Katalog

Toplam 2573 sonuçtan 161 - 180 arası görüntüleniyor.
Elçin Tapan
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Aile
Seslendiren: Selin Çetin

Varolan üzerinde düşünmek, çabalamak... Değişmekte olanı görerek yeniyi yakalamak, yaratmak,iletmek... Her değişimi ve yeniliği çoğaltmak... İşte Erel'in yaşamı. Bir yaşamı, uyum ve denge içerisinde, kalıplaşmış sınırların ötesine: renkli ve çokışıklı alanlara taşımak... O yaşamın içine cıvıl cıvıl başka yaşamları katmak... Yaşadıkları, yazdıkları, düşündükleriyle genç kalabilmek... İşte Elçin Tapan'ın yaşamı. Ve o yaşama mektupları, telefonları, fakslarıyla; yürekleri, yüreklerindeki sevgileri, gözlerindeki umut parıltlarıyla katılan; hayatı, hayatları çoğaltan başka yaşamlar... Aslında mutlu olmak, olabilmek ne kadar kolay!
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Mehmet Şirin DOĞAN
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Hasan İSAOĞLU

Önsöz: Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere Kur'an-ı Kerim'i bir nur olarak indiren Rabb'imize sonsuz hamd-u senalar olsun. Âlemler için rahmet olarak gönderilen, sevgili Peygamberimiz; Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi Vesellem) efendimize, onun aile halkına, ashabına ve kıyamete kadar inanarak bunu takip edenlere salat-u selamlar olsun. Kur'an öyle bir ilâhî izahat (açıklama) dır ki insanlığı içinde bulunduğu elemler, zararlar, ziyanlar, bozulmalar, ızdıraplar, tefrikalar ve çatışmalardan kurtarmaya söz vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de manasız, faydasız, hikmetsiz veya hüküm bildirmeyen tek bir ayet-i kerime dahi bulunmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim, insanlık hayatının anayasasıdır. Buna bağlı olarak ayetlerin manalarından çıkartılan hükümler ya akide veya ibadetle yahut ahlak ve yaşayışla ya da ferd ve toplum hayatını düzenleyen yasamalar ile ilgilidir. Kur'an-ı Kerim, bütün beşeriyetin mukaddes ve ilahi kitabıdır. Bu mübarek kitabın bütün lafızları da, manaları da ilahidir, vahye dayanır. Bütün insanları bir birlik ve kardeşlik dairesine davet etmektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bütün muhteviyatına tamamen riayet etmek, bütün beşeriyet için en kutsal, en faideli bir vazifedir. Din, dünya ve ahiret hususunda insanlara menfaat verecek olan ilimleri meydana çıkartmak isteyenlere, Kur'an-ı Kerim'de nice geniş sahalar bulunmaktadır. Zira Kur'an, her zaman ve mekâna lâyık ve uygun olan sonsuz bir mucizedir. Eskimek ona ulaşamaz, kaynağı tükenmez. Kur'an, güçlükleri çözmek ve muameleleri tanzim etmek için İslâm topluluğunun en hayırlı mercidir. Arapça olarak indirilen Kur'an'ı Kerim'de neler bulunduğunu, nelerden bahsedildiğini öğrenmek her Müslüman' ın samimi arzusudur. Bu gerçekten hareket eden ve bu arzulara cevap vermek isteyen ilim adamları her yerde ve her devirde Kur'an-ı Kerim'i konuştukları dile çevirmeye ayrı bir itina göstermişlerdir. Geçmiş alimler onun tefsiri hususunda kabule şayan nice say-u gayretler göstermişler. Kur'an-ı Kerim, içinde kendine ait inci ve cevherler bulunduran sonsuz bir derya olduğunu bu güzide eserler araştırıldıkça anlaşılmaktadır. Hiç şüphesiz Allah'ın kelâmını en iyi bilen yine kendisidir. Bizler ancak akıl ve idraklerimizin anlayabileceği kadarını izaha mukdedir olabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in yüksek manalarını, bütün hikmetlerini ve işaretlerini başka lisanlar ile tamamen ifade edebilmek imkân dâhilinde değildir. Bu hususta bütün âlimlerin ittifakları (görüş birliği) vardır. Malumdur ki; Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini, hakikatlerini ne bu mealler ne de tefsirler aynına muadil olabilir. Bu tercümelerle Namaz gibi ibadetler ifa edilemez. Sadece bunların mütalaasından istifade edilir ve okunması da sevaba vesile olur. İşte bu Gaye ile , Allah-u Tealâ' nın hatalarımızı doğrultmasını, mal ve oğulların fayda vermeyeceği ancak kalb-i selim getirenlere fayda vereceği bir günde, bize bol mükâfat vermesini umarak, kardeşlerimizin ihtiyacını giderecek Kelime Mealli Kur'an-ı Kerim'i hazırlamaya niyet ettik ve yine Mevlâ Tealâ' dan, her işte ayaklarımızı sabit, akıbetlerimizi güzel kılmasını ve bizi salihler zümresine katmasını umarak bu işe başladık. Muvaffakiyet Mevlâ' dandır.
Marilyn Bader
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ali Sami Eşkinat
Cemal Süreya
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Atakan Boran
George Friedman
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Seslendiren: Safiye Özuygun
Sabahattin Ali
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Mehtap Binikli
Zsolt Von Harsanyi
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Yücel Aksoy
İsmail Çorbacı
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Eray Atlamaz

