Katalog

Toplam 2401 sonuçtan 81 - 100 arası görüntüleniyor.
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Profesör Mustafa Akdağ, "Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi"ni 17 yılda hazırladı. Bu eser, tarih boyunca Türkiye'nin sürdürdüğü ekonomi ve toplum hayatını, günümüzün geçmişle olan bağlantısını bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. Böylece, Türkiye Tarihi üzerine ki bir takım bilgilerin ne kadar yanlış olduğu da ortaya çıkmaktadır. Kısacası, tarih araştırıcılarının şimyide kadar üzerinde çalışmadıkları konuları ele almakta, kendi dalında "ilk" ve hala "tek" kaynak olmaktadır, Bu niteliğiyle 1960'dan sonra Türkiye üzerine bilimsel araştırmalar yayımlayan yazarlara kılavuzluk etmiş; günümüzde ilgiyle okunan pek çok araştırmanın kaynağı olmuştur.
Bahriye Üçok
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Cumhuriyet dönemi tarihçiliğinin bir klasiği… Türklerin egemenliğindeki Anadolu’nun üç yüzyılının sosyal ve ekonomik tarihi ilk kez bu çalışmada bütüncül bir yaklaşımla ele alındı. Türklerin Anadolu’da kurdukları düzenin basitten karmaşığa evrilen yapısı, çok kültürlülüğün gücü ve sorunları, uç beyliğinin bir imparatorluğa dönüşmesinin dinamikleri ilk kez bu eserde ortaya kondu. Mustafa Akdağ birçoğu hâlâ tarihçilerin gündeminde olan tezleriyle de dikkati çekiyor. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışında yönetim mekanizmasının, Osmanlı Beyliği’nin yükselişinde Kuzeybatı Anadolu Bölgesi’nin rolü bunların en dikkat çekenleri. Bu son derece önemli ve kalıcı çalışma yenilenmiş basımıyla tarih kitaplığındaki seçkin yerini bir kez daha sağlamlaştırıyor.
Bahriye Üçok
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyasi Tarih

Gericiliğe ve yobazlığa karşı bilimsel yollarla savaşım vermiş bir Cumhuriyet öğretmeniydi. Din ve laikliği siyasi malzeme yapan politikacılara karşı duran, Cumhuriyet yasalarını ve devrimlerini savunan bir TBMM üyesiydi. Ülkeyi ortaçağ karanlığına boğmaya çalışanlara karşı, kitapları, yazıları, konferansları ve bildirileri ile bilimsel aklı savunan, toplumun her alanında görev almayı kendine borç bilen çağdaş bir Türk kadınıydı. Yaşamı ve yaptıklarıyla yobazları hain tuzaklar kurmaya itecek kadar korkutan, örnek bir yurttaştı.Kubilay’dan bu yana, gericiliğe karşı savaşta can vermiş diğer devrim şehitleriyle birlikte kalplerimizde yerini aldı. Unutmayınız, hatırlayınız!
Talep Alındı
insan sesi mp3 - İngilizce
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat

Tess Of The d'Urbervilles
Howard Fast
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Mustafa Akdağ
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Profesör Mustafa Akdağ, "Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi"nin bu ikinci cildini 1973'de yitirdiğimiz değerli bilim adamı Profesör Mustaufa Akdağ, ilkinden on bir yıl sonra yayınladı. Bunun nedeni, ikinci cildin kapsadığı 1453-1559 arası dönemin kaynak bolluğu ve yazarın her kaynağı, özellikle Bursa ve Üskadar "şer'iyye sicilleri"ni birer birer titizliklei incelemiş bulunmasıdır. Yazarın da belirttiği gibi, "burada Osmanlı Türkiyesinin devlet yapısını, halkın ekonomik ve sosyal yaşantısını, devlet-halk yerleşim ve yönetim düzenlerini yeteri kadar ayrıntıları ile bulmak mümkün olmaktadır."
