Katalog

Toplam 42345 sonuçtan 40981 - 41000 arası görüntüleniyor.
Peyami Safa
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
347 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Müesser Işıldak

Mütareke döneminin bunalımlı günlerinde, babasını aramak amacıyla İstanbul'a gelen bir genç kızın macerası çerçevesinde, yüksek tabakanın içinde bulunduğu ahlaki çöküşü ele alır. Peyami Safa'nın ilk romanlarındandır. Yazılışı eski olmakla beraber, konu günümüzde de tazeliğini korumaktadır. Bugünün kızlarını, onları mesud yahut bedbaht edebilecek hususları birer ibret levhası şeklinde yansıtmaktadır.
Doğan Ergun
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
18 Ayrım
454 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Sosyoloji

1973’teki ilk baskısından bugüne kadar 100 Soruda Sosyoloji Elkitabı ülkemizin yetiştirdiği pek çok sosyolog ve sosyal bilimci için bir başucu kitabı olmuştur. Türk sosyal bilim camiasında bir ‘klasik’ olarak nitelendirilen bu kitap, sosyoloji eğitiminin her aşamasında faydalı temel bir kaynak, toplumsal bilimlerle ilgilenenler için ise önemli bir eser olma özelliği taşımaktadır. Kitapta, gerek sosyolojik kavram, kuram ve yöntemler; gerek sosyolojinin kurucuları, dalları ve diğer toplumsal bilimlerle ilişkisi gerekse de Türkiye’de sosyolojik düşüncenin gelişimi yalın ve öz bir anlatımla ele alınmıştır. Yazarının “Ülkemizde sosyolojinin gelişmesinin, yakın tarihsel evrimimizin de gereği olarak gösterdiği, kimi zaman tıkanıklık kimi zaman dağınıklık karşısında, ‘Sosyoloji nedir?’ sorusunu yeniden cevaplandırma denemesi” olarak tanımladığı 100 Soruda Sosyoloji Elkitabı, bilimselliğin, eleştirelliğin ve yetkin bir bilgi birikiminin ürünüdür.
Robert Ludlum
Gülten Suveren
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
41,9 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Sebahat Varol İnsel

Bu arada eski bir CIA ajanı olan Conklin ile Dr. Panov, Jason Bourne imzalı bir telgraf alırlar. İkisi de bir lunaparka çağrılmaktadır. Telgraf üzerine gittikleri lunaparkta, işlenen bir cinayete tanık olmaları onları da kuşkuya düşürür. Çünkü Bourne'u yakından tanıyan adamlar onun bu cinayetle ilgisi olamayacağını, bir profesör olarak farklı bir hayat sürdürdüğünü ve bu olayla Bourne isminin tekrar gündeme getirilmek istendiğini anlarlar.
Alan Palmer
Belkıs Çörakçı Dişbudak
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
21 Ayrım
579 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Osmanlı Tarihi
Seslendiren: Sebahat Varol İnsel

Bu kitap, 1683 Viyana Kuşatması'ndan başlayıp, 1922'de saltanatın kaldırılmasına kadar geçen yaklaşık üç yüz yılda Osmanlı İmparatorluğu'nda olup bitenlerin öyküsünü sürükleyici bir üslupla anlatıyor.
Burke Hedges
Yelda Ay
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
13 Ayrım
337 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kişisel Gelişim
Seslendiren: Kutbay Civelek

Siz, Bir Şirketsiniz, kendi şirketinizin kurucusu, başkanı, ve şirket hisselerinin tümüne sahip olduğunuz fikrine dayanıyor. Bu nedenle iyi düşünmelisiniz. Bu kitaptaki 10 Prensip sizi, kendinizi iyi işletilen, karlı bir anonim şirket gibi düşünmek konusunda cesaretlendiriyor.
Ahmet Günbay Yıldız
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
15 Ayrım
294 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Bu güne kadar yüzbinlerce okura ulaşan bu roman, bir çok genç kızın içine düştüğü açmazı göz önüne sermektedir. Bu öyle bir açmaz ki, etrafında cazibe ve özentilerden oluşan tuzaklarla dolu... Açmazdaki genç kızlar ise bizim insanlarımız...Usta yazar Ahmet Günbay Yıldız, bu eseri ile insanımızın içinde bulunduğu şartları sebeb-sonuç ilişkileri içinde çok boyutlu işlerken, çözümü de gösteriyor
Tarık Buğra
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
337 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

İnsan İlişkilerinin romanıdır.
Teber Çilekçi
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
240 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Şehir Tarihi
Seslendiren: Ayşe Yalçınkaya

Yalıların Gizemi, sizi Boğaziçi'nde 200 yıllık bir yolcucuğa çıkartacak.
Tarık Buğra
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
7 Ayrım
140 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Narin Alemdar

Yağmur Beklerken Serbest Fırka döneminin ve büyük kuraklığın romanı.
Nikolay Ostrovski
Atilla Tokatlı
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
238 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Ferda Tağı

