Katalog

2393 adet sonuç bulundu.
ÖNER YAĞCI
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma-İnceleme
Yılmaz Dikbaş
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Türk Siyaset Tarihi
Bülent Somay
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Makale
Salih Özbaran
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Bu kitap, yönetim merkezlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki Hint Okyanusu'nda kapışan -zaman zaman anlaşma yolları da arayan- iki İmparatorluğun yayılmasını, o yöndeki stratejisini ve çevresindeki yapılanmasını konu eden çalışmaların bir bileşiminden oluşmaktadır; Salih Özbaran'ın 1960'lı yıllardan beri sürdürdüğü incelemelerin esinlendirdiği yansımalardır. Tarihleri daha çok din merkezli düşmanlık üstüne kurgulanmış olan Osmanlı ve Portekiz İmparatorluklarının yöre halklarına karşı benzer tarafları ve çıkarları da vardı: Açılma dürtüsü yaratan gâzâ, Sultanlığın/Kraliyetin kapılarındaki çıkar beklentileri, ele geçirdikleri limanlardan ve yayıldıkları topraklardan bütçelerine kattıkları gelir aynı yöntemlerin ürünüydü. Özbaran, bir yanda Süleyman Paşa'nın Hindistan sahillerinden eli boş dönüşünü, Pîrî Reis gibi ünlü bir denizci ve bilginin 80'i bulan yaşında SULTAN fermanıyla giriştiği Hint seferi sonucunda kellesini kaybetmesi, okyanusta tüm gemilerini yitiren denizci ve coğrafya bilgini Şeydi Ali Reis'in kara yoluyla ülkesine dönmesini zorlayan UMMAN serüvenini ve padişahların ücretli askerleriyle egemenlik kurmaya çalıştıkları Arap ve Afrika dünyalarında karşılaştığı direnç ve doğa engellerini açıklamakta; öte yandan, derya yüzündeki üstünlüklerini zamanla kaybedecek olan Portekizlilerin maceralarını ve kurdukları deniz imparatorluğunu aydınlatmaya çalışmaktadır.
Çeşitli
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders/Sınava Hazırlık
Oya Baydar - Derya Özkan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hepsi
Sigmund Freud
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Psikoloji
Fahri Belen
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Hasan Tahsin Fendoğulu (Yetkin Yayınları)
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Metin Aydoğan
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika

Tanzimat'ın açtığı serbest ticaret dönemi, Avrupa rekabetine karşı kendini koruyamayan ekonomimizi kapitülasyon zinciriyle bağlamıştı. Ekonomik alanda bizden çok güçlü olanlar, ülkemizde üstelik imtiyazlı durumdaydılar. Gümrüklerimizi elinde bulunduruyor, kazanç vergisi vermiyor, istedikleri malı istedikleri koşullarda ülkemize sokuyorlardı. Ekonomik yaşantımızın mutlak hakimi olmuşlardı. Bize karşı yapılan bu rekabet gerçekten çok gayri meşru, gerçekten çok eziciydi....
imam-Gazali
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Aydan Gülerce
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Psikoloji
Carlos Marikella
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Genel Bilgi

Sayfalar