Katalog

Toplam 37648 sonuçtan 35881 - 35900 arası görüntüleniyor.
Cezmi Ersöz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
20 Ayrım
144 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Deneme
Seslendiren: Canan Eskin

İşte o zaman, sevgili diye, hayat diye baktığınız her boşluğu, artık sadece sizin o yaralı benliğiniz doldurur. Nereye, hangi kalabalık şehre gitseniz, peşinizden o ıssız, o karanlık ormanınızı birlikte götürürsünüz. Nereye gitseniz, kendinizi orada kaybolmuş hissedersiniz. Yollarda kime rastlasanız, çıkartıp onun fotoğrafını gösterirsiniz. 'Bu insanı tanıyor musunuz, buralardan geçti mi, onu gördünüz mü? ' diye sorarsanız. Aslında kaybolan o değil, sizsiniz; aslında, o, diye sorduğunuz, kendinizdir...
Zeyyat Sabuncuoğlu - Enver Özkalp
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
21 Ayrım
888 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Ders

Bu kitap, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme ile Yönetim ve Organizasyon bölümlerinde, örgüt içindeki insan ve davranışları konusundaki eksikliklerini gidermek ve öğrencilerin bu konulardaki gereksinimlerini karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerin çalışma yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunları ve bunların çözüm yolları verilmeye çalışılmıştır. Kitabın bu ikinci baskısında birinci baskıya ilaveten yeni bölümler eklenmiştir. Kişilik, Takımlar, Etik, Güç ve Politika gibi konular ilave edilen bölümler arasında yer almaktadır.
İhsan Süreyya Sırma
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
320 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Seslendiren: Erdoğan Baş

Hz. Peygamber(s.a.s)'in vefatından sonra İslam Devlet Başkanlığını O'nun halifeleri yürüttüler. Peygamber (s.a.s.)'in ölümüyle Peygamberlik bitmiş, vahiy kesilmiştir. Fakat onun geriye bıraktığı İslam Devletinin idaresi devam etmeliydi; ve bu idareyi üstlenecek Devlet Başkanları gerekirdi ki bunlara halifeler denmektedir. Takdim ettiğimiz bu araştırmada sadece İslam Tarihinde Hulefay-i Raşidin diye adlandırılan Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ali ve Hz. Hasan dönemleri ele alınmıştır. "İslami Tebliğin Örnek Halifeler Dönemi" adı altında sunduğumuz bu çalışmada mümkün olduğunca hadiselerin teferruatına girmeden, bu örnek halifelerin mücadeleleri, davaları için verdikleri uğraş ve bu arada meydana gelen hadiselerin siyasi tahlili yapılmaya çalışılmıştır
Manuel Puig
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
386 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

"Örümcek Kadının Öpücüğü", katı ve adanmış bir devrimci ile politikayla ilgisi yokmuş gibi görünen bir eşcinselin küçük bir hapisane hücresinde karşı karşıya gelmesiyle başlayan ve süren bir oyun. Manuel Puig, bu karşılaşmadan çok insanca ve dokunaklı bir dünya çıkarmayı başardığı gibi, pek çok yerleşik kanıyı da sorgulamayı başarıyor: Güç nedir, güçsüzlük nedir; kadınlık ne, erkeklik ne; baskı, boyun eğiş, duygusallık, kaba güç... ve daha birçok karşıtlık... İnsan ruhu, insan bilinci bir masa köşesine çarpınca rastlantı sonucu yaralanan bir 'diz' değildir. 'İnsan', ruhunu, gövdesini, bilincini, bilinçle yaralanmaya açık tutarsa çağdaş ve öncü insandır.
Ali Seyyar
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
17 Ayrım
487 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Psikoloji

