Eserlere Göre Listeleme

Toplam 1839 sonuçtan 1631 - 1640 arası görüntüleniyor.
 • William S. Burroughs
  insan sesi mp3 - Türkçe
  7 Ayrım
  226,68 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Deniz Godekoglu
  Beat kuşağının önemli temsilcilerinden William S. Burroughs bu kuşağın yazarlarının edebiyatta yaptığı devrimi bir adım daha ileri götürmek için çarpıcı bir üçleme yazar. Bu üçlemenin ilk kitabı olan Yumuşak Makine, okurları Burroughs’un içinde kutsal ya da tabu olan hiçbir şeyin bulunmadığı hayal dünyasının derinliklerine götürüyor. Sert, yaratıcı, özgür, eğlenceli, şiirsel bir tonun egemen olduğu bu dünya tüm klişeleri dönüştürürken her alanda sonsuz bir özgürlüğün kapılarını da aralıyor. Nefret, parasızlık, savaş, baskı, aşk ve her tür bağımlılığın kol gezdiği bu dünyada tekinsiz bir yolculuğa çıkan okurları rahatsız edici, benzersiz, zorlu ve yaratıcı bir okuma serüveni bekliyor.  (Yumuşak Makine'ye "müstehcenlik" gerekçesiyle açılan davanın ardından Muzır Kurulu'nun yazdığı değerlendirme yazısını, biz daha iyi anlatamazdık düşüncesiyle sonraki baskılarda arka kapak olarak kullanmaya karar verdik.) "İnceleme bölümünde de belirtildiği gibi yazar hiçbir değer sistemini dikkate almayan, disiplinsiz anti sosyal bir seks bağımlısı tipi ile şahsiyetleştirdiği 'Yumuşak Makine' isimli kitapta bir konu bütünlüğü olmadığı, gelişigüzel kaleme alınarak anlatım bütünlüğüne de riayet edilmediği, genelde argo ve amiyane tabirlerle kopuk anlatım tarzının benimsendiği, özellikle erkek erkeğe cinsel ilişkilerin zaman ve yer tasvirleriyle ar ve hayâ duygularını rencide edecek ölçüde anlatıldığı, zaman zaman tarihi mitolojik unsurların yaşam tarzlarından örnekler vererek kişisel ve objektif olmayan gerçek dışı yorumlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Mezkûr kitabın bu haliyle edebi eser niteliği taşımadığı, okuyucu haznesine ilave katkısının olmayacağı, kriminolojik açıdan da kitapta, insanın bayağı, adi, zayıf yönlerinin işlenmesinin okuyucu üzerinde suça izin verici tavırları geliştirmektedir." T.C. Başbakanlık  Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu
 • Derya Baykal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  18,9 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Funda Bayraktaroğlu
 • Musa Gürbüz-Mustafa Turan
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  170,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  19. yüzyıl Osmanlı Devleti için adeta bir isyanlar çağı olmuştur. Osman lı Devleti ile ilgili hemen hemen bütün politikaların merkezinde yer alan isyanların genel ve ortak sebeplerinin yanı sıra her birinin kendine münhasır sebepleri vardır. 1821 tarihinde Morada başlayan başkaldırıyı, Fransız İhtilali’nden mülhem salt milliyetçilik fikrinin bir tezahürü olarak görmek eksik olacaktır. Avrupa’yı yeniden yaratma fikrine kapılan Batılı aydınların Yunan düşüncesine hayat kazandırarak hümanizm ile oryantalizmi telif etmeleri, tabii olarak Yunan bağımsızlık düşüncesine tarihi bir derinlik kazandırmıştır. Kısa sürede fikri ve siyasi gelişimi dini mesajlarla besleyen Ortodoks Kilisesi de Yunan milliyetçiliğinin dini-fikrifiili merkezi durumuna gelmiştir. Yüzyıllarca Osmanlı toplumu içinde imtiyazlı bir konumu muhafaza etmiş olan Yunan/Rum reayanın ne kadar zayıf olursa olsun Osmanlı Devleti’ne karşı başarı elde etmesi mümkün olamazdı. İsyanın başarıya ulaşmasındaki en önemli etkenin, başta Rusya olmak üzere Batılı devletlerin Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslim unsurları tahrik etmeleri olduğu görülmektedir. Mora’mn merkezi olan Tripoliçe’de isyanın başlaması ile isyancıların, burada yaşayan Kürklere yaptıkları mezalim daha sonraki dönemlerde tekrarlanan bir olgu olarak karşımıza çıkacaktır.
