Katalog

Toplam 3291 sonuçtan 141 - 160 arası görüntüleniyor.
John RUSKİN
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Sezai Karakoç
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Servin Sarıyer
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Masal
Zoran Drvenkar
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Kolektif
Celal Üster
Talep Alındı
insan sesi + metin
Eser Türü: Kitap

Öykü, dünyanın en eski sanatlarından biri. İnsanlar, en eski çağlardan başlayarak birbirlerine öykü anlatmadan edememişler. Homeros destanlarından Kutsal Kitaplara, Binbir Gece Masalları'ndan Decameron'a pek çok yapıt da, söylenceler ve masallar da hep öyküler anlatır bize. Yüzyılların imbiğinden süzülen kısa öykünün apayrı bir edebiyat türü olarak günümüzdeki biçimine bürünmesi ise 19. yüzyılı bulur. Celâl Üster'in yıllar içinde belleğinde iz bırakmış kısa öyküleri bir araya getirdiği bu seçki, İngiliz ve Amerikan edebiyatının büyük ustalarının yapıtlarından bir güldeste. Edgar Allan Poe, Herman Melville ve O. Henry'den Chesterton, James Joyce, Oscar Wilde, Virginia Woolf ve Katherine Mansfield'e, öykü sanatının 19. yüzyıldan 20. yüzyıla evrilişinden bir kesit.
Yaşar Kemal
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
0 Ayrım
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Ahmet Arslan
Talep Alındı
insan sesi + metin
Eser Türü: Kitap

Prof. Dr. Ahmet Arslan'ın İslâm Felsefesi Üzerine adlı bu kitabı, yazarın aynı konuda değişik kaynaklarda yayınlanmış makalelerini belirli bir sistematik içinde bir araya getiriyor. Eserde yer alan tüm makalelerin ortak konusu ise genel olarak İslâm felsefesini, İslâm dünyasında felsefe olarak tanımlanan hareketleri ve bunların temsilcilerini ele alıyor. Arslan, öncelikle genel olarak İslâm'da felsefe diye bir şeyin olup olmadığı, varsa bu felsefenin hangi alanlarda hangi disiplinlerde aranması gerektiğini, bu disiplinlerde ortaya konmuş çalışmaların ve bunlara hâkim olan düşünce ve zihniyetin neye dayanarak "felsefî" olarak adlandırıldığını tartışmakta; İslâm düşüncesinin iki büyük geleneği olan kelâm ve tasavvufu yorumlarken, bu anlamda İslâm felsefesinin özgünlüğünü, bundan ne kastedildiğini ve Yunan tarzı felsefe geleneği üzerine düşüncelerini açıklamaktadır. Prof. Arslan, bu eserinde İbni Sina'nın dinle felsefe arasındaki ilişkiler hakkındaki görüşleri ile İbni Haldun'un mantık üzerine tezlerini, Spinoza ve Aristoteles'in düşünce sistemleriyle karşılaştırarak, İslâm felsefesinin dili ve söylemi üzerine genellemeler yapıyor. Yazar, Spinoza'nın öğretisinde kendi deha ve özgünlüğünün yanısıra İslâm filozoflarından ne denli etkilendiğini de tespit ederken, benzer şekilde Aristoteles'in mantık, bilgi kuramı ve metodoloji üzerine görüşlerinin, İbni Haldun tarafından nasıl eleştirel bir biçimde kavrandığını da dile getiriyor. İslâm Felsefesi Üzerine, İslâm düşünce dünyasını, zihniyet alanlarını kavramak ve tartışmak için çok önemli bir kaynak özelliğini taşımaktadır.
John Berger
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Richard Dawkins
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Bilim

“Gen Bencildir” ilk yayımlandığı 1976 yılında biyologlar ve halk arasında büyük bir heyecan dalgasına yol açmıştı. Genin gözünden hayata bakışı parlak bir şekilde ve sade bir yazımla sunuşu, doğal seçilimin doğasıyla ilgili düşünce dizileri ile birleşerek evrimi anlayışımızla ilgili geniş kapsamlı imalarda bulunmuştu. Zaman, kitaptaki fikirlerin önemini onayladı. Kuvvetli entelektüelliğe sahip olmasına rağmen teknik bir dille yazılmamış olan “Gen Bencildir” birçoklarınca bilim yazıtının başyapıtı olarak görülür ve kitaptaki öngörüler günümüzde bile ilk yayımlandığı gündeki kadar güncelliğini korur. "Bu önemli kitap bundan daha eğlendirici yazılamazdı." The Economist “Bu hemen hemen herkesçe anlaşılabilir ve okunması gereken bir kitap. Evrim teorisinin yeni bir yüzünü büyük bir maharetle tasvir etmekte.” W. D. HAMILTON Science “Bilge, nükteli ve çok iyi yazılmış… coşturucu bir şekilde güzel.” Sör Peter MEDEWAR The Spectator
Sevim Ak
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Gülsüm Güven
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Peter Frankopan
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
Talep Alındı
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyaset Felsefesi
John Katzenbach
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren:
Aytül Akal
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Zuhal Baltaş, Acar Baltaş
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Aytül Akal
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Alfred Adler
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Psikoloji
Richard Brautigan
Talep Alındı
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Talep Alındı
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Sayfalar