Katalog

Toplam 42338 sonuçtan 40961 - 40980 arası görüntüleniyor.
Michel Chodkiewicz
Atila Atamam
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
16 Ayrım
443 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tasavvuf
Seslendiren: Azize Hande Çelik

Başdöndürücü bir terkip içinde fıkıhtan saf irfana dinî ilimlerin tamamını kuşatan bir tefekkürün karmaşıklığı, Şeyh-i Ekber'İn bu tefekkürü ifade etmekte kullandığı ibarelerin çoğu zaman birbiriyle çelişik ya da en azından muammalı görünüşü, ve nihayet onbinlerce sayfa tutan bir eserin muazzam hacmi... Bütün bunlar düşünüldüğünde, Ekberf irfanın yayılmasını zorlaştıracak böyle etkenleri aşmanın mümkün olamayacağı zannedilebilirdi. Halbuki durum hiç de böyle değildir. Ekberî irfanın damgası sadece "entelektüel" tasavvuf üzerinde bulunmakla kalmamakta, en farklı toplumsal tabaka ve kültür seviyelerini içine alan tarikatlar aleminde de görülebilmektedir. Elinizdeki eserde, büyük arifin irfanı hem kendi değeri bakımından, hem de çok geniş bir alandaki tesirleri yönünden incelenmektedir.
Bertrand Russell
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
312 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Bilim
Seslendiren: Vahap Erdoğdu

Işığın hızı, saat ve ölçüm, uzay zaman, Gravitasyon yasası, einstein, evren
Michael C. Thomsett
Işın Tuzcular
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
204 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çalışma Hayatı

Başarılı raporlama, finansal raporlar, iş akışını raporlama
Hıfzı Topuz
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
15 Ayrım
606 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Engin Ercan

Hıfzı Topuz, Meyyale ve Taif Ölüm'den sonra, bu yeni romanında da yakın Türk tarihinin önemli simalarına ve olaylarına ışık tutmayı sürdürüyor. On dokuzuncu yüzyılın ortalarından başlayarak yirminci yüzyılın başına kadar gelen bir dönemde, padişahlık rejimine karşı Türk aydınlarının verdiği mücadelelerin ve Batıtılaşma çabalarının anlatıldığı Paris'te Son Osmanlılar'da, Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Sami Paşazade Sezai, Ali Suavi gibi ünlü yazar ve gazetecilerin yaşamlarından, politik mücadelelerinden kesitler verirlerken, Abdülmecit'in kızlarından Mediha Sultan'ın aşkları, evlilikleri ve çileli hayatı gözler önüne seriliyor.
Werner Heisenberg
Ayşe Atalay
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
13 Ayrım
502 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe

Wernwr Heisenberg Niels Bohr Max Planck Albert Einstein Carl Friedrich Wolfgang Pauli paul Dirac 'ın birbirleriyle yaptıkları konuşmalarda gündelik bir konu olan doğa bilimleri. Otobiyografik bir anlatı. Fizik yoluyla felsefenin ve hemen aynı anda felsefe yoluyla da fiziğin göznüne gelmesi. Ya da ikisi arasında sağlanan bütünlük. Fiziğin ve felsefenin doğal çevrelerde sürekliliği olan anlatılarla ve Nobel Fizik Ödülü sahibi Wernwr Heisenberg 'e özgü yumuşaklıkla sunulması.
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
49,9 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hukuk

Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Mehmet Fuad Köprülü
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
290,72 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih

