Katalog

Toplam 44677 sonuçtan 43401 - 43420 arası görüntüleniyor.
Clive Cussler
Bitirildi
insan sesi mp3 - İngilizce
1 Ayrım
140,37 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Tom Clancy
Bitirildi
insan sesi mp3 - İngilizce
1 Ayrım
35,94 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Oğuz İmregün - Merih Kemal Onan - Fehiman Tekir
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
27 Ayrım
93,4 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders/Açıköğretim Fakültesi
Seslendiren: SABAHAT VAROL İNSEL
Ayşe Kulin
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
16 Ayrım
65,8 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Aylin, Amerikan Kız Koleji'ni bitirdikten sonra, eğitimini tamamlamak üzere Paris'e gitti; bundan sonraki yaşamı bir uçtan bir uca, başdöndürücü bir hızla atlayarak geçti. Libyalı bir prensle evlendi, prenses oldu. Tıp okudu, ünlü bir psikiyatrist oldu. Tekrar tekrar evlendi, ama evliliklerinden sıkıldı, Amerikan ordusunda Albay rütbesiyle subay oldu. İşte bu kitap, kökleri Giritli Deli Mustafa Naili Paşa'ya kadar uzanan bir ailenin kızı olan Aylin Devrimel'in fırtınalı yaşamının öyküsüdür.
Hüseyin Caneri
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
200 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Felsefe

ahlak bilinci hakkında
Karl Marx, Friedrich Engels
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
6 Ayrım
185 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyaset Felsefesi
Seslendiren: Narin Alemdar

ALMAN İdeolojisi'nin, Feuerbach Üzerine Tezler ile hazırlanmış olan Birinci Kısmı, gerçekten de, o zamana kadar toplumsal oluşun açıklanmasının ilkesi olarak yararlanılan felsefi hümanizmin soyut insanı yerine, toplumsal ilişkileri ve onların maddi temelini koyar. Bu durum, Alman İdeolojisi'nin birinci kısmını, esas olarak polemik niteliğinde olan ve Alman ideologlarının eleştirisini sürdüren ve Bruno Bauer, Max Stirner ve gerçek sosyalistleri ilkin yeni zuhur edenler diye damgalayan öteki kısımlarından ayrı olarak yayınlamayı haklı kılmaya yeter. Kuşkusuz İngiliz iktisat çılarının ve Fransız sosyalistlerinin incelenmesinden, ama aynı zamanda Marx ve Engels'in, Paris, Manchester, Londra devrimcileriyle kurdukları temaslardan esinlenen Tezler, sezgisel materyalizmi, doğal insanbilimi ve foyerbahçı hümanizmin pedagojik yanılsamalarını reddeder. Onun din eleştirisinin dargörüşlülüğünü ortaya koyarak, özellikle pratiği toplumsal yaşamın ve bilginin kaynağına oturtur ve komünizmin törel ülküsünü, koşulların devrimci dönüşümünün gerçek hareketine çevirir.
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
44 Ayrım
152 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Ders
Seslendiren: Semra Atan

anadolu liselerine hazırlık, kitap 5
Irvin D. Yalom
Zeliha İyidoğan Babayiğit
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
12 Ayrım
456 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Psikanaliz
Seslendiren: Bahar Özdemir

Psikoterapi Öyküleri
Friedrich Engels
Kenan Soner
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
31 Ayrım
1,24 GB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyaset Felsefesi
Seslendiren: Engin Ercan

Türkçede ilk baskısı Mart 1975'de Sol Yayınları'ndan Kenan Somer'in Fransızca 1963 baskısından yaptığı çeviriyle yayınlanan Engels'in ünlü eseri "Anti-Dühring"i onun, yayınlandığı orijinal dil olan Almancadan çevirerek yayınlama ihtiyacı duyduk Çevirip yayınladığımız Almanca baskı, Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nde Dietz Verlag yayınları arasında 1953'te yayınlanmış olan 6. baskıdır. Bu baskı içinde, kitabın Engels'in sağlığı döneminde yayınlanmış olan üç baskısına (1978/1985/1984) yazdığı önsözler ve ekler ile, Dietz Verlag yayınevinin bir ön açıklaması (Elinizdeki baskı üzerine ) da yer almaktadır.
Anıl Çeçen
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
20 Ayrım
816 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Türk Siyaset Tarihi
Seslendiren: Derya Aydın

Bu yapıt, cumhuriyet olgusunu bilimsel boyutları ile ilk kez irdelediği gibi, bu olgunun Atatürk ile olan köklü bağlantısını da ele almaktadır. Atatürk ve Cumhuriyet gibi, ülkemiz açısından önemli iki kavramın beraberce incelenmesi bu yapıtın başta gelen özelliğidir. Bu yapıt, normal bir Cumhuriyet Tarihi olmanın ötesinde, Atatürk'ün ilkeleri açısından da bir cumhuriyet dönemi değerlendirmesidir. Aynı zamanda cumhuriyet ve demokrasi olgunlarının bilimsel boyutlarda ele alınarak işlenmesi ve günümüze dönük değerlendirilmelerin yapılması, elinizdeki kitabın bir başka özelliğidir. Ülkemizde pek de anlamı bilinmeyen ve çoğunlukla karıştırılan demokrasi ve cumhuriyet kavramlarının gerçek anlamları ve değişik açıdan incelenmeleri ayrı bölümlere verilmiştir. İki bin yılına doğru dünya değerlerinin değiştiği ve Türkiye'nin yeni dünyada yerini aradığı bir aşamada, cumhuriyet döneminin geçmişe dönük değerlendirmesinde büyük yararlar bulunmaktadır. Bu kitap, geçmişin birikimi ile bugünü anlamaya ve geleceği araştırmaya çalışanlara yardımcı olacaktır. Yeni bir cumhuriyet özlemi dile getirilir, Atatürk ilkelerinin günümüz koşullarında yeniden değerlendirilmesi istenirken, yaşanan dönemlerin ve ortaya çıkan olguların olabildiğince yansız ele alınması ve bilimsel boyutlarda değerlendirilerek geleceğe dönük sonuçlar çıkartılması, beklenen yararları sağlayacaktır.
Memduh Şevket Esendal
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
18 Ayrım
195 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Engin Ercan

