kimlikler Ne İşe Yarar?, Türkiye Bölünecek mi?, PKK Kime Rehberlik Ediyor?, Devlet Cinayet İşler mi? biçimindeki sorulara cevaplar aranıyor. Türklük ve Kürtlük kitabı, Türkiye'nin bu sorununa, "teferruat" kabilinden değil, sorumluluk bilinciyle önem veren bir siyaset bilimcinin kaleminden, Mümtaz'er Türköne'nin nefis üslubuyla aktarılıyor.
 • Ahmet Ateş
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  107,63 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bu kitaptaki denemeler Türkmenlerin tarihleri, gündelik yaşamları, dinleri, dilleri ve bu başlıkları dikine kesen siyaset üzerinedir. Türkmen topluluklarının gerek kendi bağımsız yurtlarında (8-11. Yüzyılda Hazarötesi) gerek uyruğu olduğu devletlerin topraklarındaki yaşamları konulan sınırlara rağmen bir yersiz-yurtsuzluğa denk gelir. Bu yüzden mekan/coğrafya Türkmen yaşamında devletli toplumlarda olduğundan başka özellikler gösterir. Mekanın, bir yere yerleşmenin, kentlileşmenin uygarlığın önkoşulu sayıldığı bir anlayış zaten en baştan göçebe toplulukları ve Türkmenleri tarihdışı, mekandışı, kültürdışı... sayar. Oysa onların yaşama biçimleri, örgütlenmeleri, özgürlüğe düşkünlükleri bu mekansızlığın, tarihsizliğin, sınıfsızlığın doğrudan bir ortamı olarak var olur.
 • Dr. Mehmet Kara
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  928,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Türkmence- edebiyat dil bilgisi

Sayfalar