Katalog

Toplam 43647 sonuçtan 35761 - 35780 arası görüntüleniyor.
Murathan Mungan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
3 Ayrım
36,4 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şiir
Seslendiren: Cana Güneş

Timsah Sokak Şiirleri 1998-2003 yılları arasında yazılmış 34 şiiri bir araya getiriyor.
Ahmed Cemil Akıncı
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
152,01 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber onun varlığında hayat buldu. Amine adı elbette unutulmayacak, alemlerin efendisinin doğumuna aracı olduğu için inananların annesi olarak sonsuza kadar hayırla, ibretle ve minnetle anılacaktır. O, sapkınlığın her türlüsünde yüzen bir toplum içinde bütün kötü işlerden ve ihtiraslardan uzak yaşamıştır. Doğuşundaki iffet, temizlik ve saflığı korumuş ve bunları oğluna da aktarmıştır. Ahmet Cemil Akıncı bu kitapta en hayırlı annenin hayat hikayesini şiirsel bir dil ve sürükleyici bir anlatımla bizlere sunmaktadır. Yazar, Peygamberimizin mensup olduğu Haşimoğulları'nın büyüklerinden başlayarak Rahmet Müjdecisi'nin gelişinin izlerini, doğumundaki mucizeleri ve hayatının ilk günlerini annesi Hz. Amine perspektifinden ve tarihi verilere dikkat ederek başarıyla romanlaştırmaktadır.
Ahmed Cemil Akıncı
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
218,34 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

İnsanlık için ideal kadın onun vücudunda hayat buldu. O en sevgili evlat, eş, enne ve kadındı. Cennetle müjdelenen dört kadından biriydi. O, Hz. Muhammed'in en sevgili kızıydı. Babasından öyle büyük bir saygı ve sevgi gördü ki, bu adeta dünya yüzündeki bütün kadınların erkekler karşısında yüceltilmesinin ifadesiydi. Onun hayatından esinlenerek ve tarihi kaynaklara dayanarak yazılmış bu kitap, sürükleyici kurgusu ve şiirsel anlatımıyla sizi ona bir adım daha yaklaştıracak.SİTE
Ahmed Cemil Akıncı
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
261,65 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

O, ahlakın ne olduğunun bilinmediği bir devrin kadınıdır. Genç yaşında dul kalmasına rağmen kötü gelenek ve alışkanlıklara kapılmamıştır. Bataklıkta iken kir tutmamış, tertemiz yaşamıştır. Servetini ihtirasına değil, hayra harcamıştır. O çağda kadının dişi bir deve kadar değeri yokken, kız çocukları kuma gömülürken, bu özellikleri kendi kendine elde etmiştir. Okumuş ve okutmuştur. Hz. Ali gibi bükülmez bir irade, bir kahraman ve ilim deryası onun elinde yetişmiştir. Onun sabırlı ve şefkatli yüreği, ayrıca maddi ve manevi fedakarlıkları İslam'ın serpilip gelişmesine paha biçilmez katkılarda bulunmuştur. Onun eşine verdiği destek ve anlayış ile İslam'ın toplumsal, ekonomik ve siyasi yükselişi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Peygamberimizin en büyük destekçisi, dert ortağı ve ona ilk inanan insanın hayatını anlatan bu kitap alışılmış görüşlerden uzak, kendine özgü anlatımıyla okurken büyük bir zevk verecek ve pek çok şeyi yeniden düşünmeye davet edecektir. 'Allah, Hatice'den daha hayırlısını vermedi... Halk küfür içindeyken, beni yalanlarken, o doğruladı. İman etti...' Hz. Muhammed (sav)- 'Yazar Ahmet Cemil Akıncı daha evvel yayınladığı kitaplarla ustalığını ortaya koymuştur. Böylesine ilmi bir konunun romanlaştırılması oldukça mesuliyetlidir. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterildiğine inanıyorum.' Hekimoğlu İsmail
Cemalnur Sargut
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
196,92 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tasavvuf

"Mânevî yaşamı bugün âdetâ bir çöle dönüşmüş günümüz Türkiye’sinde, bir modern zamanlar Rabia’sı olan Cemâlnur Sargut Hanımefendi, tasavvuf irfanına olan derin vukûfiyeti, tükenmez aşkı ve bilgisi ile karşımıza çıkmaktadır. Elinizdeki kitap, tasavvufî geleneğin, Ahmed Rifâî, Kenan Rifâî, Meşkure Sargut ve Samiha Ayverdi tezgahlarından geçerek, zikir ve sohbetle kemâle ermiş bir Allah âşıkı, bir Resul sevdalısı ve dört büyük yol’un sadık bir izleyicisi olan bu bilge hanımefendiyle yapılan ve saatler süren bir söyleşinin meyvesidir. Cemâlnur Sargut’la gerçekleştirilen bu sohbetlerde, Efendimiz’den, tevhidin sırlarından, semânın hakikatinden, Ahmed Rifâî Hazretlerinin o muazzam dünyasından, Rifâîlik, Kadirîlik, Şâzelîlik ve Mevlevîliğin gürül gürül çağlayan inisiyatik ırmaklarından, Kenan Rifâî ve sadık izleyicilerinden, yol’un esaslarından, kavram ve olgulardan bahsedildi.."
Cemalnur Sargut
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
17 Ayrım
313 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Söyleşi
Seslendiren: Sebahat Varol İnsel