Açıklama: - Özürlüler politikasının temel esasları neler olmalıdır? - Özürlülerin istihdamı ve çalışma hayatına katılmaları niçin önemlidir? - Özürlülerin çalışma hayatına katılmalarının önünde hangi engeller vardır ve bunlar ortadan nasıl kaldırılabilir? - Özürlüler, çalışma hayatında nasıl korunmaktadırlar? - Normal emek piyasasında çalışamayan özürlüler için alternatif istihdam imkanları var mıdır? - Almanya'da ve Türkiye'de özürlülerin istihdamı için neler yapılmaktadır? - Özürlülerin de çalışıp, gelir sahibi olabilmeleri yönünde devlet ne yapmalıdır? - Çalışamayan özürlülerin sosyal güvenliği nasıl sağlanmalıdır? - Özürlülerin sosyal hakları nelerdir? - Yardıma ve bakıma muhtaç özürlülere yönelik ne gibi hizmetler sunulmaktadır? - Özürlülük riskine karşı sosyal sigortaların ve özel sigorta şirketlerinin işlevi nedir? - Sigortasız özürlüler, sosyal yardımlardan nasıl yararlanabilirler? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız ve özürlülerin istihdamı ve sosyal güvenliği hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız.
Mine Kırıkkanat
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
115 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Deneme
Seslendiren: Sema Cığızoğlu

Bu kitap İspanya’yı derinden tanıyan bir yazarın seyahatnamesi!.. Bu gizemli ülkenin kentlerinin fizikî yapısını çok etkin bir gözlem gücüyle okuyucuya aktarmasının ötesinde, insanlarının düşünce alışkanlıklarını, ruh yapılarını, örf ve âdetlerini objektif bir yaklaşımla gözler önüne seriyor. Öyle ki İspanya’yı oradaymışcasına tanıyorsunuz…Ama siz gene de İspanya’ya gidin… Gitmeden mutlaka bu kitabı okuyun. Ucuz edebiyata düşmeden, izlenimlerinin estetik çerçevesini başarıyla oturtabilmiş olan Mine Kırıkkanat ağırlığını İSPANYA’nın oluşturduğu bu yazılarında bizi hâlâ gizemli bir ülkenin ya da dünyanın dört bir yanına sürüklerken, eski İstanbul’dan, anılarından oluşan görüntüleri de eklemeyi unutmuyor… Ali Sirmen İSPANYA’nın gizemi yadsınamaz! Ama bu gizemi bu denli şiirsel bir yaklaşımla ancak gerçek bir sanatçı anlatabilir.Bu yazılarda İSPANYA, Kırıkkanat’ın olağanüstü zekâsıyla parıldıyor… Kurt Aldeer “Şunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Bir gün gerçek Türk entelektüelleri ansiklopedisi yazılırsa, burada Mine G. Kırıkkanat'a mutlaka bir madde açmak gerekecektir. Çünkü Mine bu davada, Türkiye'nin aydın geçinen bir sürü madrabazına, gerçek anlamda bir 'entelektüellik dersi' vermektedir. Üstelik bu ders, gerçekten cesur bir çıkışa dayanmaktadır. Kendisi Paris'te, hem de Paris'in burnundan kıl aldırmayan aydın kesiminde yaşayan Mine'nin yaptığını yapmak yürek ister.” Ertuğrul Özkök
Fikret Başkaya
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
6 Ayrım
251,90 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Politika
Seslendiren: Narin Alemdar

