Katalog

Toplam 2599 sonuçtan 2241 - 2260 arası görüntüleniyor.
G.T. Battnay
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Cengiz Dağcı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye
Edward Hallett Carr
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dünya Siyaset Tarihi
Herman Melville
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
İbrahim ETHEM ÖZGÜVEN
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tıp
Martin Heidegger
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe
cengiz dağcı
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Biri anne diğeri çocuk hakkında iki güzel hikâye. Birisi daha çok dokunaklı, diğeri daha çok neşeli. İlki "Ana mı? Yoktu ana. Yok, vardı ana. Bir vardı, bir yoktu; türkülerimizde kaldı ana ile bitiyor, diğeri rüyalara karışan bir gerçekle: "Bekir'in Alimcan'a getirdiği haber bu kez gerçekti. Çok geçmeden Kırım'a dağıldı ve Kırım'da iki Alim'in varlığını bilmeyen kimse kalmadı; biri Alim Aydamak, diğeri Alim Kulaksız.
Vladimir Ilyiç Lenin - Josef Vissaryonoviç Çugaşvili Stalin
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Roman
Roni War
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Josef Vissaryonoviç Çugaşvili Stalin
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Osman Çetin
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hepsi
Mehmed Paksu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Aile
İlhami YANGIN
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Dünya Yahudilerinin büyük çoğunluğunun Osmanlı toprakları üzerinde yoğunlaşmasının ana sebebi neydi? İspanya’dan, Portekiz’den, İtalya’dan çıkan yüz binlerce Yahudi neden Osmanlı topraklarına yerleşti? “Şeriat isteriz!” diye ayaklanan “gerici”, “yobaz” yeniçeriler neden matbaaya dokunmadılar(!) Turancılık akımı Finlandiya’da doğdu, Macaristan’da iktidara geldi. Macarların İkinci Dünya Savaşı için ürettikleri tankın adı Turan’dı. Türkçülük akımı Rusya’da doğdu. Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı’nın yıkılışında, İsrail’in kuruluşunda Türkçülük akımının ne gibi etkileri oldu? İstanbul nasıl dünya siyonizminin merkezi haline geldi? İsrail’in kurulması için Osmanlı hazinesi nasıl soyuldu? Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda birbirleri ile savaştırılması kimlerin işine geliyordu? Birinci Dünya Savaşı aniden nasıl yön değiştirdi? Amerika’nın savaşa girmesinin altında yatan gerçek sebepler nelerdi? Birinci Dünya Savaşı sonunda Filistin’deki Yahudilerin sayısı kaça ulaştı? Birinci Dünya Savaşı sonunda silah üretmesi yasaklanan Almanya, kısa süre içerisinde bu kadar güçlü silahları nasıl üretti? Osmanlı Devleti’ni hiç yoktan Birinci Dünya Savaşı’na sokan Enver Paşa, Alman ordusunun silahlanması için ne gibi girişimlerde bulundu? Hitler’in iktidara gelmesine yol açan Reichstag yangınını kimler planladı? Türkiye Komünist Partisi’nin Yahudi asıllı lideri Şefik Hüsnü ile Reichstag yangınının ilişkisi neydi? Hitler iktidara gelince, Filistin’deki Yahudi nüfusu bir devlet kurmaya yetecek sayıya nasıl ulaştı?
Doğu Ergil
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme

Bugün Kürt meselesi nispi bir özgürlük havası içinde tartışılabiliyorsa kuşkusuz bunda en fazla pay sahibi olan kişilerden biri Prof. Dr. Doğu Ergil. Ergil 1995 yılında ülkenin ilk Doğu Raporu'nu yazdığında kopan fırtınalar hâlâ akıllarda. Söz konusu rapor, Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı ve bölge koşulları yüzünden göç edip yerleştiği illerde yapılan geniş bir saha araştırmasına dayanıyordu. Ayrıca Kuzey İrlanda, İngiltere ve İspanya'da gerçekleştirilen ve yaklaşık bir buçuk yıl süren incelemelerle bu ülkelerin ayrılıkçı hareketleri dizginleme, ıslah ve entegre etme yönünde ne tür adımlar attığı araştırılmış ve neticede geniş bir değerlendirme raporu yazılmıştı. Ergil 2005 ve 2008 yıllarında bölgenin nabzını tutan iki yeni çalışma daha yaptı ve sonuçta Kürt meselesinin yaklaşık son on beş yılının kapsamlı bir izdüşümü çıktı ortaya. Çalışmayı önemli kılan bir diğer faktör de Ergil'in siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal psikoloji ve uluslararası ilişkiler gibi disiplinler arasında yerinde geçişlerle kuru bir rapor olmanın çok ötesinde, gayet tatminkâr bir eser çıkarmış olması. Türkiye bir Türk-Kürt fay hattına doğru mu gidiyor? Kürtler kendi içlerinde hangi noktalarda ayrılıyor? Dağa çıkışın ardındaki sosyal, ekonomik ve siyasal sebepler neler? Kürt milliyetçiliği yükselme trendinde mi? Türkiye'nin Doğusu demokratik ideallere güven duyuyor mu? Sınırötesi operasyonlar terörü engelliyor mu? İspanya ETA ile nasıl mücadele etti? Sinn Fein ve Herri Batasuna sisteme nasıl dahil edildi?
Füsun Üstel
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi

Türk Ocaklarının 1912'deki kuruluşundan 1931'deki kapatılışına kadar değişen anlayışlarına paralel olarak yaşadığı serüveni tüm ayrıntılarıyla kavrayan bir araştırma. İlk dönemlerin hars milliyetçiliği ve Ocak çevresinde geliştirilen Turancılık siyaseti, Cumhuriyet döneminde yeniden örgütlenen Türk Ocakları'ın parti ve devlet ideolojisiyle bütünleşmesi kapatılmaya doğru akan süreçte Halkevleri, yeni Tarih Tezi Dil Teorisi.
Emine Şenlikoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Afet Ilgaz
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam

Batı devletleri arasındaki İkinci Dünya Savaşı 19'39'da başladı. Yedi yıl sürdü. Otuz bin asker ve kırk bin sivil yaşamını kaybetti. Türkiye'yi yönetenler bu savaşa katılmamak basiretini gösterdiler. Türkiye savaştan kaçan, kaçabilen ve ülkemize sığınanlara kanat gerdi, onları korudu. Güçsüz Türk ekonomisi savaşın getirdiği olağanüstü ihtiyaçların finansmanını karşılamakta güçlük çekti. Aslında üreterek ekonomiyi besleyecek bir milyon genç insan askere alınmıştı ve ülkeyi korumak için sınırlarda bekliyordu. Cumhuriyet hükümetleri bu dönemde katı, acı verici önlemler almak zorunda kaldılar. Bu önlemlerden biri de Varlık Vergisi idi. Devletin ayakta kalabilmesi için varlıklı insanlardan, kurulu vergilendirme düzenine uymadan alınan bu vergi, 1942'de yürürlüğe kondu. 314 milyon TL gelir getirerek yıkıcı bir krizin aşılabilnıesini sağladı ve 1943'te kaldırıldı.
PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders/Sınava Hazırlık
Erol Manisalı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Final
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders

Sayfalar