İçindekiler: 1-Önsöz 2-Tasavvuf 3-Edep 4-Kaza-Kader 5-Tevhid 6-Namaz 7-Hac ve Kurban
Cemalnur Sargut
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
1,45 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam

Elif, Lâm, Mîm. Hayat, ilim, hikmet… Yaradılışın başlamasıyla dirilen insan, ilmini hikmete çevirip Allah’ı her baktığı yerde görmek her işittiği seste duymak derecesine ulaşınca, yaşadığını anlar, idrāk sahibi olur. İşte başındaki üç harfle dahî Kur’an’ın mânâsını özetleyen yüce sûre BAKARA bizi tevhîd’e götüren putlarımızı kırarak hâkim (hikmet sahibi) olmayı öğreten Rabbî sûredir. Yâ-sîn ile başladığımız tefekkür yolculuğuna belki de tamamlanınca 20’li ciltleri bulacak olan bu sûre ile devam etmek boynumuzun borcuydu. Zira “Sûre-i Yâ-sîn” ile aşk dolan gönüllerimizin edebi öğrenmek mecbûriyeti vardı. Edep ise Hakk’tan başka hiçbir şey görmemek demektir… Hakk kulundan intikāmın yine abd’iyle alır Bilmeyen ilm-i ledûn’u onu abd etti sanır Her işin hâliki oldur abd eliyle işlenir Sanma ki onsuz Bahriyâ âlemde bir çöp debrenir diyen kâmil insanlar gibi Allah’tan emîn olarak hüzünsüz ve korkusuz bir âleme kavuşmanın yegâne yolu Kur’ân’ın tecellîsinin gönlümüzü Kadir gecesi gibi aydınlatması değil midir? İnsân-ı kâmil’lerin yorumlarıyla idrâke çalıştığımız sûrenin ilk 10 âyetinin gönülleri aşkla doldurmasını, ibâdetimizi aşk yolculuğuna çevirmesini ve bizleri yaşayan Kur’ân’lar hâline getirmesini Allâh’ımızından niyâz ediyoruz.
Ebu'l-Ala Afifi
Ekrem Demirli
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
424,70 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat

Muhyiddin ibnü'l-Arabi İslam tefekkür tarihinin en önemli simalarından biridir. Onun tasavvuf öğretisinin sistemli şekilde ifade edilmesindeki rolü çok belirleyici olmuştur. Teknik olarak vahdet-i vücud olarak anılan bu öğreti İslam düşüncesi tarihi boyunca çok münakaşa edilmiş, Şeyh'in İslam metafiziğinin tasavvufi yorumunu veren eserleri daima ilgi çekmiştir. Onun eserlerine duyulan ilgi hala devam etmektedir. Bu ilginin ülkemizde daha yoğun olmasının nedeni ise İbnü'l-Arabi'nin Osmanlı tefekkür geleneğindeki derin etkisidir. Sözkonusu etki onun Fususu'l-hikem edlı eseri için özellikle doğrudur. Bir İbnü'l-Arabi uzmanı olan Affifi, Fusus'u anlama yolunda bir anahtar olarak yazmış ve geleneksel yrumlara akademik birikimini katarak özgün bir eser meydana getirmiştir.
Kenan Rifai
Ekrem Demirli
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
823,69 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tasavvuf

Kitaba başlık olan adıyla Şerhli Mesnevî-i Şerif, Ken'an Rifâî'nin seçkin talebelerinden bir topluluk tarafından hazırlanmıştır. Değerli edip ve edebiyat tarihçimiz Nihad Sami Banarlı'nın, bu çalışmaya başından itibaren iştirakini ve kırk seneden bu yana durmadan kelime kaybeden Türk dilinin mâruz kaldığı yoksullaşma sebebiyle, eserin dil ve kelimeleri üzerinde esirgemediği yardımlarını, kendisine olan derin saygı ve teşekkürlerimizle, burada anmak gerekir.
Meşkûre Sargut
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
61,06 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam

Size (Arifler Bahçesi'nden) bir demek sunmak istedim. Bahçe'nin aşinalarıBu kârda, renk ve râiya gibi ne güzellik varsa bahçenin sahibine, ne hata ve noksan varsa derleyen aittir. Meşkure SARGUT
Meşkûre Sargut
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
633,00 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Meşkûre Sargut, 1925 yılının Mart ayında Edirnekapı'da Tınaz ailesinin 3. kızı olarak dünyaya geldi. Annesi Şadiye hanım 3. çocuğunun da kız olmasına üzülünce, hocası Hz. Ken'an Rifai tarafından latif bir şekilde ikâz edildi: Bebeğe hocası Meşkûre , yani “ kendisinden dolayı şükür edilen ” ismini koydu. Kalplerin casusu bir kamil insan olan Hz. Ken'an Rifai, yalnız Şadiye hanımı ikâzla kalmayıp, yeni doğanın bir ömür boyu nasıl etrafındakilere hizmete soyunacak bir sultan olacağının da müjdesini vermişti. Meşkûre henüz 40 günlükken götürülmeye başlandığı bu dost evinde hocası Ken'an er-Rifai'den tasavvuf ilminin inceliklerini, insan olmanın sırlarını öğrenmek lutfuna erdi. Bir yandan orta öğrenimini sürdürürken, bir yandan da yaşıtlarının çok farklı hevesler peşinde koştuğu dönemde, O gerçek ilmi kaynağından öğrenmenin mutluluğunu tadıyor, kıymetini biliyor ve öğrenmeye doymuyordu. Hocasının peşinde, izinde olmaya, rengine boyanmaya özen gösteriyordu. O kadar ki bu amansız takiple hocasını sıkmaktan korktuğunu bir keresinde O'na ifâde etmiş ama karşılığında “ Senin için zaman ve mekân yok, her an yanımda olacaksın Meşkûre ” cevabını alıp tuttuğu eteğe daha da sıkı sarılmıştı. Hocası O'nu bu hakikat ilmini kendisinden sonra 50 yılı aşkın bir süre öğretmesi için işliyordu. Hocası O'nu sözüyle ilim, irfan; gözü ile hayır, sevgi; haliyle sabır telkin eden bir insan haline getirmek üzere işliyordu. Yüksek öğrenimine İngiliz Filolojisinde devam ederken Dr. Ömer Faruk Sargut ile evlenen Meşkûre hanım, eşinin arzusu üzerine okulu bırakınca tasavvuf eğitimine daha da ağırlık verdi. 1950 yılında hocasının cemale yürümesinin ardından, yine O'nun yetiştirdiği gönül sultanları Nazlı hanım ve Samiha Ayverdi hanımefendinin yanlarında gönlünü ve bilgisini geliştirmeye devam etti. Bu yıllarda; “ Duygulu Gönüllere Hitap, Arifler Bahçesi, Mevlânâ Diyor ki, Hak ve Hakikat yolunda Mevlânâ ” adlı eserleri yayınlandı. Daha sonra bu eserler iki kit
Samiha Ayverdi
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
412,50 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Devletlim: - Bana bir kitap imzala! Dedi. Güldüm. Onun varlığına varlık taslamak, Seyhunlar'ı Ceyhunlar'ı olana bir desti su bağışlayan adamın safdilliğinden daha edep dışı işlerden değil mi? Amma, mademki istemişti; olacaktı. Hem de ziyanı da vardı? Zaten insanoğlu her zaman için, misafirlik oynayan, çamurdan ev yapan, tuğla kırıkları içinde yemek pişiren bir çocuk ciddiyetiyle hayat macerasını oynamıyor muydu? Mademki dünya durağından bana da, uykusuz azıksız bir coşkunluk içinde, söylemek, yanıp yakılmak payı düşmüştü, şu halde hissime ayrılmış bu işe, bir çocuk ciddiyetiyle bakıp benimser görünmek, bir oyun, bir vazife demekti...
Samiha Ayverdi
Bitirildi
metin - Türkçe
2 Ayrım
225,23 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