Gerçekten Mustafa Kemal ve onun "inkılâplarıyla ilgili olarak yaratılan efsane, yediyüz yıllık Hilâfet ve Saltanat devrinde yaratılmamıştır. İlginç olan bir şey de, hu efsane üreticilerinin, sözde efsaneleri yıkmak, hurafeleri yok etmek amacıyla yola çıkmış olmalarıdır! Topluma rasyonel düşünceyi egemen kılmak amacıyla yola çıkanlar, hiçbir dönemde görülmemiş düzeyde hurafe üretmişlerdir. Putları yıkmak için yola çıkanlar, hiçbir dönemde görülmemiş düzeyde put ürettiler. Cumhuriyet aydını, put üreticiliği ve bekçiliğine koşulmuştu!.. "Sömürü ve baskının bir aracı olan bilim ve teknoloji, hem emperyalist Batı'ya dünyanın zenginliğine el koyma olanağı verdiği için Batılılarca itiraz edilmiyor, hem de azgelişmiş ülkelerdeki işbirlikçi oligarşiler ve onların çevresi sömürüden pay alabiliyorlar. Aldıkları bu pay karşılığında kendi halklarına zulmederek, baskıyı ve devlet terörünü sürekli gündemde tuturak, eski sömürgeciyi yöneticilerin uyguladıkları baskı bile geride bırakıyorlar. Üstelik bunu "ulusallık", "ulusal çıkarlar", "ulusal güvenlik", "birlik bereberlik" gibi kavramların gerisine gizlenerek yapıyorlar. Bu anlamda bir düşünürün dediği gibi: "Hakların kendi kaderlerini tayin hakkı, bu ülkeleri yöneten oligarşilerin kendi haklarını boğazlama hakkına dönüşmüş" bulunuyor."
Philipp Frank
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
431 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme

Tek cilt içinde bir araya gelmiş bu iki kitap, çağdaş dünyayla ve düşün akımlarıyla ilgilenen herkes için Türkçe'deki önemli bir eksikliği gideriyor.
İbrahim Canan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
14 Ayrım
355 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Din
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
215 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Seslendiren: Şerife Haltay
Yılmaz Karakoyunlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
311 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Devrim Duman

Yılmaz Karakoyunlu, İkinci Dünya Savaşı'nın önemli olaylarından birini bir edebiyat yapıtına konu edindi. Salkım Hanımın Taneleri romanında savaş yıllarında Türkiye'de iş çevrelerindeki gelişmeleri, batan ve yeni gelişen ekonomik kesimleri, Musevi kökenli tüccar ailelerini,sermayenin sınıf değiştirmesini ve bu süreçteki ahlak/kültür değişimlerini, Varlık Vergisi faciasını anlattı
James Joyce
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
15 Ayrım
438 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Çağdaş dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan James Joyce'un birkaç kitabı şimdiden klasikler arasında haklı yerlerini almışlardır. 1882'de Dublin'de doğup 1941'de Zurih'de ölen Joyce, orta ve yüksek öğrenimini Cizvit okullarında görmüştü. Klasik roman kalıplarına nisbeten sadık kaldığı otobiyografik ilk romanı Sanatçının Bir Genç Adam Orakak Portresi'nde eğitim yıllarına geri döner ve genç bir sanatçının Cizvitlerin katı disiplini içersinde kendi özelliğini keşfetme ve inanç sorunlarıyla boğuşma macerasını sergiler. Joyce'un başeserlerinden Dublinliler de İletişim Yayınları Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisinde yeralmaktadır.
Ernst Fischer
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
362 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Sanat

Christhopher Caudwell, George Thomson ve Georg Lukacs gibi düşünürler sanatın insalık tarihi içindeki evrimini ele alan araştırmalarında toplu tapınma törenlerinden, ortak üretime yönelik çalışmalardan geçerek sanatın nasıl kendi başına bağımsız bir uğraşa dönüştüğü üzerinde durmuşlar ve her biri kendi bakış açısından sanatın daha sonraki üretim düzenlerinde nasıl bir işlev yüklendiğini açıklamaya çalışmışlardı. Ernst Fischer de Sanatın Gerekliliği adlı bu yapıtında adı geçen marksist düşünürlerin eleştiri geleneğini sürdürerek benzer sorunlara çağdaş bir yaklaşımla daha büyük bir açıklık kazandırmayı deniyor. Kitapta yer alan 'Sanatın Görevi' 'Sanatın Başlangıcı', 'Sanat ve Kapitalizm', 'Öz ve Biçim' , 'Gerçekliğin Yitirilmesi ve Bulunması' gibi bölümlerde sanatın evrimi başlangıcından günümüze kadar sergilenirken, çeşitli sanatlarla değişik toplum yapıları arasındaki ilişkiler gözden geçiriliyor ve geçmişin daha sağlıklı ve işlevsel sanat yapıtlarından verilen örneklerle gelecekte sanatların ve sanatçıların topluma nasıl yön verebilecekleri, dünyayı nasıl değiştirilebilecekleri gösterilmek isteniyor. Bu arada Baudelaire, Kafka ve Brecht gibi sanatçılar her türü bağnazlıktan uzak bir bakışla yeniden değerlendiriliyor.
Ahmet Selim
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
17 Ayrım
58.2 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: hafize kudret uzuner

