Katalog

Toplam 2658 sonuçtan 2501 - 2520 arası görüntüleniyor.
Kaşgarlı Mahmut
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dilbilim

Dîvâni Lugâti’t-Türk’ün yazımına 1072 senesinde başlanmıştır. Asya içlerinden Anadolu’ya kadar uzanan coğrafyada dağınık bir biçimde yaşayan ve gün geçtikçe dünya sahnesinde etkilerini arttıran bu insanların kim olduğu sorusuna bir yanıt olarak yazılan kitap tüm Türk ve Türkmen lehçelerini bir araya getirmek amacıyla çıktığı yolunda, bu halkların yaşayışlarının, inançlarının, mitlerinin ve tarihlerinin tanığı olmuştur. Sayıları "sadece Cenab-ı Hak tarafından bilinebilecek" bu kavimlerin, alt-kavimlerin, kollar ve ailelerin kullandıkları sözcükler ve dillerini inşa ettikleri kaideler ve ilkeler Arapça lügatlarındaki tertip çerçevesinde aktarılmış ve âlimâne bir terkiple sunulmuştur. Divanü Lugat-it Türk, Karahanlı bir Türk bilgini ve edibi olan Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1074 yıllarında kaleme alınmıştır. Döneminin en iyi alimlerinden sayılan Kaşgarlı Mahmud, Lugat kitabı tarzında olan bu eserini, yazdığı dönem içerisinde Arapçanın Türkçeden daha ileri bir dil olduğu savına karşın belki daha da zengin bir dil olduğunu kanıtlamak adına ortaya koymuştur. Kitabın kuruluşunda, Türkçe sözler Arapça kurallara göre tertip edilmiş, Arapça karşılıklarıyla anlamlarını bulmuşlardır. Mahmud eserini, yazdıktan üç yıl sonra Abbasi halifelerinden Muktedi Billah’a takdim etmiştir ki, Kaşgarlının bu davranışı Türkçe dilinin üstünlüklerinin devlet onayından da geçirilmesi olarak değerlendirilebilinir. Lugat bundan üç yüzyıl sonra Kilisli Rıfat’ın düzeltmesiyle ilk kez basılmış; 1943 yılında da Türk Dil Kurumu üyelerinden olan Besim Atalay tarafından Arapça harfler Latin harfleriyle karşılıklarını bulmuştur. Kilisli Rıfat’tan Besim Atalay’a kadar yapılan Divan tercümelerinin tümü bire bir çeviri olmaktan öteye gidememiştir.
Steve Coll
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dünya Siyaset Tarihi
İlhami YANGIN
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Erol Bilbilik
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dünya Siyaset Tarihi

"Dünya'da yeni bir global sistem oluşmuştur. Dünya'nın en büyük 5 ekonomisi devletler değil şirketlerdir. Rahmi Koç, 2004: "ABD şuna aldırmaz, bir memlekette demokratik idare olmuş, şoven idare olmuş, faşist idare olmuş, ona hiç bakmaz. Amerika o memleketten kendisine ne ölçüde tabi olduğuna, kendi politikasına ne kadar uydu haline gelebileceğine bakar." İhsan Sabri Çağlayangil, 1972: "İstanbul ve Çanakkale boğazlarının tek bir yönetim altında toplanması gerekiyor, bu konu üzerinde çalışıyoruz. Özel bir kuruluş istiyoruz. Özerk bir kuruluş istiyoruz." Rahmi Koç, 2004 : "Dünyada İkona'nın merkezi olan istanbul'da İkona Müzesi kurulacak, Kiliseler Sinagoglar Fener ve Balat projeleri İstanbul'a kazandırılacak.
Saygı Öztürk
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: siyaset
Martin Heidegger
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe
Doğu Ergil
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Hikmet Kıvılcımlı
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyaset Felsefesi

... Sosyal sınıflar, başlıca iki karakterle birbirlerinden ayırdedilirler: 1. O sınıfların "durumları" başkadır. 2. O sınıfların "çıkarları" başka başkadır. Modern toplumda "işveren" sınıflarının durumu: Üst ve güdücü sınıf olmak; işçi sınıfının durumu : Alt ve güdülen sınıf olmaktır. Gene modern toplumda, işveren sınıfının çıkarı: Elinden geldiği kadar çok artı - değer koparmak, yani sömürmek; işçi sınıfının çıkarı ise; elinden geldiği kadar az artı - değer koparttırmak, yani "sömürülmemek"tir.
Aytunç Altındal
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma-İnceleme
Alişan Birlik
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Halit Ertuğrul
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hepsi
Christa Wolf
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
William Hale
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Faruk Sönmezoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dünya Siyaset Tarihi
Nejat Birdoğan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam
Fahri Belen
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Sabiha Paktuna Keskin
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Josef Vissaryonoviç Çugaşvili Stalin
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Vehbi Vakkasoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kültür

Nikah, insana mahsus bir güzellik...Evlilik ise, hayatın en önemli dönüm noktalarından biri... Bilinçli insanlar için, mutluluk kaynağı... Bilinçsizler için de, azap ve işkence... Bu kitap, mutlu evliliğe giden yol için, hem hanımlara, hem de beylere bir rehberdir; Vehbi Vakkasoğlu, mutlu bir yuva için, 40 yıllık birikimin sizlerle paylaşıyor.
Osman Özbek
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme

Sayfalar