Katalog

Toplam 2594 sonuçtan 1441 - 1460 arası görüntüleniyor.
Güray Süngü
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Ayşenur Çeliker
Horacio Castellanos Moya
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Bilge Sekni
Abdulkadir Geylani
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Gonca Uysal
Neşe Kutlutaş
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Hülya ÇULLU
Hakan Bıçakçı
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: YASEMİN FİDANCI
Cihan Dura
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Atatürk
Seslendiren: Sare Yıldırım

Bu kitap; Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, bugüne kadar dağınık halde bulunan bütün fikir ve görüşleri ile başlıca uygulamalarının, nutuk, konuşma ve yazılarından derlenip sistemleştirilerek Atatürk’ün kendi ağzından yazıya döküldüğü ilk ve tek kitaptır. Atatürk’ün, herhangi bir konudaki görüşüne kısa sürede ve kolayca ulaşma imkânı sağlar. Cumhuriyetimizi hangi temeller üzerinde nasıl kurduğunu, nasıl bir Türkiye hayal ettiğini en doğru şekilde açıklar ve öğretir. Ataname başta Atatürkçüler olmak üzere, bütün yurtseverlere ortak “fikir, duygu ve eylem” için, ortak bir dil, ortak bir düşünme aracı, milli bir hareket platformu sunar. Aralarında fikir, duygu ve eylem birliği oluşturduğu için yurtseverleri birbirine yaklaştırır, bir araya getirir; Atatürkçe düşünmelerinin, Atatürkçe hissetmelerinin, Atatürkçe iş yapmalarının yolunu açar. Ataname kitap dünyamıza yaklaşık on yıl süren sabırlı ve titiz bir çalışma sonunda kazandırılmıştır. (Tanıtım Bülteninden)
Fırat Mollaer
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Nihal Gülsu

Türkiye’de yaşayan insanlar olarak çok uzun süredir kimlik meseleleriyle, deyim yerindeyse, “başımız belada”: “Modern Batı” ile ilişki içinde kendimizi kim veya ne olarak öne sürmek istediğimiz sorusu düşünce ve siyasetin önemli konularından biri olageldi. Öte yandan kimlik meselesi, dünyada ve Türkiye’de başka içeriklerle de siyasal ve toplumsal mücadelelerin başlıca konuları arasında yer alıyor: çok çeşitli kesimlerin resmi ve gayriresmi tanınma talepleri, retler, siyaset ve hukuk alanlarındaki tartışma ve çatışmalar… “Kimlik siyaseti” denen bu sıcak gündemin karşısında (veya yanı başında) şimdilerde geri plana itilmiş gibi görünen köklü bir mesele olarak “sosyal adalet” gündemi de var. Bu iki siyaset tarzının birbirini dışlayıp dışlamadığını da tartışan Kimlik, Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık, kimlik kavram ve siyasetinin mahiyeti ve sınırları üzerine etraflı bir düşünme çabası. Kolay çözümlere teslim olmamak için felsefeye ve kurama, soyutluğa düşmemek için de toplumsal hareketlere ve tarihe bakıyor. Kılavuz kabul ettiği Edward Said’in düşüncesini açımladığı kadar dünyayı anlamak için de kullanıyor. Başta sosyal ve beşeri bilimlerde çalışanlar olmak üzere okurlarımızın ilgiyle okuyacağına inanıyoruz. (Tanıtım Bülteninden)
Danıel Keyes
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Yeşim Başol
Nermin Yıldırım
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ecem Yavuz
Franz Kafka
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Buket SAĞLAM
Jane Odgen
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Psikoloji
Seslendiren: Aslı Karapınar
Yaşar Kemal
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Suna Aydın
Charles Dıckens
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Esin Mevsim Kıroğlu
İmam Gazali
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tasavvuf
Seslendiren: Ayşe Yavuz
Handan Acar Yıldız
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye
Seslendiren: Zeynep KABULOĞLU
Ahmet Altan
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Zeynep KABULOĞLU
Bahadır Yenişehirlioğlu
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Tuğba Ergül
Edip Ahmed Yükneki
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Merve Zorlu
Judith S. Beck
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Şahin
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Psikoloji
Seslendiren: Bengü Aksekili

“BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ” kitabını, alanda çalışan psikologlara, psikiyatristlere, bu alanlarda çalışan öğretim üyelerine, psikoloji ve psikiyatri öğrencilerine sunmaktan kıvanç duyuyoruz. BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ ruhsal hastalıkların tedavisinde en çok kullanılan ve en işlevsel olan terapi yöntemlerinden biridir. Bu kitapta, yalnız teori değil, aynı zamanda uygulamalı olarak tekniklerin nasıl kullanılacağının bilgisi de sunulmaktadır. Alanda çalışanların bu kitabı okumaları, okuduklarını meslektaşları ile tartışmaları, kitabı okuduktan sonra kitapta uygulamalı olarak sunulan teknikleri önce kendi biliş ve davranışlarını değiştirmek için kullanmaları, sonra tedavi ettikleri danışanların biliş ve davranışlarını değiştirmek için kullanmaları önerilmektedir. Bu konuda deneyimli olmayan terapistlerin bu teknikleri kullanırken süpervizyon almaları, meslektaşları ile teknikleri ve terapi sürecini tartışmaları; mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesine, mesleki yetkinlik kazanmalarına ve danışanlarına daha yararlı olmalarına katkı sağlayacaktır.
Emre Ergin
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Hilal ÖZKAN

Sayfalar