Katalog

Toplam 37648 sonuçtan 35841 - 35860 arası görüntüleniyor.
Yol
Şenol Kozan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
24,45 MB
Eser Türü: Tiyatro
Eser Alt Türü: Radyo Tiyatrosu

Radyo Tiyatrosu
Tevfik Çavdar
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
33 Ayrım
1373,93 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Türk Siyaset Tarihi
Seslendiren: Aslı Kamgözen
Faik Baysal
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
33 Ayrım
687 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Emel İlter

Sarduvan, 1944 yılında yayımlandığı zaman, bir anda romancılığımızın temel taşları arasına girmişti. Ancak o yıllarda bu ilginç romanın yayımlanması pek çok sorunu da birlikte getirmişti. Yayıncılar, kitabın bazı bölümlerini sakıncalı bulmuşlar ve yayımlamaya yanaşmamışlardı. Sonunda kitaptan yüz sayfalık bir bölüm çıkarılmış ve kitap eksikli olarak yayımlanmıştı. Bu yaralı durumuyla bile Sarduvan, o günlerde büyük yankılar uyandırmış, büyük övgülerin yanı sıra, büyük tepkiler de görmüştü. Değerli romancımız Faik Baysal, romanı baştan sona yeniden gözden geçirdiği gibi, o sakıncalı bulunup atılan bölümleri de ekleyerek ilk kez Sarduvan'ına kavuşmuş oluyor. Sarduvan'ın yine büyük bir ilgiyle karşılanacağından hiç kuşkumuz yok.
Doğan Cüceloğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
24 Ayrım
673 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Psikoloji

Psikoloji alanında tanınmış bir öğretim görevlisi olan yazarın, bir öğretmen olan Arif Beyin iç çatışmalarına psikolojik yöntemlerle çözüm bulma çabalarını konu alan, çoğunlukla söyleşi şeklinde yazılmış bir kitaptır.
Sait Faik Abasıyanık
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
13 Ayrım
324 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye

Sait Faik / Bütün Eserleri" dizisinin bu kitabında, sanatçının otuz altı hikayesini içeren ilk iki eseri biraraya getirilmiştir. Bilgi Yayınevi, Sait Faik´in gelişme çizgisini göstermek amacıyla, eserlerini ilk basılışları sırasına göre yayımlamaktadır.
Sait Faik Abasıyanık
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
327 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye
Seslendiren: Deniz şen
Dean R. Koontz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
13 Ayrım
366 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Henry Cloud - John Townsend
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
217 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kişisel Gelişim
Seslendiren: Sebahat Varol İnsel

Bu kitap, kendisini hayır diyememe özelliği içine hapseden insanlara, anlayış ve özgürlük kapısı açacaktır. Henry ve John, bizlere özgürlüğe giden yolu açtığınız için sizlere bir kez daha teşekkürler.
Osman Aysu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
30 Ayrım
102 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Emel İlter

Osman Aysu yeni romanı Sır Duvarları'nda okurlarını yakın tarihin en ilginç olaylarından birinin içine çekerken, konusunda gerçek bir usta da olduğunu kanıtlıyor. Heyecan ve macera ile dopdolu Sır Duvarları'nı gelin hep birlikte yıkalım!
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
5 Ayrım
120 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tiyatro Oyunu

Sofokles'in yaşamı ve yapıtları.
Christy Brown
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
238 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye
Seslendiren: Azize Hande Çelik

Christy Brown'ın kendi hikâyesidir. Okumayı, yazmayı, resim yapmayı ve nihayet sol ayağının parmağı ile daktilo yazmayı öğrenmek için çocukluğunda verdiği mücadeleyi anlatıyor.
Christy Brown
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
16 Ayrım
232 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye
Seslendiren: Hatice Okçu

Christy Brown'ın kendi hikâyesidir. Okumayı, yazmayı, resim yapmayı ve nihayet sol ayağının parmağı ile daktilo yazmayı öğrenmek için çocukluğunda verdiği mücadeleyi anlatıyor.
Yalçın Küçük
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
22 Ayrım
868 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Rusya,İnkılaplar Devri, Sosyalizm Devri, Ekim 1917 İnkılabı, Yabancı Askeri Müdahalesi ve İç Savaş (1918-1920), Milli İktisadın Kalkınması, Sosyalist Sanayileşme ve Ziraatin Kollektifleştirilmesi SSCBinde Sosyalizm Kuruluşu (1926-1940) II. Cihan Savaşı ve SSCB.
Beşir İslamoğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
7 Ayrım
176 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam

Sünnet, sözlük itibariyle bir çok anlama gelir: İşlek ve geniş yol, adalet ve gidişat, takip edilen yol, tabiat, kanun, yaratılış, huy, yüz, şekil, çığır gibi... Ancak bütün bu sözcüklerin birleştiği özel bir sözcük olan "sünnet" vardır ki o da Allah'ın Rasulü'nün yoludur. Aslında sünnet bir davranış şekli, bir model veya örnek bir tavırdır. Ayrıca bir şeyin sürekli olması ve belli bir standart halinde olması da sünnet olarak nitelendirilebilir. BİRİNCİ BÖLÜM: SÜNNET A- SÜNNET 1- Sünnet'in terim anlamı * a -Klasik sünnet tanımları ve eksiklikleri * b- Sünnet'in yeni tanımları * c- Sünnet bir model, zihniyet ve dünya görüşüdür * d- Sünnet'in üç boyutu * e- Sünnet'in kaynağı ve Rasulullah'a ait oluşu * f- Sünnet'in ruhu B- SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ 1- Peygamberlik müessesesi ve din * a - Kulu ve Rasulü (Abduhu ve Rasuluhu) 2- Kur'an'a göre Hz. Peygamber * a- En güzel örnek (Usvetün Hasenetün) * b- Rasulullah Kur'an'ı açıklamakla yükümlüdür. C-RASULULLAH'A İTAAT ALLAH'A İTAATTİR 1- Kur'an ve sünnet ilişkisi * a- Sünnet vahiy midir, değil midir' * b- Bize sadece Kur'an yeter mi' * c- Kur'an'cılık mı Sünnet'çilik mi' * d- Kur'an ile Sünnet'in mesajı farklı mı' 2- Sünnet ve teşri (hüküm koyma) * a- Rasulullah helal ve haram koyma yetkisine sahip midir' * b- Sünnet'e uymanın hükmü nedir' İKİNCİ BÖLÜM: SÖZLÜ SÜNNET (HADİS) 1- Hadisin sözlük ve terim anlamı 2- Ravi sayısı ve sıhhat yönünden hadislerin sınıflandırılması * a- Mütevatir hadis * b- Ahad hadis 3- Senedin durum yönünden hadislerin sınıflandırılması * a- Sahih hadis * b- zayıf hadis 4- Hadisler çerçevesinde tenkitler. * a- Hadisi anlamada hakikat ile mecazın ayırt edilmesi * b- Hadisleri tevil etmek caiz midir' * c- Hadis tenkidinin zaruriliği 5- Hadislerin doğru olarak tespiti ve değerlendirilmesi. * a- Sahabenin hadis tenkitindeki titizliği * b- Hadis metinlerini değerlendirmede temel esaslar 6- Hadis olarak uydurulan sözler ve tanıma yo
Mehmet Çetin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
31 Ayrım
996 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat

Modern Türk Şirinin iki yüzyıllık büyük serüveni. Tanzimattan bugüne şiirimizin geçirdiği evreler, akımlar, dönüşümler ve şairler. Türk şiirine yön veren, katkıda bulunan, yaklaşık dört yüz elli şairin iki bine yakın şiiri... Objektif, tarihsel bir perspektiften doyurucu, tekniği mükemmel bir değerlendirme... Geçmişten günümüze Türk Şiirinin keyifle izlenecek bir yol haritası... Edebiyat alanında dünden bugüne, bugünden geleceğe uzanan bir şiirler harmanı. Benzersiz bir kaynak... Dev bir antoloji....
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
661 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders

Lise 1 Tarih ders kitabı
Muhammed Yusuf
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
32 Ayrım
837 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İslam
T.B. Bottomore
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
27 Ayrım
733 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Toplum
Sigmund Freud
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
16 Ayrım
55,7 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Psikanaliz
Seslendiren: Müberra Tülin Yılgenci

Sigmund Freud (1856-1939) yaratıcısı olduğu psikanaliz metodu ve bıraktığı anıtsal eserler topluluğu ile çağdaş düşünceyi derinden etkilemiş bir bilim adamı ve düşünürdür. Onu, bu ünlü eserinde, psikanalizi toplum bilimleri alanına yayar ve uygularken görüyoruz. Freud'un, günümüz nevrozlularıyla ilkel insanlar arasında kurduğu analoji abartmalı bulunsa bile, ilgi uyandırmaktan geri kalmaz. Ayrıca, bu eser, psikanalizin sentez ve yorum gücünü gösteren güzel bir örnektir.
İbrahim Kafesoğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
29 Ayrım
803,19 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

Sayfalar