Sevginin, bütünlüğün, hasretin romanı. İnsanın onyıllarımızın ve nereden gelip nereye gittiğimizin derinliklerine ışık tutmaya çalışan bir anlatım diliyle sunulmuş yeni bir yaklaşım çağrısı. Bu çağrı hayatın özünde var. Hayatın özünde var olan, ancak hayatın akışı içinde duyulabilir ve duyurulabilir. Hüzün Yağmuru bunun için yazıldı. "Rüzgarların getiremediği kokuları, ışıkların aydınlatamadığı renkleri, Hüzün Yağmuru en süzülmüş halleriyle akıtır içimize. Yıldız yıldız, nakış nakış, buram buram, serin serin... Bizi bütünlemek tamamlamak, çoğaltmak ve bize ufukların ötesini göstermek istercesine... Hüzün Yağmuru'nda hasretin acıları da vardır, sevginin ve umudun müjdesi de."
Ahmet Hamdi Tanpınar
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
29 Ayrım
815,88 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: İpek Ergüder

Mümtaz’ın Nuran’a olan aşkının öyküsü
Ahmet Hamdi Tanpınar
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
26 Ayrım
92,58 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: ipek erguden

Huzur''un kahramanlarından Mümtaz, roman boyunca kendisini "huzur"a kavuşturacak bir "iç nizam"ı aramaktadır. Eserde hastalık, ölüm, tabiat, kozmik unsurlar, medeniyet, sosyal meseleler, çeşitli ruh halleri ve estetik fikirler iç içe verilir. Ancak bütün bunların üzerinde romana hakim olan Mümtaz''la Nuran''ın aşklarıdır. İstanbul, bu aşkın yaşandığı çevre olmaktan çıkarak, adeta bir roman kahramanı gibi ele alınır.
Terry Pratchett
Bitirildi
insan sesi mp3 - İngilizce
6 Ayrım
32,36 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Terry Pratchett
Bitirildi
insan sesi mp3 - İngilizce
29 Ayrım
650,39 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Ahmet Arslan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
31 Ayrım
807 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe

Arnold Toynbee'nin "herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en kapsamlı bir tarih felsefesini tasarlayarak ortaya koyan" kişi olarak değerlendirdiği İbni Haldun, bugün çağdaş anlamda tarih biliminin, tarih felsefesinin, sosyolojinin kurucularından biri kabul edilmektedir. İbni Haldun, toplumların gelişimlerini anlamak için tarihsel olayları "umrân bilimi" adını verdiği kavrama dayandırılarak yorumlanması gerektiğini savunur. Bu anlamda insanın toplumsal hayatını, örgütlenmesini ve bunlarla gelişen toplumsal süreci, kurumlarla birlikte bağımsız bir bilimin konusu yapmayı düşünen ilk düşünürdür. İbni Haldun üzerine ülkemizde pek az kaynak eser bulunmaktadır. Ahmet Arslan'ın, İbni Haldun'un toplumbilimi, tarih ve siyaset konularındaki görüşleriyle, din-felsefe ilişkileri üzerine çözümlemelerini içeren bu çalışmasının önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.
Stephen Hawking
Bitirildi
insan sesi mp3 - İngilizce
1 Ayrım
49,05 MB
Eser Türü: Dersler
Eser Alt Türü: Bilim

Sayfalar