Mustafa Akdağ
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

18- 19.yy Avrupasında meydana gelen gelişmeler son derece önemlidir. Özellikle de 18.yüzyılın son çeyreğine damgasını vuran olaylar yalnızca Avrupa Tarihi açısından değil, Dünya Tarihi açısından da büyük bir öneme haizdir. Bu bakımdan 1789 Fransız İhtilali bir dönüm noktasını teşkil eder. İhtilal Fransasmdaki mücadeleler ve ortaya çıkan yeni gelişmeler Osmanlı Devletini de kaçınılmaz bir şekilde etkisi altına almıştır. Yakınçağ Dönemi Avrupa Tarihi ile ilgili olarak Oral Sander, Rıfat Uçarol, Çoşkun Üçok ve Fahir Armaoğlunun başta Siyasi Tarih kitapları olmak üzere pek çok yerli, yabancı ve çeviri kitaplar bulunmaktadır. Ülkemizde genellikle de Yakınçağ Dönemi Avrupa Tarihi, Siyasi Tarih kitaplarında ele alınmıştır. Sözü edilen bu Siyasi Tarih kitaplarının dışında Prof. Akdağın çalışması da dönemi aydınlatmak ve hocanın bakış açısından katkı sağlaması dolayısıyla kıymetli bir eserdir. devamını oku Tweetle
Mustafa Akdağ
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Cumhuriyet dönemi tarihçiliğimizin bir klasiği. Osmanlı tarihinin en parlak dönemi sayılan 16. yüzyılın ortalarında başlayıp 17. yüzyılın ilk çeyreğine kadar süren birbirine eklemlenmiş toplumsal karışıklıklar, devlet otoritesine güçlü başkaldırılar dizisinin nedenleri, özellikleri, sonuçları ilk kez bu çalışmada bütün kapsamıyla ortaya konmuştur. Osmanlı Devleti’nin temel coğrafi ve toplumsal dayanağı olan Anadolu’da ortaya çıkan bu olaylar dizisi sosyal ve iktisadi düzeni altüst etmiş, izleri günümüze kadar gelen “büyük kaçgun” gibi bir olguyu yaratmış, devlet açısından da vergi gelirlerinin azalması, asâyişin bozulması, kentlere göçün artmasının yarattığı çok boyutlu sorunlar gibi sonuçlar doğurmuştur. Osmanlı tarihinin klasik bölümlenmesindeki “duraklama dönemi”ne girişin ana nedeni sayılabilecek “Celâlî İsyanları” bu kitapla Türk tarih literatüründeki yerini almıştır.
Bahriye Üçok
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kültür

İslâm toplumunda kadının durumu birçok yazar tarafından yanlış anlaşılmış ve Müslüman kadının tarih boyunca erkeğin esiri olduğu veya kafes arkasında mahpus hayatı yaşadığı tezi ileri sürülmüştür. Serbestçe ticaret yapması, malları üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunması hatta Divân-ı Mezâlim başkanlığı gibi kadılıktan üstün bir vazifeyi görmesi görmezden gelinmiştir. Binlerce yıl erkekler tarafından ikinci planda görülen ve eşitlik haklarıyla özgürlükleri tanınan kadınlar, dünyanın hemen her ülkesinde devlet yönetiminde perde arkasında kalarak etkili olmuşlar ya da tahtı ele geçirerek siyaset sahnesinde tarihe yazılacak cesaret, adalet, politik yetenek örnekleri vermişlerdir. Bu kitapta da görüldüğü gibi, dünyanın her yanında yaşayan kadınlar, bazen siyaset sahnesinin kapılarını açık bularak bazen de bu kapıları zorlayarak, çoğu zaman tarihçilerin görmezden gelemeyecekleri başarılı roller oynamışlardır. Hemen hemen bütün meslek kapılarının kadına açık tutulduğu İslâmiyet’te hükümdarlığa giden yolun kadınlara kapalı olmadığının anlatıldığı bu eserde Seyyide Hatun, İnanç Hatun, Şecerüddür, Türkân Hatun, Bibi Türkân, Süyün-Bike gibi birçok kadın hükümdarın başarılı yönetiminden örneklerle karşılaşacaksınız.