İlk Osmanlı kaynaklarında Osmanlı hanedanlığının menşei konusunda Osmanlılardan bahsetmeyerek sadece Kayılardan bahsetmeleri, II. Murad döneminden başlayan ve Oğuz şeceresinde şerefli bir yer sahibi edinmek amacından dolayı böyle bir anane vücuda gelmesini sağlayan bir harekete sebep olduğunu ileri süren, yani Osmanlıları Kayılardan kabul etmeyen Paul Wittek|in görüşleri bu konuda bazı tereddütlerin doğmasına sebep olmuş, ayrıca Z.V. Toganın Kayıların Oğuza dayandırılmasının bir zorlama eseri olduğu ancak her nasıl olursa olsun Osmanlıların XII. yüzyılda Horasan|dan Ahlat yoluyla gelen Kayılardan olduğu iddialarına Fuad Köprülü , Kayıların bir Oğuz boyu olduğunu ve Osmanlı ailesinin bu Kayılara mensub olduğunu açıklamıştır. Osmanlı hükümdarları kendilerini meşru kılmak amacıyla kendilerini şecerede önemli bir yere oturtmak isteselerdi, Oğuz ananesine göre hükümdarların en çok çıktığı Salur veya Kınık boylarından birinden geldiklerini iddia ederlerdi. Osmanlı sülalesinin, Türklerin soylarının Oğuz Han|a kadar çıkarılan silsilenamede yer alması konusu ise sadece hükümdar ailesine değil, Kayı boyuna aittir ve menkıbevî değerinden başka bir önemi yoktur. Bunlardan başka devletin gücünün arttığı dönemlerde hem Osmanlı hanedanının asaletini yüceltmek hem de imparatorluğun oluşumundaki bazı etkenleri daha sempatik göstermek amacıyla Osman|ı Komenler soyundan getiren veya peygamber soyuna dayandıran çeşitli rivayetlerin gerçekle alakası yoktur.
Tol
Murat Uyurkulak
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
15 Ayrım
50,3 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Burak Demirtaş

Çözüldün ve utancından ölecek haldesin. Adın, ancak dünyanın yarısı havaya uçarsa temizlenir diye düşünüyorsun. Zaten durmadan bunu planlıyorsun. Birbirinden nafile intikam planlarıyla oyalanıyorsan. Kafana kurşunu sıkana kadar da bundan başka bir şey yapacağın yok. Geçen sene aldığın o allahlık Kırıkkale tutukluk yapmazsa tabii.
Vedat Türkali
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
391 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Narin Alemdar

Tek Kişilik Ölüm'de; tarihsel an'larda, o an'ları kapsayan süreçlerdeki yıkılışlara neden olan kişisel yanlışların saptanıp yansıtılmasıyla, özellikle 1940'dan sonraki TKP tarihinin önemli kesitleri alınarak bir tür eleştirel şema çıkarılmıştır.
Alphonse Daudet
Tahsin Yücel
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
6 Ayrım
316 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Nur Akarsu

(...) Daudet bu canlı deyişle bize her gün, her yerde rastlayabileceğimiz, orta halli, küçük, basit insanların yaşamını ve duygularını, sevinçlerini ve kederlerini, umutlarını ve korkularını ilginç ve inandırıcı ayrıntıları içinde, incelik, duyarlık ve belli belirsiz bir alayla göstermeyi başarır. Taraskonlu Tartarin de büyük ölçüde bu özellikleri taşır. Ama, burada da birtakım yaşanmış deneylerden yola çıkmış olmasına karşın, gerçekçiliği daha abartmalı, daha yüzeysel bir nitelik kazanır, alay oranı da alabildiğine artar. Başka yapıtlarında olduğu gibi bu yapıtında da Daudet'-nin anlatımı birçok sorunları çözümler, öte yandan, Daudet burada benliğinde Sancho'nun kişiliğini de barındıran bir yeni Don Kişot çizerek Fransız yazınına unutulması zor bir 'tip' kazandırır. Bu da özellikle gençlerin büyük bir hazla okudukları bu küçük yapıtı yazarın en ünlü ve en çok okunan yapıtı durumuna getirir. (Kitaptan)
Cengiz Aytmatov
Refit Özdek
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
213 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Gülay Yılmaz

Sultan murat at sevgisi üzerine yazılmış birer uzun hikâyedir.
Jean Ziegler
Ali Cevat Akkoyunlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
410 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Dünya İktisat Tarihi
Seslendiren: Şule Tüzün

Avrupa bir hayaletle yüz yüze: örgütlü suç. Bazen siyasal gücü de ellerinde tutan mafyanın örgütlenmesine ilişkin araştırmada yer alan olaylar ve çözümlemeler, olayın taraflarıyla yapılan görüşmelere ve belgelere dayanıyor.
Turgut Özakman
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
26 Ayrım
528 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tarih
Seslendiren: Levent Filyos

Kurtuluş Savaşı Dönemini aytıntılarıyla anlatıldıgı kitaptır.
Peyami Safa
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
347 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Müesser Işıldak

