Katalog

Toplam 41711 sonuçtan 35901 - 35920 arası görüntüleniyor.
Orhan Duru
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
13,4 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Tugay Erverdi

bir adamın ütopya'ya hayranlığı ve onu bulma isteği
İlhan Tarus
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
8,38 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye
Seslendiren: Yetkin Dikinciler
Kemal Tahir
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
26,8 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Mehmet Atay

bozgun
Osman Şahin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
20,6 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye
Seslendiren: Orhun Şemin

Öykülerinin yanı sıra senaryolarıyla da tanınan, çok ödüllü yazar Osman Şahin'in bütün öyküleri Can Yayınları tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Toplamanın üçüncü bölümünde 1989'da yayımlanan Ay Bazen Mavidir ve yazara Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandıran 1993 tarihli Selam Ateşleri'nden toplam 18 öykü yer alıyor. Tüm eserlerinde Torosları ve Yörükleri anlatan Şahin, bu 18 öyküde de yine masalsı özellikler taşıyan, egzotik güzellikteki yöresel hikâyelerle karşımıza çıkıyor. Töreler, sevenlerin kavuşamaması, eşkıyalar, fakirlik, sınıf ayrımı, erkeklik, ölüm, cinayet gibi pek çok kavramın işlendiği bu öykülerde; sonu ölümle biten yasak bir aşkın destansı öyküsü de, anne baskısıyla büyüyen bir erkek çocuğunun ilerde yaşadığı cinsel çatışmaları da, namlı bir eşkıyanın zalimlik dolu yıllarının ardından yaşlılıkla yüzleştiği dönemde yaşadığı korkular da, bir köyün birbirine rakip ölü gömücülerinin ilginç öyküsü de aynı duyarlılıkta ve son derece renkli bir biçimde anlatılıyor
Sevgi Soysal
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
10,8 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye
Seslendiren: Kaya Akarsu
Cihat Burak
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
15,8 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Orçun Çıtır
Şükran Kurdakul
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
11,4 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Sinan Devrik

Çocuklar için bir hikaye.
Demir Özlü
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
8,48 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Seslendiren: Yekter Kopan

Stockholm Öyküleri, Demir Özlü'nün yazdığı, ilk defa 1989'da yayınlanan ve o yıl Sait Faik Hikâye Armağanı kazanan öykü kitabıdır. Stockholm Öyküleri'nin ilk baskısı 1988 yılında yayınlanmıştır, ikinci baskısına yirmi, üçüncü baskısına ise on bir yeni öykü eklenmiştir. Demir Özlü'nün Stockholm'deki, diğer kuzey kentlerindeki ve oraların çağrıştırdığı İstanbul'daki yaşamından ve bu kentlerde tanıdığı, birlikte olduğu, konuştuğu insanlardan izler görmek mümkündür. Yazara göre kent, çağdaş insanın sadece kalbinin attığı yer değil, aynı zamanda zihinsel yaşamının da merkezidir. Bu nedenle kentin ve insanın devinimi parelel olarak devam eder. cristina nilsson'u aramak ise demir özlü'nün stockholm öyküleri adlı kitabındaki öykülerden birisidir.
Sadri Ertem
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
9.98 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şiir
Seslendiren: Oya Küçümen

Bir çoçuğun tatlı macerası...
Yusuf Atılgan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
13 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Sungu Babacan

Yusuf Atılganın öykülerinde genellikle yalnızdır kahramanlar farklılıklarını farkederek kendilerini çevreden soyutlayıp iç dünyalarını genişletir orda yaşarlar. Çıkılmayan isimli öyküsünde de çaldığı paranın bile tadını çıkaramayıp en sonun da parayı yakıp kül eden şöför anlatılır.
Orhan Kemal
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
9,41 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye
Seslendiren: Mazlum Kiper , Figen Evren, Süreyya Güzel
Feyza Hepçilingirler
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
16,7 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Sinan Divrik
Dede Korkut
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
12,6 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Seslendiren: Cüneyt Türel

Duha koca'nın oğlu Deli Dumrul, kurumuş bir dere yatağının üzerine bir köprü yaptırmıştı. Köprünün başında duruyor, geçenden otuz üç akça, geçmeyenden de döve döve kırk akça alıyordu. Zorbalığı erdem sanıyor, ününün dört bir yanda duyulmasını istiyordu.
Oğuz Atay
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
19,8 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Seslendiren: Mehmet Atay
Tomris Uyar
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
12,1 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye
Seslendiren: Hakan Vanlı
Ferit Edgü
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
19,0 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Sungun Babacan
Nedim Gürsel
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
8,625 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Hakan Ateş
Muzaffer Buyrukçu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
13,854 KB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Sezai Aydın
Immanuel Wallerstein
Latif Boyacı
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
14 Ayrım
754 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dünya İktisat Tarihi
Seslendiren: SABAHAT VAROL İNSEL

Eğer eşitlikçi ve özgürlükçü bir dünya istiyorsak, bu ideallerin hangi şartlar altında gerçekleştirilebileceğini de kavramak zorundayız. Bunu yapmak için de her şeyden önce dünya-sistemi'nin doğasının ve bugüne kadar ki evriminin gözler önüne serilmesi ve hem bugün hem de gelecekte olması muhtemel gelişmelerin çeşitlilik derecesinin ortaya konması gerekir. Böyle bir bilgi güç demektir. Ve bu bilgi benim kendime yükümlülük olarak seçtiğim hedefler çerçevesinde, en fazla, dünya nüfusunun sayıca daha kabarık ve ezilen kesimlerinin işine yarayacak bir güç olma niteliğindedir. Çağdaş sosyal bilimlerin çoğu -bu maske arkasında gizli sosyal psikoloji oldukları zamanlar hariç- grupların ve örgütlenmelerin incelenmesine dönüşmüş durumdadır. Fakat bu çalışma sosyal sistemlerin incelenmesini içermektedir, grupların değil. Araştırmanın odağında bir sosyal sistem olduğunda, sosyal bilimler arasındaki klasik ayrımlar anlamını yitirir. Antropoloji, ekonomi, siyaset bilimi, sosyoloji -ve tarih-, sosyal bilimler disiplininin, belli bir liberal devlet anlayışı ve devletin sosyal düzenin fonksiyonel ve coğrafi alt bölümlerde ilişki biçimleri üzerine oturtulmuş kısımlarından ibarettir. Eğer araştırmacının odağı örgütlenmeler ise sınırlı, belli bir anlam taşırlar. Ama konu sosyal sistem ise hiç bir manaları yoktur. Burada çok disiplinli bir yöntem önermiyorum, aksine önerim tek disiplinli bir yaklaşım. Bu kitabın kapsamlı içeriği, ümit ederim ki bununla neyi kastettiğimi ve bu konuyu ne kadar ciddiye aldığımı açıklığa kavuşturacaktır.
Mina Urgan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
262 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: engin ercan

Türkiye şimdi de onun yeni kitabı Bir Dinozorun Gezileri ile yeryüzünde keyifli ve uygar bir yolculuk yapacak. 'Dinozorca' yani az parayla, tadını çıkarmayı ve insanları tanımayı hedefleyerek yapılmış bu gezileri gülümseyerek okuyacak, okurken düşünecek, yeryüzünü ve kendini tanıyıp öğrenecek, sevecek.

Sayfalar