Katalog

Toplam 2398 sonuçtan 2261 - 2280 arası görüntüleniyor.
Ahmet Taşağıl
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Prof.Dr. Yalçın Küçük
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi

Yıllar önce Nazım’la duymuş -öyle görünüyor Fikret’e atıfta bulunuyordu Nazım- ve dönemin önemli(!) yazar ve şairlerine yönelik eleştiri kampanyasının sloganı olarak bellemiştik "Putları Yıkıyorum" ibaresini. Şimdi Yalçın Küçük’ün yeni kitabının adı. Ve gerçekten de yeni bir kitap "Putları Yıkıyorum", her ne kadar daha önce yayımlanmış önsözleri içerse de. Uzunca bir süreden beri Yalçın Küçük’ün yeni baskılara yazdığı önsözlerle ilgili kimi şikayetler alıyorduk ki bir ölçüde haklı sayılsa da bu şikayetler, özünde yapılan doğruydu. Yeni baskı bir yenilik ve yeni bir değerlendirme zemini demekti, ve yazmak gerekiyordu... Ve kuşkusuz önceki baskıyı alanlar mağdur oluyordu, bir kitabı iki defa almak, hem şimdiki koşullarda çok zordu... Artık bu zorluk "Putları Yıkıyorum"’la aşılmaktadır. Üstelik yepyeni bir kitapla aşılmaktadır...
Ümit Şimşek
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Vural Savaş
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Roman
Fikret Başkaya
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Mehmet Faraç
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi

"Faraç'ın bu kitabı tam tarihtir, coğrafyadır, edebiyattır, teknolojidir, söylencedir, rakamlardır, acılı-tatlılı öykülerdir, insanlar yumağıdır, ciddiklikle ayıklanmış belgeler güldestesidir ve özet olarak bir destandır. Şanlı Urfa'nın, Harran'ın, GAP'ın destanı... Bu konularda her zaman başvurulacak bir başucu kitabıdır, göznuru dökülmüş, agulardan, süzülmüş bir başucu kitabı..." Fikret OTYAM
Ahmet Turan Alkan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Deneme
güvender yayınlarının
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders
hazırlayan: Abdurrahman Babacan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Türk Siyaset Tarihi
Gülten Kaya, Emrah Aydoğdu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Biyografi
Bilal Şimşir
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: siyaset
Talat Turhan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Mizah
Abdullah Kadiri
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Hikmet Kıvılcımlı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyaset Felsefesi
Şerif Mardin
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Roman

Şerif Mardin'in yerli ve yabancı bilimsel dergilerde yayımlanmış Türçe ve İngizilce makalelerinin ve araştırmacıyla yapılmış söyleşilerin sistematik derlemesinin bu ilk cildi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze Türkiye'de sivil toplum, siyasal kültür ve sosyal yapıyı karşılıklı ilişkileri içinde, çeşitli altbaşlıklar halinde kapsamlı bir biçimde yer alıyor.
Prof. Dr. Tarık Zafer TUNAYA
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi

...Tarih yazıcılığı, hele yakın döneme yönelikse, eleştirel serinkanlı bir açılım ister. Oysa devleti savunmak pahasına romantik gözlemler tarihin sembolik boyutlarını yüceltmiş, ulusu gerçekdışı bir özleme dönüştürmüş. Simgeler katı gerçeklermişcesine sunulmuş, tarih mitolojileşmiş... Gerçek birey-toplum ilişkisi yok olmuş, fiktif bir dünya kurgulanmış... Tarık Zafer'in biliminin ana özelliği 'inkılap tarihi'mizin bu romantik yapısını serinkanlılıkla sorgulaması. Türk toplumsal bilimlerine, siyasetine, tarihine yaptığı en büyük katkı bu kısır döngüyü aşması. Araştırıcı bir kimlikle düne eğilmesi ve uluslaşmayı, ulus-devleti insancıl, hümanist bir açıdan çözümlemesi... Cumhuriyet'i var gücüyle savunurken dünle bugünün ilintisini kurması, bağlantılandırması, bireyi cumhuriyet rejimine oturtması... Sürekli olanı göstermesi, dönüşümü zamanlaması, gerçekle kurguyu ayırdetmesi...
Ahmet Kabaklı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Metin Aydoğan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
Edward Hallett Carr
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dünya Siyaset Tarihi
Vural Savaş
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi

Sayfalar