Mütareke döneminin bunalımlı günlerinde, babasını aramak amacıyla İstanbul'a gelen bir genç kızın macerası çerçevesinde, yüksek tabakanın içinde bulunduğu ahlaki çöküşü ele alır. Peyami Safa'nın ilk romanlarındandır. Yazılışı eski olmakla beraber, konu günümüzde de tazeliğini korumaktadır. Bugünün kızlarını, onları mesud yahut bedbaht edebilecek hususları birer ibret levhası şeklinde yansıtmaktadır.
Doğan Ergun
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
18 Ayrım
454 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Sosyoloji

1973’teki ilk baskısından bugüne kadar 100 Soruda Sosyoloji Elkitabı ülkemizin yetiştirdiği pek çok sosyolog ve sosyal bilimci için bir başucu kitabı olmuştur. Türk sosyal bilim camiasında bir ‘klasik’ olarak nitelendirilen bu kitap, sosyoloji eğitiminin her aşamasında faydalı temel bir kaynak, toplumsal bilimlerle ilgilenenler için ise önemli bir eser olma özelliği taşımaktadır. Kitapta, gerek sosyolojik kavram, kuram ve yöntemler; gerek sosyolojinin kurucuları, dalları ve diğer toplumsal bilimlerle ilişkisi gerekse de Türkiye’de sosyolojik düşüncenin gelişimi yalın ve öz bir anlatımla ele alınmıştır. Yazarının “Ülkemizde sosyolojinin gelişmesinin, yakın tarihsel evrimimizin de gereği olarak gösterdiği, kimi zaman tıkanıklık kimi zaman dağınıklık karşısında, ‘Sosyoloji nedir?’ sorusunu yeniden cevaplandırma denemesi” olarak tanımladığı 100 Soruda Sosyoloji Elkitabı, bilimselliğin, eleştirelliğin ve yetkin bir bilgi birikiminin ürünüdür.
Robert Ludlum
Gülten Suveren
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
41,9 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Sebahat Varol İnsel

Bu arada eski bir CIA ajanı olan Conklin ile Dr. Panov, Jason Bourne imzalı bir telgraf alırlar. İkisi de bir lunaparka çağrılmaktadır. Telgraf üzerine gittikleri lunaparkta, işlenen bir cinayete tanık olmaları onları da kuşkuya düşürür. Çünkü Bourne'u yakından tanıyan adamlar onun bu cinayetle ilgisi olamayacağını, bir profesör olarak farklı bir hayat sürdürdüğünü ve bu olayla Bourne isminin tekrar gündeme getirilmek istendiğini anlarlar.
Alan Palmer
Belkıs Çörakçı Dişbudak
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
21 Ayrım
579 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Osmanlı Tarihi
Seslendiren: Sebahat Varol İnsel

Bu kitap, 1683 Viyana Kuşatması'ndan başlayıp, 1922'de saltanatın kaldırılmasına kadar geçen yaklaşık üç yüz yılda Osmanlı İmparatorluğu'nda olup bitenlerin öyküsünü sürükleyici bir üslupla anlatıyor.
Burke Hedges
Yelda Ay
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
13 Ayrım
337 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kişisel Gelişim
Seslendiren: Kutbay Civelek

Siz, Bir Şirketsiniz, kendi şirketinizin kurucusu, başkanı, ve şirket hisselerinin tümüne sahip olduğunuz fikrine dayanıyor. Bu nedenle iyi düşünmelisiniz. Bu kitaptaki 10 Prensip sizi, kendinizi iyi işletilen, karlı bir anonim şirket gibi düşünmek konusunda cesaretlendiriyor.
Ahmet Günbay Yıldız
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
15 Ayrım
294 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Bu güne kadar yüzbinlerce okura ulaşan bu roman, bir çok genç kızın içine düştüğü açmazı göz önüne sermektedir. Bu öyle bir açmaz ki, etrafında cazibe ve özentilerden oluşan tuzaklarla dolu... Açmazdaki genç kızlar ise bizim insanlarımız...Usta yazar Ahmet Günbay Yıldız, bu eseri ile insanımızın içinde bulunduğu şartları sebeb-sonuç ilişkileri içinde çok boyutlu işlerken, çözümü de gösteriyor
Tarık Buğra
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
337 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

İnsan İlişkilerinin romanıdır.

Sayfalar