Katalog

Toplam 2658 sonuçtan 2521 - 2540 arası görüntüleniyor.
Hamza Aksüt
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma-İnceleme
Mecit Gürbüz
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme

"Tarihte Türkler kadar çabuk asimile olan başka bir millet tanımadım". Merhum Alpaslan Türkeş böyle diyordu. Merhum Prof. Dr. Mehmet Eröz ise, Pozantı ilçesi yakınında "Kürt köyü" diye gösterilen üç köye vardığında, halkın tamamen Türkçe konuştuğunu, ama belli ki Osmanlı'dan beri hırpalanmışlığın verdiği buruklukla "Eskiden Tiirktük, şimdi Kürdük" dediklerini içi yanarak naklediyordu. Hiçbir etnolog dili etnik işaret olarak kabul etmez. Eğer dili etnik işaret kabul edersek, İbranice bilmeyen Musevileri, Ermenice bilmeyen Ermenileri, Çerkesce bilmeyen Çerkesleri nereye koyacağız? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ayrı şey, Türk olmak tamamen başka bir şeydir. Çünkü Türk olunmaz, Türk doğulur. Aynı şekilde Kürt olunmaz, Kürt doğulur. Herhangi bir insanın herhangi bir dili konuşuyor olması, onun o dili konuşan halktan olmasını gerektirmez.Okuma yazma bilmeyen halkların çok çabuk dil değiştirdiklerini kaydeden Rus tarihçisi Gumilev, muhatabına şöyle diyor ve eserinde: "Pekâla, dedim kendisine, benim anam çocukluğunda altı yaşına kadar Fransızca konuşmuş, Rusçayı ise daha sonra okula başlayıp, sokaklarda kız arkadaşlarıyla oyun oynarken öğrenmiş. Demek o günlerden sonra Fransız değil, Rus olmuştur. Peki bu durumda altı yaşına kadar Fransız mıydı?.. İrlandalılar 200 yıl boyunca kendi dillerini unutarak İngilizce konuştular, ama sonra isyan edip İngiltere'den koptular..
Hulki Cevizoğlu
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

"Herkesin anlaması için" gönderilen Kur’an’ı Kerim’in içinde "kimsenin anlamaması" için birtakım "şifreler" gizlenmiş olabilir mi?.. Eğer bu şifreleme doğru kabul edilirse, belli bir tarihe kadar olaylar açıklandığı için, Kur’an’ı Kerim birkaç yıl sonra ömrünü ve geçerliliğini yitirmiş; en büyük dayanaklarından olan "evrenselliğini" kaybetmiş mi olacak? Acaba, "Önce ulusal değerlerini yıkalım" düşüncesinden hareket eden birtakım "dış güçler" (tabii ki Hıristiyan güçler), Kur’an’ı Kerim’i devre dışı bıraktıktan sonra ellerinde hazır beklettikleri "yeni dini" Türk halkına sunarak ulusal bütünlüğümüzü yok etmek mi istiyorlar? "Mucize" paketiyle süslenmiş "yeni din", Türkiye’de "sözde güvenilir" bir iki din adamı ya da bir kısım "sosyetik meczubun" uzun süredir gizliden gizliye açıkladıkları ya da kitaplaştırdıkları "kozmik!" kökenli, "uzaylılarla" bağlantılı -ama ayağı Dünya’daki Hıristiyan güçlere dayalı- "çağdaş hurafelerle dolu" sömürge zihniyetli bir din mi olacak?... "Şifreciler" gerçekten varolan bir şifreyi mi çözmeye çalışıyor; yoksa kendileri mi "şifre oluşturuyor.?" Şifrecilerin sürekli formül değiştirmesi; ana metinler üzerinde oynaması, yani resmi belgede tahrifat yapması; ya da ortaya çıkan rakamları, bazen kromozom sayısı, bazen kurtuluş günü, bazen de atom molekülünün sayısı (v.b.) gibi yorumlayıp istedikleri gibi değerlendirmesinin ardında ne yatıyor? "Şifreciler" bugüne kadar gizli kalmış gerçekleri mi ortaya çıkarıyor, yoksa birer şarlatan mı? Kur’an’ı Kerim’i yüceltiyorlar mı, yoksa onu bir "kehanet kitabına" dönüştürmeye çalışan kökü dışarıda bazı güçlerin oyuncağı mı?.. Bu kitabı okuyunca, çok net biçimde kararı siz vereceksiniz.
Pierre Bourgeade
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Senaryo
Yılmaz Dikbaş
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Reha Oğuz Türkkan
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika

Türkçülüğün Yeni Esasları - Yükselen Milliyetçilik kitabında, Türk Milliyetçiliğinin ilkeleri, tarihçesi ve doktrini işlenmiştir. Fakat bir ideolojinin, bir ülkünün yayılabilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için, tıpkı siyasette ve iş dünyasında olduğu gibi bir stratejisinin de belirlenmesi gerekir. Yani uygulama yolları ve benimsetme planları olmalıdır. İşte Türkçülüğün Yeni Esasları - Hedefe Doğru kitabı bunları anlatıyor. Önce sorunlara çözümler öneriliyor. Ve bunlar 12 Hedef'te toplanıyor. Son bölümde misyon-aksiyon-hareket de, iş dünyasının planlama örnekleri veriliyor ve sosyal konulara uygulanışı açıklanıyor.
Faruk Bildirici
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Anı/Mektup
Vural Savaş
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Roman
Nejat Birdoğan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Hannah Arendt
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Osman Çetin
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hepsi
Ahmet Kabaklı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Michel Foucault
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyaset Felsefesi
Bülent Ecevit
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Faik Bulut
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Tarikat sermayesinde, sermaye içindeki islamcı ellerde karşılaşılan bugünkü yükseliş ne kadar ciddi? ABD'de hazırlanan gizli/özel raporlarda bundan bahsedildiği görülmektedir... MİT eski müsteşarı General Teoman Koman, 1990'da, "şeriatçı güçlerin büyük mali güce ulaştığını" söylemektedir... Herşey bir yana, İslamcıların bir kısmında bile bu yükselişe şaşıldığı saptanmaktadır... Öyleyse ne kadar ciddi? Özellikle, ülkenin bugün içinde bulunduğu görünüm yönünden bu sorunun karşılıkları bilinmek durumundadır. Faik Bulut, belgeler ve saptamalar ışığında bu konunun bütün cephelerine projektör tutuyor.. Okurlara, böylesine güncel bir konu için yazılmış geniş bir kitap...
Final
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders
Frederick Forsyth
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Zuhal ÖZAYDIN
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Eğer tarih felsefesinde tarihçi-filozof H. Taine'in ileri sürdüğü fikir savunulacak olursa gerçek tarih, aslında ruhların tetkikinden ibarettir. Bu düşünceden hareketle, bir insanın tarihini yazmak; onun iç âlem medeniyetine girmek ise, Ahmet Süheyl Ünver'in hayat hikâyesini kaleme alan kişi çok şanslı bir konumdadır. Zira Süheyl Ünver, her şeyin evvelinde ve ötesinde bir insan-ı kâmildir. Dolayısıyla onun ruh iklimine girmek, gerçekte, ona yakın olanları ve öğrencilerini doyuran, teselli eden, ileriye dönük dağınık ve başıboş hareketlerine çeki düzen verip programlayan, seven, güzeli sevdiren, hayatla barıştıran, itminana erdiren, 'ebül-vakt' olmaktan kurtaran 'ibnül-vakt'a geçişin önemine işaret eden, bunun vasıtalarını sunan bu insanın içine Cenab-ı Hakk'ın üflediği 'nefha-i ilahi 'ye kavuşmak demektir. Dileseydi pek rahatlıkla kendi hayat hikâyesini, adım adım, yer yer; gizlilikler içine çekilmiş ya da hep bilinen taraflarına ışıklar salarak, yazabilirdi 1. Ancak o, bu işi üstleneceklere girecekleri engin bir malzeme yığınını her şeyi ile hazır bıraktı... Muhtemelen böylesi bir davranışın gerisinde farklı cephelerden kuşatılmak isteği ağır basmaktaydı.3 Zira Süheyl Bey, kendisini ne yaşarken ne de vefatından sonra bir merkez yapmadı. Aksine, büyük ruhlar ve misyon sahibi moralistler gibi kendisini tanıyan her insana teklifsizce taşıdı. Dolayısıyla onun az veya çok tanıyan, ona bir nispeti olan herkesin canlı bir Süheyl yanı vardır. Bence Bu Süheyl Ünver'in somut gerçekle birlikte yürüyen ve yaşayan başarısı buradadır. Onu tanımayan bir kimsesinin bile eserlerine nüfuzla Süheyl'in ruh iklimine gireceğine olan inancım tamdır...
Hikmet Kıvılcımlı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İktisat
Ali İhsan Kolcu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma-İnceleme

Sayfalar