Şekip Altunkan
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap
Tevfik Fikret
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hepsi
Terry Goodkind
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Fantastik

BÜYÜCÜLERİ YOK ETMEYE YEMİNLİ KAN SOYU BU SEFER KAHLAN’IN PEŞİNDE!   Eski ve Yeni Dünya’da güç dengeleri sürekli değişirken Kâhinler Sarayı’nın başına yeni bir Başrahibe geçer. Richard hiç beklenmedik müttefikler kazanırken kadim bir sırrı çözebilmek için hayatını riske atar. Ancak Richard’ın aklında ve yüreğinde tek bir soru vardır: Bütün dünyayı kötülüğün pençelerinden kurtarmaya çalışırken en sevdiklerini kurtarmaya gücü yetebilecek mi?   Dünyanın öbür ucundaki İmparatorluk Düzeni önüne çıkan her şeyi yok ederek ilerlerken Richard kendini tam anlamıyla kuşatılmış ve kimseye güvenemez bir halde bulur.    “Doğruluk Kılıcı serisini kesinlikle kaçırmamalısınız.”  SF Reviews    “Terry Goodkind, ilk sayfasından itibaren inanılır, özlü ve heyecan verici bir roman yazmış.” Fantasy Book Review     “Harika karakterler, güçlü bir hikâye ve unutulmayacak sahneler.” Gordon R. Dickson   “Terry Goodkind okurlarını bir efsunun içine çekip kurtulmalarına imkân tanımıyor.” Publishers Weekly    “Pek çok zengin detayla taçlandırılmış bir dünya ve harika kurgulanmış karakterler fantastik edebiyat okurlarını cezbedecek.” Library Journal    “Doğruluk Kılıcı serisini okumaya başlayanlar bir daha ellerinden bırakamayacaklar. Büyüleyici!” Romantic Times    “Romanın karakterleri ve dünyaları Terry Goodkind’la âdeta gerçek bir hayat bulmuş.”  Roland Green    “Bu kitap yazarın şöhretini ileriye taşıyor. Bunun için gereken bütün unsurlara sahip; sempatik bir kahraman, güzel ve gizemli bir kadın, bütün dünyayı ele geçirmeye çalışan bir cani, artık eski gücü kalmayan bilge bir büyücü, iyilerin ya da kötülerin tarafını tutanlar, canavarlar, büyü ve sıradışı kültürler… Goodkind orijinal bir hikâyeyle karşımızda.” Science Fiction Chronicle   “Karakterler ve dünyaları sayfaları çevirdikçe âdeta canlanıyorlar. Goodkind harika bir iş çıkarmış.” Booklist 
Ferhat Yıldız
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders
Prof. Dr. Cagfer Karadaş
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Prof. Dr. Cağfer Karadaş editörlüğünde hazırlanan ve Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Prof. Dr. Metin Özdemir, Prof. Dr. Kasım Küçüklap, Prof. Dr. Muhammed Tarakçı, Doç. Dr. Mahmut Çınar ile Doç. Dr. Ulvi Murat Kılavuz’un katkılarıyla hazırlanan bu kitapta; * Kadere inanmak imanın şartlarından mıdır? * Din akla uygun değil midir veya akılla anlaşılamaz mı? * Bu dünyada, uykuda veya uyanık olarak Allah’ı görmek mümkün müdür? * Allah, neden insanların insanlara kötülük yapmalarına izin veriyor? * Evrim teorisi İslâm inancıyla çelişir mi? * İndirilmiş din/uydurulmuş din tanımı doğru mudur? * Öldükten sonra ruhun dünyaya tekrar gelmesi mümkün müdür? * Gayri müslimler de Cennet’e gidecekler mi? * Cennette cinsel yaşam olacak mı? * Ahirette şefaat var mıdır? * Cinler insanın içine girer mi, girerse nasıl çıkar? * Büyü ve sihir yoluyla insanları etkilemek mümkün müdür? * Muska ve nazar boncuğu kullanmak şirk midir? * Burçların ve yıldızların insan psikolojisine etkisi var mıdır? * Tanrı iyiyse neden kötü şeyler yaratıyor? * Tanrının varlığı kanıtlanabilir mi? * Deizm, ateizm ve agnostisizm neden yayılıyor? * Dinin, bilim ve ideolojiden farkı nedir? … ve benzeri 88 soruya doyurucu cevaplar yer almaktadır.
Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek’in editörlüğünde hazırlanan ve Prof. Dr. Zafer Erginli, Prof. Dr. Abdurrezzak Tek ile Prof. Dr. Kadir Özköse’nin katkıda bulunduğu bu kitapta; * Dinî hayatı tam olarak yaşamak için tasavvufa ihtiyaç var mıdır? * Tasavvuf gerçekten iddia edildiği gibi İslam dışı bir düşünce ve anlayış mıdır? * Tasavvufun oluşumunda ve gelişiminde Bâtınîlik ve Şia’nın tesiri var mıdır? * Kadınların tasavvuftaki yerleri nasıldır? * Menkıbe anlatımının tasavvufta yeri ve önemi nedir? * Türklerin İslâm’ın kabul etmesinde tasavvufun etkisi olmuş mudur? * Hakiki şeyh ile sahte şeyhi bir birinden nasıl ayırt edebiliriz? * Gavs denilen kişi Allah tarafından görevlendirilen özel bir şahsiyet midir? * Râbıta nedir ve nasıl anlaşılmalıdır? * Sema bir ibadet midir? Tarihî süreçte de günümüzdeki şekliyle mi yapılmıştır? * Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde mutasavvıf mürşidlerin rolleri olmuş mudur? * Osmanlı padişahları gerçekten tarikatlara intisap etmiş midir? Padişahların tasavvuf ve mutasavvıflara bakışı nasıldı? * Tarikatlar tarafından uygulanan şekliyle zikirler, Hz. Peygamber zamanında var mıydı? * Vahdet-i vücud anlayışı ne demektir? * İmam-ı Rabbanî’nin İbnü’l-Arabî’nin anlayışına yönelik eleştirisinin mahiyeti nedir? * Vahdet-i Şühud fikrinin mahiyeti ve vahdet-i vücuttan farklı yönleri nelerdir? * İnsan-ı kâmil kimdir, nasıl olunur? * “Hakikat-i Muhammediyye” veya “Nur-i Muhammedî” nedir? * Tasavvufun güncellenmesi veya günümüz şartlarına uyarlanması mümkün müdür? * Kitaplarda geçen menkıbelerin hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğu nasıl anlaşılabilir? * Kadınların erkeklerle birlikte zikre katılmaları, karşılıklı sohbet etmeleri ve mahremi olmadıkları şeyhin evinde hizmet etmeleri tasavvufa uygun mudur? * Tasavvufun bilgi kaynaklarından olduğu ifade edilen ilham, keşif, fetih, feyiz ve müşahede ne demektir? Bunların Vahiyden farkları nelerdir? * Keramet nedir, Keramet olmadan tasavvuf olmaz mı, Parapsikoloji ile Keramet arasında bir ilgi var mıdır? * “Yıkayıcı (gassâl) önündeki ölü (meyyit) gibi olmak” cümlesiyle özetlenen tasavvufî eğitimdeki teslimiyet kavramının anlamı ve kapsamı nedir? * Tasavvufî hayatın yaşanması için bir tarikat mürşidine (şeyhine) intisap etmek şart mıdır? Tasavvufî eserleri okuyarak tasavvuf öğrenilemez mi, şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mıdır? … ve benzeri 88 soruya doyurucu cevaplar yer almaktadır.  
Prof. Dr. Adem Apak
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Prof. Dr. Adem Apak tarafından hazırlanan bu kitapta * Kur’ân bir tarih kitabı olarak kabul edilebilir mi? * Müslümanlar halîfesiz olamaz mı? * Hz. Ali’nin hilâfet hakkı gasp edilmiş midir? * Müslümanların gerçekleştirdikleri fetihlerin amacı işgal ve ganimet miydi? * İskenderiye Kütüphanesi’ni Müslümanlar mı yaktı? * Hz. Hasan halîfeliği Muâviye’ye niçin devretmiştir? * Muâviye’nin, oğlu Yezid’i veliaht tayin etmesi yanlış mıydı? * Türker ne zaman Müslüman olmaya başlamışlardır? * Ömer b. Abdülaziz neden Beşinci Râşid Halîfe kabul edilir? * Abbâsî İhtilali bir Fars ihtilali sayılabilir mi? * Hârûn Reşîd dönemi Binbir Gece Masallarındaki gibi mi yaşanmıştır? * Hârûn Reşîd’in Kral Şarlman’a çalar saat hediye ettiği doğru mudur? * Abbâsî devletinde Türkler niçin yönetime dâhil edilmiştir? * Abbâsîler döneminde meydana gelen zenci isyanının sebepleri nelerdir? * Kuzey Afrika’dan Endülüs’e geçen Târık b. Ziyâd, gerçekten “Gemileri Yakmış” mı dır? * Engizisyon Mahkemeleri Müslümanlara karşı nasıl işletilmiştir? * Osmanlı Devleti, Endülüs Müslümanlarına yardım etmedi mi? … ve benzeri 88 soruya doyurucu cevaplar yer almaktadır.