- "Kimsin diye sordular. - Bu dünyada işi bitenim! dedim. - Öyle de neden sefere çıkmazsın? dediler. - İşi bitmemiş olanlara yoldaşlık etmem murattır, dedim. - Senin için mürit diyenler de, murat diyenler de var, hangisisin sen? dediler. - İşte buna gülesim geldi yesriplim! - Kah müridin, kah muradın olduğumu onlara söyler miyim hiç?"
Samiha Ayverdi
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
324,53 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Bu kitap ne bir hikayedir ne masal ne de roman... zamanı, mekanı, vak'aları, şahısları, isimleri hatta vak'aların seyri, sırası ve detaylarının yüzde doksanı ile otantik ve yaşanmış bir devrin, gerçek ve yaşanmış bir hayat tablosudur. Biz, İmparatorluk Türkiyesi'nin hemen de son evlatları; içinde haşır neşir olduğumuz askeri, siyasi, içtimai ve iktisadi bir tarih meydanında köşe kapmaca oynamış kimseler olarak, görüp duyduklarımızı, tadıp kokladıklarımızı, kudretimiz ölçüsünde, gelecek nesillere intikal ettirmek mecburiyetinin altında bulunuyoruz. İşte bu kitabın meydana gelmesi de o vazife hissinin bir netice ve zarüretinden ibarettir.
Samiha Ayverdi
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
179,92 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

"Ne tuhaf, bu gökkubbenin altında herkes bir şeyler duyup bir şeyler söylüyor; fakat her duyuş, her söyleyiş ve her görüş, nihayet, mukabil olduğu eşyayı aksettiren bir ayna parçacığına benziyor. Fakat nerede o kamil ve mükemmel duyuş ve duyuruş ki, içine bütün cihanın aksettiği muazzam bir ayna olsun..."
Samiha Ayverdi
Bitirildi
metin - Türkçe
8 Ayrım
133 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

"Bu küçük risale, 1400 senesini idrak etmek üzere olan hicri takvimi, bütün islam alemin'nin birlikte karşılamasını teklif etmek maksadıyla yazıldığı kadar, din kardeşlerimizle müşterek dert ve davalar üstünde kısaca dertleşip halleşmek niyet ve maksadını da içine almaktadır.
Samiha Ayverdi
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
219,80 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Anı/Mektup

"Çocukluğumun zorca hatırladığım bu senelerinde artık paranın eski iştira kudreti kalmamış olmasına rağmen, gene de günümüzün ticari ve iktisadi gücüyle kıyaslanmayacak ölçüde olduğu şüphe götürmez. İşte o zamanlar henüz yolunu şaşırmamış olan dünya, kanaatin belini kırmamış olduğu için, günlük hayat hile, hud'a, sefahat ve israfın pençesine teslim olmamış bulunduğundan kimsenin lokması boğazında düğümlenmez ve aç kalmak korkusu ile karşı karşıya gelmezdi."
Samiha Ayverdi
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
147,70 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

"Ağacın kıvam bulması meyveyi haber vericidir; ruhun kıvam buılması da hakikatı haber vericidri. Şu halde, ruhu hakikatle kıvam bulmuş kimselerdir ki devran onlara ölümsüz bir hayat bahşediyor. Yaşayan, devam eden onlar...Ölseler de ölmeyen gene onlar!"
Samiha Ayverdi
Bitirildi
metin - Türkçe
1 Ayrım
295,07 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din

Babam, yüzü duvara dönük, bir zaman düşünür gibi başının saçsız kısmını okşadı; sonra zor bir işe karar verenlerin isteksizliğiyle uzanıp bir takvim yaprağı kopardı. Fakat bununla iş bitmiş değildi; son senelerde hafifleyen görme kabiliyetini ayarlamak için kağıdı kendinden bir hayli uzakta tutarak tane tane okudu: ...
Bahadır Selim Dilek
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
22 Ayrım
358 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Türk Siyaset Tarihi
Seslendiren: Elif Öney Aslanoğlu

Küresel sermaye baronlarının çıkarlarının olduğu bölgelerde Etnik ve dini azınlıklar ön planda tutuluyor. Ancak küresel sermayenin çıkarının olmadığı bölgelerdeki azınlıklar istikrarsızlık unsuru olarak görülüyor. Bu azınlıklar ya tamamen görmezden gelinip yok sayılıyor ya da unutuluyor. Tıpkı Rodos ve İstanköy'deki, bugün sayıları 3-5 bin arasında tahmin edilen Türk azınlık gibi. Lozan Antlaşması'nın sağladığı haklardan yararlanamayan Onikiada Türkleri, önce 1912'den 1943 yılına kadar İtalya'nın,1947 yılından sonra da Yunanistan'ın baskıları sonucu bugün tamamen yok olma noktasındadır. Bu kitapta, Onikiada Türklerinin yaşadığı trajedi, Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1960'lı yılların sonuna kadar olan döneme ilişkin resmi yazışmalara dayanılarak anlatılmıştır. Belgeler, Onikiada Türklerinin nasıl baskı altında tutulduğunu, tarihi mirasın nasıl yok edildiğini, vakıflar üzerinde oynanmakta olan oyunları gözler önüne sermektedir. Kitaptaki belgelerin çoğu ilk kez tıpkı basımlarıyla birlikte Türk okurunun bilgisine sunulmaktadır.

Sayfalar