Siyonizmin Büyük Kaos Planı Tarihi ve yakın dönem olayları ile dünya genelinde ve Türkiye’de günümüzde yaşanan olaylar zincirinin takibini ve analizini yaptığınızda bütün taşların kusursuz bir şekilde yerine oturduğunu göreceksiniz. Ülkelerarası savaş, uluslararası savaş ve büyük dünya savaşları… Ülkelerdeki kaos, iç çatışmalar, mezhepler arası sürtüşmeler. En önemlisi de, tarikatların başına dinle alakası olmayan kişilerin yerleştirilmesi. Dünya genelinde çeşitli şekillerde ve isimlerle aynı merkezden yönetilen tarikatların kurulması. Ve işin en garip olanı ise adını hiç duymadığınız şirketlerin kurulması… Yahudilerin projeleri aslında 1000 yıllık olmaz, 1000 yıllık olanı ileriye dönük olanıdır. Projeler 10 yıllık ve 100 yıllık olarak planlanır ve sırasıyla uygulanır. Oluşturulan projeler ekleme veya çıkarımlarıyla mutlaka hayata geçirilir. Zaman zaman protokoller de yazılmıştır. Bunların içinde en meşhur olanı, Henry Ford'un kaleme almış olduğu 'Beynelmilel Yahudi' olarak yayınlanan eserde 'Protokoller' yer almıştır. Günümüzde hayran kaldığımız sinema oyuncuları, ardından gidilen bilim adamları ve daha birçokları hep bu tarikatlardandır. Araştırıldığında ya Mason ya da İlluminati tarikatlarına bağlıdırlar. Şimdi biraz düşünelim acaba bizi kim yönetiyor? Bu kitapta 1000 yıllık bir planla dünyayı yönetmeyi amaçlayan Yahudi güçlerinin, siyaset ve ekonomi sahnesinde oynadığı dehşet veren oyunları ve bu oyunların sonucunda dünyanın nasıl da bir kaos içinde kaldığını hayretle okuyacaksınız. Büyük oyunu anlamak ve oyunun bir parçası olmaktan kurtulmak için daha ne bekliyoruz ki…
Robin Prior
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Mehmet Tunalı
Michael Moorcock
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Sultan Aksoy
Dorina L. Neave
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: semra elmadağ
M. E. Thomas
Ekin Duru
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Ezgi Akdağ
Pierre Bayard
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Seslendiren: Serra Koz

"Bugün birçok okur, Roger Ackroyd'u kimin öldürdüğünü bilmektedir. Bunlardan birçoğu, özellikle de polisiye edebiyat meraklıları, Agatha Christie'nin romanının kurgusunu bilirler ve doğru yanıtı söylerler: katil anlatıcıdır. Daha fazlasını bilenler adını bile verirler: Doktor Sheppard. (...) Birçok eleştirmene (...) göre de, yazarı kural ihlali yapmıştır, anlatıcıyı katil yaparak bir polisiye roman yazarı ile okurları arasında var olan üstü kapalı anlaşmaya karş gelmiş, hatta kimilerine göre hile yapmıştır. (...) Bu kitap, Agatha Christie'nin eserinin ötesinde, kitabın şeffaflığını bozan saklanmış gizleri ortaya çıkarmayı ve onun hedefinin özüne dokunmadan, ondan edindiğimiz bilgilerin hangi koşullarda tamamlanabileceğini araştırmayı denemek istemektedir."
Ali Kuzu
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Başak Sakır
Rıfat Ilgaz
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Mizah
Seslendiren: Özel Can Yılmaz

Edebiyatımızın usta yazarı Rıfat Ilgaz, güçlü kalemi ile askerlik anılarını anlatıyor. Dördüncü Bölük, katırları, yedekçileri, tüfek çavuşları ve erleriyle ağır makinalı tüfek bölüğüdür. Ilgaz rütbeler üstü bir çavuş olarak askerliğini bu bölükte yapmış, gençliğinin en haşarı, kayıtsız ve unutulmaz günlerini burada geçirmiştir. Dördüncü Bölük en zor zamanlarda neşesini, zekasını, hızını, yaratıcılığını koruyan yürekli, soğukkanlı Mehmetçiğin mizah yapıtıdır. üzüntüyü kahkahaya çeviren bu öyküler, size postalı, tayını, palaskayı, matarayı ve en önemlisi karavanı sevdirecek.
Stefan Zweig
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Şebnem Ulusan
Ahmet Şerif İzgören
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Sultan Aksoy
Simone De Beauvoir
Asım Bezirci
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Zeynep Gündoğdu

Simone de Beauvoir okurlarımızın çok yakından tanıdığı ve sevdiği dünyaca ünlü bir yazar. "Kadın", "Konuk Kız", "Bir Genç Kızın Anıları" ve "Kadınlığımın Hikayesi" kitaplarından sonra şimdi de yazarın çok tanınmış bir başka eserini yayımlıyoruz. "Denemeler" Beauvoir'in felsefe ile edebiyatı başarıyla kaynaştıran ve övgüyle karşılanan bir eseridir. İçinde kişioğlunun durumu, başkalarıyla olan ilişkileri, eyleminin sınırları, varoluşunun koşulları ile özgürlük, bağlanma, mutluluk, tanrı, ahlak, çevre, sonsuzluk, insanlık, v.b. sorunlar ele alınmıştır.
Can Gürses
Okunuyor
insan sesi mp3 - Türkçe
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Dünya Aday
Emre Caner
Okunuyor
insan sesi mp3
Eser Türü: Kitap
Seslendiren: Murat Kerem Ersin

Sayfalar