Katalog

Toplam 2606 sonuçtan 101 - 120 arası görüntüleniyor.
Johann Hari
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Ayşe Ünüvar
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Karen K.Kirst , Charles Zastrow
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Sosyoloji
Roald Dahl
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Özer Revanoğlu
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eric J. Hobsbawm
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Bu kitapta derlenmiş olan 26 makale, emek tarihine ilişkin öncü çalışmalardır. Eric Hobsbawm, 1950-1980 arasında yazdığı emek ve toplumsal protestolar tarihine ilişkin bu makalelerle yeni araştırma alanları açmış ve bunların, geniş kapsamlı zekice çağrışımları da içeren, standartlarını belirlemiştir. Bu kitaptaki makaleler, Britanya işçi sınıfının oluşumunu; emekçi âdetlerini ve geleneklerini; 19. yüzyıldaki ayakkabıcıların siyasi radikalizmini; devrimci hareketlerdeki kadın ve erkek imgelerini; makine kırıcılarını; devrim ve seksi; köylüler ve politikayı; şiddetin kurallarını ve Tom Paine’in sağduyusunu kapsıyor. Hobsbawm, daha yakın zamana ait yazılarında 1 Mayıs bayramlarını; Vietnam Savaşı’nı; sosyalizm ile avangard sanatı ilişkisini; Mario Puzo, mafya ve Sicilyalı haydut Salvatore Giuliano’yu ve Kristof Kolomb’un kültürel sonuçlarını inceliyor. Cazın yükselişi ve düşüşüyle ilgili düşüncelerini açıklarken, cazın efsanevi liderlerini de –Count Basie, Sidney Bechet ve Duke Ellington– övgüyle anıyor. Bu makaleler boyunca hepsi sıra dışı olan sıradan kadın ve erkeklerin yaşamları tutkulu bir ilgiyle ele alınıyor.
Ali Sinan Sertöz
Talep Alındı
- Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Matematik

Öklid, MÖ 300 yılları civarında İskenderiye'de yaşadığı düşünülen Antik Çağ matematikçisidir. Elemanlar adlı bu kitabında zamanının bilinen tüm matematiğini yalnızca beş belit ve beş genel kavramdan başlayarak sistematik bir şekilde yeniden kurgulamıştır. Öklid, on üç cilt olarak yazdığı bu temel geometri ve sayılar kuramı kitabında her yeni önermeyi yalnızca başta verdiği belitleri, genel kavramları ve daha önce kanıtlamış olduğu diğer önermeleri kullanarak kanıtlar. Bu yönüyle Elemanlar, yazıldığı günden itibaren Doğu ve Batı dünyasının düşünce yapısını derinden etkilemiş ve bugünkü bilim paradigmasının doğuşuna öncülük etmiştir. İki bin yıl boyunca her düşünen insanın baş ucu kitabı olmasının yanı sıra ders kitabı olarak da kullanılan Elemanlar'ın on üç cildinin tamamı ilk kez Türkçeye çevrildi. Bu çevirinin başında Öklid'in Elemanları ve çeviride izlenen yaklaşımlar üzerine ayrıntılı açıklamalar yapıldı. Bazen arka sayfada devam eden kanıtları şekil üzerinde takip etmeyi kolaylaştırmak için çift sayılı sayfaların sol üst köşesinde gereken şekil yeniden verildi. Bir kısmı toplu halde kitap başlarında, bir kısmı kitap ortalarında, bir kısmı ise önermelerin içinde verilen tanımlar için bir toplu tanımlar dizini oluşturuldu. Son olarak önemli önermeleri kitap içinde bulmayı kolaylaştırmak için Seçme Önermeler Dizini eklendi. Öklid'in Elemanları mantığın matematiğe uygulandığı bir başeserdir. (Tanıtım Bülteninden)
Gökhan Dumanlı
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Ali Nesin
Talep Alındı
- Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Matematik

Bir öğrenci için soyut cebir matematiğin hiç kuşkusuz en zor konusudur. Bu zorluğu yenmenin yegâne yolu zamana ve aklına güvenip yılmadan çalışmaktır. Zamanla kavramlar oturacaktır. Grup teorisi zaten yeterince soyut, dolayısıyla zor olduğundan, akademisyenler aşağıdan (öğrencilerden) ve yukarıdan (idareden) gelen baskılara direnemeyerek, dersleri ve kitapları giderek daha fazla kolaylaştırıyorlar. Böyle yaparak öğrencilerin sınavı başarmalarına yardımcı oluyorlar belki ama konuyu anlamalarını imkânsız hale getiriyorlar. Ben şahsen, grup teorisini faso fiso kitapları bir yana atıp en zor konuları anlamaya çalışarak anladım. Size de aynı yöntemi tavsiye ederim. Ali Nesin
Mümtaz Turhan
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap
William McDougall
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap
Hüseyin Cengiz
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap
İstvan Örkeny
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Alexandre Dumas
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Antonio Skarmeta
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Beşir Ayvazoğlu
Talep Alındı
metin
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Otobiyografi
Haydar Akın
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kültür
Antonio Skarmeta
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: roman
Tülay Ferah
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Philipa Gregory
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap

Sayfalar