Katalog

Toplam 2868 sonuçtan 2421 - 2440 arası görüntüleniyor.
Nedim Şener
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İktisat
Michael Zweig
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dünya Siyaset Tarihi
Yahya Koçoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Sosyoloji
İbrahim ETHEM ÖZGÜVEN
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tıp
Zafer Toprak
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Yirminci yüzyılın ilk yarısı Türkiye'de ulus-devlet kuruculuğu dönemidir. Bu tür bir dokunun maddi tabanını oluşturma kaygısıyla "milli iktisat" diye anılan bir politika benimsenmiştir. Milli iktisat, devletin ekonomiyi yönlendirdiği bir politikadır. Aynı yıllar "milli burjuvazi" diye adlandırılan orta katmanın siyasete ağırlığını koyduğu bir evredir. Milli iktisat, iki dünya savaşı arasında "devletçilik" adını almıştır. Milliyetçilik, halkçılık ve devletçilik Cumhuriyetin II. Meşrutiyetten devraldığı ilkelerdir ve Milli Mücadele ertesi siyasal dönüşümlere, laik Cumhuriyetin benimsenişine karşın iki dönemi bütünleyen ekseni oluştururlar. Bu kitapta çözülen bir imparatorlukta yeşeren ulus bilincinin ekonomik yönünü okuyacaksınız. Türkiye'de, Batı'ya baş kaldıran, görece bağımsız yerel "burjuva" düşünüşünün ilk evresini izleyeceksiniz
Vladimir Ilyiç Lenin - Josef Vissaryonoviç Çugaşvili Stalin
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Bülent Ecevit
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Yazar Michel de Certeau
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kültür
Eduardo Mendoza
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: roman

Mucizeler Kenti, İspanyol yazar Eduardo Mendoza' nın sayısız dile çevrilen başyapıtı. Mucizeler Kenti, Barselona'dır. Romanın başkişisi Onofre, pervasız, şaşırtıcı, büyüleyici, aşağılık, ama sevimli bir kişidir. Barselona'nın ve Katalan halkının tarihsel öyküsü içine ustaca yerleştirilen Onofre'nin serüvenlerini okurken, Katalan halkının yazgısıyla, insanoğlunun yazgısı arasında bir benzerlik kuracaksınız. 19. yüzyılın sonlarından başlayarak yakın geçmişe uzanan süreç içinde savaşlar ve buluşlarla değişen dünyamızda yaşanan büyük toplumsal olaylar, dinsel bağnazlıkların, toplumsal yasakların yanı sıra, başdöndürücü bir ritmle bizi toplumdışıların, sabıkalıların dünyasında gezdirecek bu romanı elinizden bırakamayacaksınız
Erol Bilbilik
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Baskın Oran
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Anı/Mektup
Laura Ingalls Wilder
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hepsi
Ahmet Erimhan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Erol Bilbilik
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Fen Bilimleri Merkezi
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders
Zekeriya Beyaz
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam
Hikmet Kıvılcımlı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İktisat
Çetin YETKİN
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Ferit Develioğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dilbilim
Cengiz Özakıncı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Sayfalar