Nikolay Ostrovski bir yazıncı değil, hiç eksiksiz bir devrimcidir. Katılıp kendi çapında güç verdiği devrim yaratmıştır onu. O da, devrime ve halka karşı duyumsadığı borçluluğu, kızıl orduda yaşadıklarını, deneyim ve algılama birikimlerini romanlaştırarak ödemeye çalışmıştır. Yani onu devrim bir yazıncı yapmıştır. Kitabı yayınlanır yayınlanmaz ülkesinin sınırlarını aşmış, hemen Avrupa dillerine çevrilmiştir. Dahası Andre Gide ve Romain Rolland gibi Avrupa yazının devleri başarısını kutlamak için ona koştular. Kendisi devrimin yapıtı olan Ostrovski, dünya devrimcilerine bir armağan olarak bıraktı romanını. Atilla Tokatlı'nın Türkçesinden sunmakla kıvanç duyuyoruz.
Yücel Sarpdere
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
452 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Narin Alemdar

Vatandaş Abuzer, ülkemizin karanlık dönemi 12 Eylül'ü ti'ye alan bir roman. Cuntanın getirdiği boğucu havayı, polis merkezleri ve tutukevlerindeki uygulamaları, ikbal peşindeki işkenceci şefleri, kraldan çok kralcı komutanları; tüm zalimliklerine karşın zavallılıkları ve gülünçlükleriyle betimliyor. Vurdumduymaz, saf, açık sözlü, konuşkan kahramanımız Abuzer, 12 Eylül'ün uygulamalarına çağdaş bir Bektaşi tavrıyla katlanırken, bu heybetli zalim devin, aslında toplumsal destekten yoksun, gülünç ve zavallı bir fani olduğunu gösteriyor bizlere. Kaba zulme, silahlı çaresizliğe gülmemizi, alaya almamızı sağlıyor.
Cihan Aktaş
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
287 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye

Unuttuklarını hatırlamak gittikçe zorlaşıyor. Bazı şeyleri sürekli tekrar etmek, hatırlayıp anmak gerek. Biliyorum, kimse bir on sene önceki yerinde olmak zorunda değil. Ama hala içeride olanlar, kaçaklar, yurduna hasret yaşayanlar var. Geçmişine lanet okuyanlar, geçmişini müzayedeye çıkaranlar da var. Kimisi de, duyuyorum, para kazanmakta konum sahibi olmakta geç kalmak yüzünden küsmüş geçmişine.Biliyorum, onlardan hapislerde çürüyenler, arada yitenler, kim vurduya gidenler, kayıplara karışanlar, pişman olanlar... Onların köşebaşlarında kilitlenen dilleri, elleri, bütün hayatları...
Murathan Mungan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
24 Ayrım
643 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Hikaye
Seslendiren: SABAHAT VAROL İNSEL

Üç Aynalı Kırk Oda Mungan'ın üç uzun hikâyesini bir araya getiriyor: Alice Harikalar Diyarında, Aynalı Pastane ve Gece Elbisesi.
Erol Güngör
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
14 Ayrım
388 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Modern Türkiye Tarihi
Korkut Boratav
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
440 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İktisat

"Meslekten iktisatçı olmayan"lar hedeflenmişse de, iktisatçıların başucu kitabı olacak güçte, kalıcı bir yapıt. Tutarlı değerlendirmeler, nesnel nicel kıstaslar, dengeli iktisat-siyaset birlikteliği, duru, akıcı bir dil... Boratav'ın kitabı bugünü anlamak için son derece yararlı bir yapıt.
Jean Paul Sartre
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
24 Ayrım
619 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Gül Kayacan
Fuat Ercan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
440 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: İktisat

Elimizi kolumuzu, düşünsel yeteneklerimizi bağlayan disiplinlerin sınırlandırılmış yapısına karşılık, ele alınan sosyal gerçekliği ilişki içinde olduğu diğer değişkenlerle bağlantısını kurarak analiz etmek için geliştirilen bir çerçeve, bizi hapseden çitlerden kurtaracaktır. Burada vurgulanan disiplinlerarası işbirliğine gitmek değil, amaçlanan verili disiplinlerin ötesine, yani sosyal bilimlerin araştırma nesnesi olan sosyal ilişkilerin tanımladığı gerçekliğe ulaşmaktır.
Adalet Ağaoğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
26 Ayrım
695 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Nurban Kiper

Adalet Ağaoğlu'nun geniş tarihsel akışları "dar zamanlar"da keskinleştiren tekniğiyle, edebiyatımıza yepyeni bir soluk kattığı roman dizisinin ikinci kitabı. "İntihar etmeyeceksek içelim bari!" Bugüne dek Türk romanının en kültleşmiş cümlelerinden biriyle
Malcolm Lines
Nermin Arık
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
16 Ayrım
435 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Bilim

Kozalaklardan ayçiçeklerine, bahçe düzenlemelerinden şifreli mesajlara doğada ve günlük yaşantımızda önemli bir yeri olan sayıların ilginç dünyası.
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
4 Ayrım
222 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders

biyoloji

Sayfalar