Katalog

Toplam 2658 sonuçtan 2561 - 2580 arası görüntüleniyor.
Bekir Karaoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Bilim
Nusret SENEM
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Sibel bozdoğan ve Reşat Kasaba
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Zafer Toprak
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Yirminci yüzyılın ilk yarısı Türkiye'de ulus-devlet kuruculuğu dönemidir. Bu tür bir dokunun maddi tabanını oluşturma kaygısıyla "milli iktisat" diye anılan bir politika benimsenmiştir. Milli iktisat, devletin ekonomiyi yönlendirdiği bir politikadır. Aynı yıllar "milli burjuvazi" diye adlandırılan orta katmanın siyasete ağırlığını koyduğu bir evredir. Milli iktisat, iki dünya savaşı arasında "devletçilik" adını almıştır. Milliyetçilik, halkçılık ve devletçilik Cumhuriyetin II. Meşrutiyetten devraldığı ilkelerdir ve Milli Mücadele ertesi siyasal dönüşümlere, laik Cumhuriyetin benimsenişine karşın iki dönemi bütünleyen ekseni oluştururlar. Bu kitapta çözülen bir imparatorlukta yeşeren ulus bilincinin ekonomik yönünü okuyacaksınız. Türkiye'de, Batı'ya baş kaldıran, görece bağımsız yerel "burjuva" düşünüşünün ilk evresini izleyeceksiniz
Evin İlyasoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Müzik
İbn Rüşt
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyaset Felsefesi
Osman ÖZBEK
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Haluk Tarcan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kültür
Michael Crichton
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Dostoyevski
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Erol Bilbilik
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dünya Siyaset Tarihi
Ömer Lütfi Mete
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika

Bir önyargıyı ortadan kaldırmak bir atomu yok etmekten daha zordur. Albert Einstein Türk siyasi tarihi pek çok olumlu sayfanın yanı sıra karanlık sayfaları da barındırıyor. Bunlardan biri de hiç şüphesiz darbelerdir. Ülkemizde darbe konusunda her konuda olduğu gibi bir ikilem (dualizm) yaşanıyor. Bazıları kendi ideolojilerine göre 1960 ve 28 Şubat’ı iyi darbeler olarak görürken bazıları da 12 Mart ve 12 Eylül’ü kutsuyor. Tüm bu süreç akla kendisi de bir melek olan Şeytan’ı getiriyor. Yani acaba kötü olan bir şey iyi olabilir mi? 28 Şubat.. Türkiye’nin maruz kaldığı son ve aslında post-modern darbe. Görünürde silah, top, asker yoktu, ama görünmeyen bazı unsurlarla medya, sivil toplum kuruluşları, halk gibi - Refah-Yol devrilmişti. Aradan 10 yıldan fazla bir zaman geçen bu darbeden geriye kalan nedir? Elde ne var? Türkiye gerçekten bir irtica tehlikesi yaşadı mı? Demokrasiye balans ayarı yapmak kime ne kazandırdı? Yoksa bu darbenin arkasında da küresel sermaye ve ülkemizde cirit atan yabancı servisler mi var? Şemdinli.. Karanlık ellerin ülkeyi huzursuzluğa itme operasyonunun son örneği. Kimilerine göre devlet içine nüfuz etmiş derin çetelerin kifayetsizliği, kimilerine göre de İngiliz menşeli bir gizli servis operasyonu. Ne olursa olsun kaybeden Türkiye. Elinizdeki kitap yakın dönem Türk siyasi hayatını yeni bir gözle bakmanızı sağlayacak önemli bir çalışma. Ömer Lütfi Mete zihninizin koridorlarında geziniyor ve size yeni kapılar açacak farklı ipuçları sunuyor. 28 Şubat post-modern darbesi ve Şemdinli olaylarının parantezde kalmış yanlarını sizin için açıyor. 28 Şubat’tan Şemdinli’ye Derin Çeteler” mutlaka okumalı ve üzerinde düşünmeleri gereken farlı bir çalışma.
Orkun Uçar
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Roman
Marquis de Sade
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

"O bir misyoner. Yeni bir din yazdı. Juliette onun kutsal kitaplarından biridir." New York Times Book Review "Sade zaten var olan sadizimi icat etmedi fakat büyük bir doktorun virüsü bulması gibi onu keşfetti...Sade bizim anarşik ve kontrolsüz olan seksüel içgüdümüzü keşfetmemizi sağladı."
Vladimir Ilyiç Lenin - Josef Vissaryonoviç Çugaşvili Stalin
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Hasan Cirit
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam

İslam Dininin iki temel kaynağından biri,tüm insanlığın hidayet rehberi,dünya ve ahiret mutluluğunun esas prensiplerini ihtiva eden Kur’an-ı Kerim,diğeri ise hadis ve sünnettir. Hz.Peygamber’in söz,fiil ve tasviplerini ifade eden hadis,öncelikle ezberlenip şifahi olarak nakledilerek,sahifelerde yazılıp biraraya getirilerekve nihayet değişik sistemler altında kitaplarda tasnif edilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Resûlü Ekrem’in söz ve uygulamalarının Kur’an-ı Kerim’i açıklayıcı bir anlamı bulunduğu gibi,sünnet aynı zamanda Allah Resûlü’nün dünya görüşünü yansıtır.Bir anlamda Allah’ın yeryüzünde uyulmasını istediğiörnek insan modelini gösterir. Bu çalışmada bir taraftan hadis ilminin tarihi serüveni ele alınırken,diğer tarftan Resûlüllah’ın söz ve uygulamalarından seçme,değişik açılardan hayatımıza ışık tutacak kırk dört ana başlık altında yüz yirmi hadise yer verilmiştir.
Öner Yağcı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: siyaset
Oxford Üniversitesi
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders
Donald Quataert, Erik Zürcher
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Osmanlı Tarihi

Osmanlı Türk iktisadi ve sosyal tarihi alanında çalışan önemli isimleri biraraya getiren bu çalışma, işçilerin durumunu Selanik'ten Şam'a uzanan bir coğrafyada ele alıyor; yok olan usta kalfa dayanışması, loncalar, işçi hareketleri ve sınıf bilincinin doğuşu, sol harekete yönelik devlet baskısı.
Murat Kefeli
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hepsi

Sayfalar