Doç. Dr. Osman Güman & Doç. Dr. Soner Duman
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Doç. Dr. Osman Güman ve Doç. Dr. Soner Duman editörlüğünde hazırlanan, Dr. Öğr. Üyesi Osman Bayder, Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, Doç. Dr. Abdullah Durmuş, Doç. Dr. Süleyman Kaya ile Dr. Öğr. Üyesi Merve Özaykal'ın katkıda bulunduğu bu kitapta; * Kadınlar Cuma namazı kılmakla yükümlü müdür? * Ölünün ardından Kur'an oku(t)manın ölüye faydası olur mu? * Kandil gecelerine mahsus bir ibadet var mıdır? * Kadınların özel hallerinde oruç tutması caiz midir? * Zinet eşyası zekâta tabi midir? * Ev satın almak gibi aslî bir ihtiyaç için biriktirilen paraya zekât düşer mi? * İmam nikahı yaptırmak zorunlu mudur? * Rol icabı yapılan nikâh, -üç şeyin şakasının da, ciddisinin de ciddi olduğunu ifade eden hadise göre- gerçek nikah sayılır mı? * Eşim ile süt kardeşi olduğunu öğrenenin boşanması gerekir mi? * Bir defada üç sefer söylenen "Boş ol!" sözüyle boşanma gerçekleşmiş olur mu? * Yılbaşı kutlamanın bir sakıncası var mıdır? * Doğum günü kutlamanın dinen bir sakıncası var mıdır? * Evde resim, minyatür, biblo gibi şeyler bulundurmanın hükmü nedir? * Şarkı dinlemenin hükmü nedir? * Sakal tıraşı olmak haram mıdır? * Evde hayvan beslemek caiz mi? Hangi tür hayvanlar beslenebilir? * Okey, tavla ve iskambil gibi oyunlar oynamanın dinen hükmü nedir? * Haremlik-selamlık uygulaması dinen zorunlu bir uygulama mıdır? * Takım tutmanın, maç seyretmenin herhangi bir sakıncası var mıdır? * Bankalaran çalışanlara promosyon adı altında ödediği para helal midir? * Kadınlar arasında yapılan "Altın günleri" caiz midir? * Bireysel emeklilik uygulaması caiz midir? * Hava parası caiz midir? * Sakat veya zihinsel engelli doğma ihtimali olan bir çocuğu aldırmak caiz midir? * Estetik ameliyatı yaptırmak caiz midir? * Dövme yaptırmak günah mı? * Saç ekimi caiz midir? * İçinde alkol olduğu belirtilen ilaçları kullanmak caiz midir? * Organ bağışı caiz midir? ... ve benzeri 88 soruya verilen doyurucu cevaplar yer almaktadır.
Terry Goodkind
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Fantastik

Richard Rahl ve Kahlan Amnell, Yeni Dünya’yı kuşatan kadim güçlere karşı direnmektedir. Öylesine dehşet güçlerdir ki bunlar, dünyayı en son tehdit ettiklerinde onları yenebilmek için geldikleri yer olan Eski Dünya’nın mühürlenmesi gerekmişti. Ancak şimdi tüm engeller yıkıldı ve Yeni Dünya tekrar onların güçlerinin akınına uğradı. Savaş, canavarlar ve ihanet dünyaya yayıldı ve sadece Richard ile Kahlan dünyayı akla hayale gelmeyecek vahşilik ve yıkımdan kurtarabilir. “Cesaret ve coşkuyla kaynayan destansı bir epik fantastik seri.”  Publishers Weekly  “Goodkind, orijinal, heyecan verici ve tatminkâr bir roman sunuyor.”  Marion Zimmer Bradley   “Karakterler ve dünyaları sayfaları çevirdikçe âdeta canlanıyorlar. Goodkind harika bir iş çıkarmış.” Booklist  “Terry Goodkind okurlarını bir efsunun içine çekip kurtulmalarına imkân tanımıyor.” Publishers Weekly  “Pek çok zengin detayla taçlandırılmış bir dünya ve harika kurgulanmış karakterler fantastik edebiyat okurlarını cezbedecek.” Library Journal  “Doğruluk Kılıcı serisini okumaya başlayanlar bir daha ellerinden bırakamayacaklar. Büyüleyici!” Romantic Times  “Romanın karakterleri ve dünyaları Terry Goodkind’la âdeta gerçek bir hayat bulmuş.”  Roland Green  “Bu kitap yazarın şöhretini ileriye taşıyor. Bunun için gereken bütün unsurlara sahip; sempatik bir kahraman, güzel ve gizemli bir kadın, bütün dünyayı ele geçirmeye çalışan bir cani, artık eski gücü kalmayan bilge bir büyücü, iyilerin ya da kötülerin tarafını tutanlar, canavarlar, büyü ve sıradışı kültürler… Goodkind orijinal bir hikâyeyle karşımızda.” Science Fiction Chronicle  “Harika karakterler, güçlü bir hikâye ve unutulmayacak sahneler.” Gordon R. Dickson (Tanıtım Bülteninden)