 • Michael Llewellyn Smith
  metin
  3 Ayrım
  11,58 MB
  Eser Türü: Kitap
  Yunanlıların XIX.yüzyılın ortalarından itibaren üç düşü olmuştur. Bunlardan biri merkezi İstanbul olan Bizans - Yunan İmparatorluğu'nu canlandırma; ikincisi, Yunan - Türk uluslarını çatışmaya götürmeyip Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkılmaya götürecek Yunan kültürel ve ekonomik egemenliğini sağlamak düşüdür. Üçüncüsü de Osmanlı İmparatorluğu'yla açıktan açığa çatışmayı göze alıp, Yunanistan dışında yaşayan Yunanlıların yaşadıkları toprakları ele geçirip Yunan Krallığı'yla birleştirmektir. Sonunda bu üçüncü düşün gerçekleştirilmesine karar verild
 • Lucy Monroe
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  430,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Karl Kerenyi
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  578,46 MB
  Eser Türü: Kitap
  Yunan Mitolojisi Tethys ile Okeanos’un birleşmesiyle başlayıp Odysseus’un Penelope’ye kavuşmasıyla sona eren bir mitler, masallar, öyküler bütününü ayrıntılarıyla aktarıyor ve inceliyor. Yazar kitabın birinci cildini tanrılara, ikinci cildini de kahramanlara ayırıyor. Konuyla ilgili tüm bilgi, belge ve bulguları okurun görüşüne sunuyor. Bir mitin tek bir anlatımı ile yetinmeyip Yunanistan’ın farklı yörelerinde rastlanmış olan farklı anlatımlarına da yer veriyor. Mitlerin anlatımını Eski Yunan vazoları üstündeki resimleri inceleyerek yaptığı yorumlarla destekliyor. Kerenyi bu eserini geleceğin ozanlarına ve C. G. Jung ile Thomas Mann’a ithaf ediyor. Almanca ilk basımları birkaç yıl arayla birer ayrı cilt halinde yapılmış bu eseri size iki cildi birleştirerek sunuyoruz.
 • Dr.Turhan Yörükan
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  10,22 MB
  Eser Türü: Kitap
  Doğan Hızlan'ın en iyi beş kitaptan biri olarak seçmiş olduğu bu kitap için, M. Kemal Yılmaz, "Mitoloji dünyasının kişilerinin kişilerinin aşk öyküleri zevkle okuyacaksınız... Bu kitap, sanat geleneği olan okuyucuların üretim gücünü arttıracak, yeni şiirler, yeni öyküler yazmalarına, yardımcı olacaktır" demektir. Yüksel Işık, bu kitabın, mitolojik kahramanların aşkla ilgili olarak yaşadıkları insanî duyguların tümünü "Felsefî, psikolojik ve sosyolojik boyutlarından koparmadan" ele almış olduğunu; TV8'de yayınlanan Alkışlar programında, Dr. Turhan Yörükân'ın Yunan Mitolojisinde Aşk adlı bu kitabını tanıtırken Serap Aksoy Gürkan da, "Sevme duygusunun insanlar arasında ne derece köklü ve önemli olduğunu bu öykülerde görebilirsiniz" diyerek, Yunan mitolojisinin en güzel, en güçlü hikâyelerinin bu kitapta yer almış olduğunu belirtmektedir.
 • Colette Estin , Helene Laporte
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  3,68 MB
  Eser Türü: Kitap
  Doğa olaylarıyla ve insanlık tarihiyle ilgili hayal ürünü öykülerin toplamı olan mitoloji aslında, tıpkı bilim gibi, insanın evreni ve dünyayı anlama, açıklama çabasının bir ürünü... Yunan ve Roma Mitolojisi, her şeyi anlamaya çalışan insanoğlunun yaratıcılığının kaynaklarını gözler önüne seriyor; ilkçağın iki önemli uygarlığının ayrıntılı bir resmini çiziyor.
 • Friedrich Dürrenmatt
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  205 MB
  Eser Türü: Kitap
  Sıradışı bir amerikalı bir gün gazeteye bir ilan verir: yunanlı bir kız aranıyor.
 • Friedrich Nietzsche
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,28 MB
  Eser Türü: Kitap
  "İlkin bir kültürünüz olsun, felsefenin ne istediğini, neler yapabileceğini, ancak ondan sonra öğrenirsiniz." Yunanlılar, yalnız insanlarla tanrıların gerçekliğine inandıkça ve bütün tabiatı, bu Tanrı 'insanların yabancı kıyafetlere bürünmüş maskeli şekilleri ve şekil değiştirmeleri (metamorfozları) olarak gördükçe, gerçekçiliğin her türlüsünün tam karşıtı olarak kalmışlardır. Onlar için insan, şeylerin hakikati ve çekirdeği idi; bunun ötesinde her şey görünüş, aldatıcı oyun idi. Felsefe yapmaya ne zaman başlamak gerektiğine dair onlar bize, hiçbir milletin başaramadığı açıklıkta bir ders vermektedirler. Felsefeye; onu üzüntüden çıkarmak isteyen bazılarının herhalde düşündükleri gibi, kederde değil, saadette, olgun erkeklikte, kahraman ve muzaffer erkeklik çağının ateşli neşesi içinde başlamak gerek. Yunanlıların bu çağda felsefe ile meşgul olmaya başlamış olmaları, bize Yunanlıların kendileri kadar felsefenin de ne olduğunu ve ne olması gerektiğini öğretmektedir. "İnsanlık, gerçeğin savaş türküsünü, felsefede kahramanlığın ezgisini cesaret ve hürriyetle okuyan iyi kitabı çok nadir meydana getiriyor. "Bir mercekle iğne deliğini bulan sanatçıya, elde etmiş olduğu ustalığı göstermek için bir kürek dolusu mercek yetmez mi?"

Sayfalar