'Memduh Şevket Esendal Bütün Eserleri' dizisinin ilk kitabı olan 'Ayaşlı ile Kiracıları', yazarın en önemli yapıtlarından biridir.1946 CHP Roman Ödülü'nü de alan yapıtta Memduh Şevket Esendal, cumhuriyetin ilk yıllarındaki Ankara'dan bir kesit sunar. Eğitimleri, uğraşları, dünya görüşleri farklı insanların ilişkilerini büyük bir ustalıkla sergiler; onların kişiliklerinde, dönemin bütün özelliklerini yansıtır. Memduh Şevket Esendal, Ayaşlı ile Kiracıları'nda olduğu gibi diğer romanlarında ve öykülerinde de, bireysel öğelerden bir bütüne ulaşmanın en güzel örneğini verir. Yalın ve akıcı bir dili vardır. Haklı olarak yazın tarihimizde önemli bir yer edinmiştir
Kürşat Başar
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
20 Ayrım
70,0 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Umay Aygut

"Eğer, hayatınızın herhangi bir an'ına gidip orada sonsuza dek kalacaksınız deseler yalnızca iki şeyden birini seçmek isterdim. Biri, o çocukluğun bahçesindeki ağacın dalına asılı salıncakta sallanırken... Öteki, bütün hayatım boyunca en çok sevdiğim adamla öpüştüğüm ilk gün... Herkes aşık olmanın ortak dilini bulup yazmaya çalışıyordu. Ama aslında bu kadar basitti işte: Birini öptüğünde salıncakta sallanır gibi hissediyorsan aşıksın." Başucumda Müzik, bizi "gerçekleşen bir rüya"ya götürüyor. 50'li ve 60'lı yılların karmaşasında unutulup gitmiş gizli bir aşk öyküsünü anlatıyor. Orada, sokaktan akordiyon sesinin geldiği bir bahar sabahında, unutulmaz cumartesilerde, unutulmuş şarkılarda eşsiz bir duyguyu, tutmak isterken avucumuzdan kayıp giden o rüyayı okuyacaksınız. Hem de çok tanıdık bir yakın tarihin çarpıcı gerçeğinin içinde...
James Churchward
Elif Eroğlu
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
17 Ayrım
484 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arkeoloji

Atatürk'ün 1935 yılında çevirtip incelediği kitap Mu ülkesi, Pasifik Okyanusu'nda bulunan büyük bir kıta üzerinde yerleşmişti. Bazı kısımları halen su yüzünde bulunan bu büyük kıtanın doğudan batıya uzunluğu yaklaşık 9500 km'ydi. Mu kıtası, günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önce büyük depremlerle çökmüş ve bu büyük uygarlık üzerindeki 60 milyon insanla birlikte kocaman bir sualtı mezarlığı haline gelmiştir. Easter, Tahiti, Samoa, Cook, Marshall, Gilbert, Caroline, Mariana, Hawaii ve Marquesa adaları Mu'dan arta kalan yerler olarak bu sessiz mezarlığa bekçilik eder gibidirler. Bu kitabın yazarı, James Churchward Kayıp Kıta Mu Uygarlığı'na ait parçaları bir araya getirmek ve bunların doğruluğunu belgelemek için elli yılını harcamıştır. Yayınevi'nin Notu: Bu kitap, 1935 yılında Atatürk tarafından çevirtilip incelenmişti; yıllar sonra ilk kez ülkemiz okurlarıyla buluşuyor.
Necip Fazıl Kısakürek
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
5 Ayrım
129 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Seslendiren: Adnan Taner

Bu piyes, bir "Crise-Intelectuelle", "bir fikir buhranı"nı çerçevelemek gayretinde... Apaçık ve yapayalnız hiç bir tezi yok... Fakat içiçe bir çok tezleri ve başlı başına bir kaç ana tezi var...
Ian Fleming
Bitirildi
insan sesi mp3 - İngilizce
4 Ayrım
19,44 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Isaac Asimov
Bitirildi
insan sesi mp3 - İngilizce
3 Ayrım
19,88 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Dean R. Koontz
Bitirildi
insan sesi mp3 - İngilizce
1 Ayrım
52,01 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz
John Perkins
Bitirildi
insan sesi mp3 - İngilizce
1 Ayrım
255,13 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Bitirildi
insan sesi mp3 - İngilizce
2 Ayrım
23,89 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kategorisiz
Dante
Bitirildi
insan sesi mp3 - İngilizce
4 Ayrım
78,15 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Tiyatro Oyunu

Sayfalar