Mete Yarar - Ceyhun Bozkurt
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

İster Suriye’ye ve Irak’a yönelik hareketlilik olsun ister Büyük Ortadoğu Projesi ve Trump’ın en son mega projesi dediği yeni Ortadoğu planı… Bunların hepsinin ortak bir noktası vardı: TEOLOJİ. Yani, insanların inandıkları dini değerler ve bu değerler üzerinden çizdikleri politik yol haritası. Kitabı yazdığımız dönemde olmaz dediğimiz her şeyin neredeyse kitap yazılırken hayata geçmiş olması bizi gerçekten endişeye sevk etti. Her satırında, her cümlesinde, hatta her kelimesinde içimizden gelen tek söz “Bu kitap bizi yanıltsın” oldu. Bu kitap size kıyametin kapısının nasıl açılacağını anlatmayı vaat ediyor. “Sizin inandığınız şey fark etmez. Eğer onlar buna inanıyorsa, bu sizi de etkileyecektir.” William Cooper “Maşiah hâlâ gelmedi. O halde gelişini hızlandırmak için bir şey yapın.” Menachem Mendel Schneerson “Çocuklarımın ömürlerinin sonuna kadar yaşayacağını zannetmiyorum. Armagedon’da son çatışma olacak ve sonra Tanrı evreni yok edecek. ” Jerry Falwell “Reagan’ın politik kararlarının çoğu İncil kehanetlerinin lafızcı yorumları üzerine bina edilmiştir. Bu durum Reagan’ı, ‘Şayet Tanrı ipotek altındaki bütün dünyayı yakında geri alacaksa, o zaman devlet borçları konusunda tasalanmak için hiçbir sebep yok’ gibi bir düşünceye sevk etmiştir.” James Mills “Bunu yapmamın sebebi, size baktığımda İsrail’i diriltecek insanları görmemdir ve o ideal hepimizin yüreğindeki kutsal tutkudur: Atalarımızın vatanı, yuvamız İsrail’e dönüş.” Edmond de Rothschild (Tanıtım Bülteninden)
Doç. D.r Mehmet Ümit
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Doç. Dr. Mehmet Ümit’in editörlüğünde hazırlanan ve Doç. Dr. Adem Arıkan ile Prof. Dr. Osman Aydınlı’nın katkıda bulunduğu bu kitapta; * Aynı dine inandıkları halde Müslümanlar arasında neden farklı mezhepler var? * Mezhep ile Din arasında fark var mıdır? * Fırka-i nâciye veya hak mezhep söyleminin kaynağı nedir? * Farklı din, kültür ve medeniyetlerin mezheplerin doğuşuna etkisi var mıdır? * Bir mezhebe bağlı olmaksızın dinimizi yaşayamaz mıyız? * Günümüzde Mu’tezile mezhebinin temsilcileri var mıdır? * Ehl-i Sünnet ismi altına hangi mezhepler girmektedir? * Vehhâbilik ile Hanbelilik arasındaki bir ilişki var mıdır? * Eşariler ile Mâtüridiler arasındaki farklılıklar nelerdir? * Şîilik nedir, nasıl doğmuştur? * Şîilik Hz Ali taraftarlığı demekse Ehl-i Sünnet mensupları Hz. Ali karşıtı mıdırlar? * Hasan Sabbah ve Haşhaşîler kimlerdir? * Nusayrîlik ile Anadolu Aleviliği arasında farklılık var mıdır? * Bahâîliğin temel görüşleri ve uygulamaları nelerdir? * Kâdıyânîlik nedir, İngilizler ile ilişkileri nasıldır? * Alevilik ile Bektaşilik arasındaki ilişki ve farklılık nelerdir? * Alevîlerin inançları, ibadetleri ve âdâb-erkânları nasıldır? … ve benzeri 88 soruya doyurucu cevaplar yer almaktadır.

Sayfalar