Katalog

Toplam 2658 sonuçtan 2621 - 2640 arası görüntüleniyor.
Prof.Dr.Çetin Yetkin
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyaset Felsefesi

Beş cilt olarak planlanan, ama her biri bütünden bağımsız bir kitap gibi okunabilen ve her cildinde ayrı dönemlerin anlatıldığı “Siyasal Düşünceler Tarihi” yirmi yıllık bir emeğin ürünü. “Machiavelli'den XX. Yüzyıl Başlarına Kadar Avrupa ve Osmanlı–Türk Siyasal Düşüncesi” alt başlıklı, incelemekte olduğunuz bu cilt, Yeniçağ'ın başlarında Niccolo Machiavelli ve Jean Bodin'in yaşamı, yapıtları ve siyasal düşüncenin gelişimindeki etkileriyle başlıyor. Protestanlık ve Siyasal Düşünce/İngiltere'de Ekonomik ve Siyasal Gelişmeler ve Siyasal Düşünce/Fransız Devrimi'ne Doğru/Fransız Devrimi ve Almanya/Demokrasi Karşıtlığı “Kahraman” ve “Üstün İnsan” Düşüncesi/Pozitivizm başlıkları altında dönemin siyasi tarihi, siyasal düşünürlerin görüşleri, yapıtlarından örneklerle anlatılıyor. “Siyasal düşüncenin Türkler'deki gelişim çizgisi, siyasal düşünce tarihi kitaplarında yok sayılmaktadır. Oysa birçok devlet kurmuş, güçlü siyasal örgütlenmeler gerçekleştirmiş olan Türkler'de siyasal düşüncelerin ortaya konmamış olduğunu öne sürmek ussal olmadığı gibi, tarihsel olgulara da ters düşmektedir” diyen Prof. Dr. Çetin Yetkin, bu ciltte de Türk siyasal düşüncesi üzerinde olabildiğince duruyor. “Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Öncesi Gelişmelere Genel Bir Bakış” bölümünde Yeni Osmanlılar– Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi; “Jön Türkler” bölümünde Ahmet Rıza, Mizancı Murat, Prens Sabahattin, Dr. Abdullah Cevdet'in yaşamları, yapıtları ve siyasal düşünceleri ile Osmanlı–Türk siyasal düşüncesindeki yerleri irdeleniyor. Prof. Dr. Çetin Yetkin, siyasal düşünürleri kendi yazdıkları metinler ve kitaplar temelinde anlatıyor; siyasal düşüncelerini kendi dönemlerinin toplumsal ve ekonomik koşulları çerçevesinde ele alıyor. Böylece, okurlara, siyasal düşünürlerin görüşlerini doğrudan doğruya kendilerinden izleme olanağını sağlıyor.
İbn rüşd
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Roman
Fatih Bayhan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Martin Heidegger
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Talep Alındı
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Osmanlı Tarihi

Osmanlı Devleti altı yüz yıldan fazla bir süre üç kıtada egemen olan resmi yazışmalarda Türkçenin kullanıldığı, egemen kültürün Türk kültürü olduğu çok uluslu, çok kültürlü, çok milletli bir cihan devletiydi. Bunun yanında farklı anlayışlara, düşüncelere, kültürlere, dillere olabildiğince yaşam hakkı sunan bir devletti. Bu çalışma Osmanlı Tarihine toplu bir bakış olmanın yanı sıra Osmanlı Kültür ve Medeniyeti hakkında da bilgi içermektedir. İki cilt halinde sunulan eserin bu cildinde Küçük Kaynarca’dan Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden çekildiği döneme kadarki siyasi olaylar altı bölümde; İkinci kısımda ise Kültür ve Medeniyet ağırlıklı olarak Osmanlı taşra yapısı, Osmanlı’da düşünce ve bilim, Osmanlı dönemi kültürel gelişmeler, mimari, gündelik hayat, sanat ve ıslahatlar olarak altı bölün de ele alınmıştır. Bu özelliği ile eser sadece muhtasar bir Osmanlı siyasi Tarihi ile Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Tarihi olma özelliğine de sahiptir.
Yahya Koçoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Sosyoloji
Erol Manisalı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Meyda Yeğenoğlu
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
Ferzende Kaya
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Müzik
Cengiz Özakıncı
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
İlhami YANGIN
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Aydan Gülerce
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Psikoloji
Richard Dawkins
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme

"Türkiye Avrupa’ya ilk defa yanaşmıyor. Türkiye Avrupa ile ilk defa bir macera yaşamıyor. Türkiye’nin dokuz yüz yıllık tarihi Avrupa ile beraberdir; bunu kimse unutmasın." Porf. Dr. İlber Ortaylı okuyucuyu karşılaştırmalı bir siyasal, toplumsal ve kültürel tarih gezisine çıkardığı bu eserinde, her zamanki akıcı üslubuyla ezberleri bozuyor, "tartışılmaz doğrular" olarak görülen pek çok konuda tabuları yıkıyor, hepimizi, yani Avrupa ve Biz’i abartmadan, çarpıtmadan, gizlemeden gerçeklerle yüzleşmeye çağırıyor.
Vladimir Ilyiç Lenin - Josef Vissaryonoviç Çugaşvili Stalin
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Roman
Cengiz Özakıncı
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Toplum

Aydın, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana en olumlu gelişmelerin önünde ve en olumsuz gerilemenin başında oldu. Hiçbir ideolojik araç aydınları kullanmadan toplumsal sınıflara inemedi ve inemez de. Aydın bir yandan insanlığı sürekli öne doğru ilerletirken bir yandan da toplumun önüne en keskin fren mekanizması olarak da çıkmakta ya da çıkartılmaktadır.
Ali Satan
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Prof.Dr.Yalçın Küçük
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Edward Hallett Carr
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dünya Siyaset Tarihi
Peter F. Winer
Talep Alındı
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Tarih
Frederick Forsyth
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Sayfalar