Katalog

Toplam 2594 sonuçtan 2421 - 2440 arası görüntüleniyor.
Osman Aysu
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

İşgal yılları. İstanbul’un üzerinde kara bulutlar...Bir yanda İngiliz işgalini protesto etmek için Halide Edip Adıvar’ın Sultanahmet’e yaptığı sert konuşmalar ve Anadolu’da adım adım örgütlenen halk güçleri, diğer yanda memleketi satıp yurt dışına kaçanlar... Ve bunca şey arasında Kurtuluş Savaşı’nın bu ateşli günlerinde büyüyen bir aşk... Aysu’nun “Yüreğimde Yare Var” adlı çok satan romanından tanıdığımız kahramanların hikayesi: Kevser, Suphi ve Şahap... Şahap; yakışıklı, tutkulu, güçlü bir yüzbaşı... Suphi; Paris’te yaşamış “monden” bir bey... Kevser; güzeller güzeli.. Şahap’ın ilk ve son aşkı, Suphi’nin karısı...
Sabiha Paktuna Keskin
Talep Alındı
- Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Bebek ve Çocuk Sağlığı

Çocuk nöroloğu Prof. Dr. Sabiha Paktuna Keskin tarafından kaleme alınan ‘Rehber Kitaplar Dizisi’ içerisinde yayımlanan ‘Testlerle Çocuğunuzun Yeteneğini Keşfedin!’, çocukların hangi meslek grubuna yeteneği olduğunu keşfedebilmenize imkân tanıyor. Kitapta yer alan eğlenceli testlerle meslek seçimini etkileyen ‘yetenek’, ‘beceri’ ve ‘ilgi’ alanlarını belirleyerek okul öncesi çocuğunuzun hem yeteneklerini teşvik edebilir hem de yeteneksiz olduğu alanlarda gelişmesine destek verme fırsatı yakalayabilirsiniz. 2-5 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan testler, çocuğuna rastgele bir meslek değil, güvenli bir yol çizmek isteyen ebeveynler için.
Nadir Özbek
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Osmanlı Tarihi
Emine Şenlikoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hepsi
Çetin YETKİN
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyaset Felsefesi
Barlas Tolan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Makale
Çetin YETKİN
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
George Thomson
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyaset Felsefesi
Server Tanilli
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyaset Felsefesi
Hikmet Kıvılcımlı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Martin Heidegger
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe
Hulki Cevizoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Jürgen Habermas
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe
Cengiz Özakıncı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Mehmet Murat Döğüşgen
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Deneme
Yılmaz Dikbaş
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Türk Siyaset Tarihi
Eric Hobsbawm
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hepsi
Bülent Orakoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Zuhal ÖZAYDIN
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Eğer tarih felsefesinde tarihçi-filozof H. Taine'in ileri sürdüğü fikir savunulacak olursa gerçek tarih, aslında ruhların tetkikinden ibarettir. Bu düşünceden hareketle, bir insanın tarihini yazmak; onun iç âlem medeniyetine girmek ise, Ahmet Süheyl Ünver'in hayat hikâyesini kaleme alan kişi çok şanslı bir konumdadır. Zira Süheyl Ünver, her şeyin evvelinde ve ötesinde bir insan-ı kâmildir. Dolayısıyla onun ruh iklimine girmek, gerçekte, ona yakın olanları ve öğrencilerini doyuran, teselli eden, ileriye dönük dağınık ve başıboş hareketlerine çeki düzen verip programlayan, seven, güzeli sevdiren, hayatla barıştıran, itminana erdiren, 'ebül-vakt' olmaktan kurtaran 'ibnül-vakt'a geçişin önemine işaret eden, bunun vasıtalarını sunan bu insanın içine Cenab-ı Hakk'ın üflediği 'nefha-i ilahi 'ye kavuşmak demektir. Dileseydi pek rahatlıkla kendi hayat hikâyesini, adım adım, yer yer; gizlilikler içine çekilmiş ya da hep bilinen taraflarına ışıklar salarak, yazabilirdi 1. Ancak o, bu işi üstleneceklere girecekleri engin bir malzeme yığınını her şeyi ile hazır bıraktı... Muhtemelen böylesi bir davranışın gerisinde farklı cephelerden kuşatılmak isteği ağır basmaktaydı.3 Zira Süheyl Bey, kendisini ne yaşarken ne de vefatından sonra bir merkez yapmadı. Aksine, büyük ruhlar ve misyon sahibi moralistler gibi kendisini tanıyan her insana teklifsizce taşıdı. Dolayısıyla onun az veya çok tanıyan, ona bir nispeti olan herkesin canlı bir Süheyl yanı vardır. Bence Bu Süheyl Ünver'in somut gerçekle birlikte yürüyen ve yaşayan başarısı buradadır. Onu tanımayan bir kimsesinin bile eserlerine nüfuzla Süheyl'in ruh iklimine gireceğine olan inancım tamdır...
Zafer Toprak
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Yirminci yüzyılın ilk yarısı Türkiye'de ulus-devlet kuruculuğu dönemidir. Bu tür bir dokunun maddi tabanını oluşturma kaygısıyla "milli iktisat" diye anılan bir politika benimsenmiştir. Milli iktisat, devletin ekonomiyi yönlendirdiği bir politikadır. Aynı yıllar "milli burjuvazi" diye adlandırılan orta katmanın siyasete ağırlığını koyduğu bir evredir. Milli iktisat, iki dünya savaşı arasında "devletçilik" adını almıştır. Milliyetçilik, halkçılık ve devletçilik Cumhuriyetin II. Meşrutiyetten devraldığı ilkelerdir ve Milli Mücadele ertesi siyasal dönüşümlere, laik Cumhuriyetin benimsenişine karşın iki dönemi bütünleyen ekseni oluştururlar. Bu kitapta çözülen bir imparatorlukta yeşeren ulus bilincinin ekonomik yönünü okuyacaksınız. Türkiye'de, Batı'ya baş kaldıran, görece bağımsız yerel "burjuva" düşünüşünün ilk evresini izleyeceksiniz

Sayfalar