Katalog

Toplam 44677 sonuçtan 43661 - 43680 arası görüntüleniyor.
Mehmet Altan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
8 Ayrım
25,1 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Arastirma- İnceleme
Seslendiren: Hafize Kudret Uzuner

Yıllarca görmezlikten gelinen köyler ve tarım hakkında.
Kerim Altınok
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
387 MB
Eser Türü: Sesli Anlatım
Eser Alt Türü: Bilgisayar
Kerim Altınok
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
6 Ayrım
196 MB
Eser Türü: Sesli Anlatım
Eser Alt Türü: Bilgisayar
Emre Kongar
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
6 Ayrım
244 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Türk Dili
Seslendiren: Müberra Ellialtıoğlu

Medyanın ve medyatik Türkçe'nin sorunları.
Karl Marx, Friedrich Engels
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
3 Ayrım
122 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Siyaset Felsefesi
Seslendiren: Dilek Demirel

sosyalizm
Rıza Kıraç
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
5 Ayrım
184,25 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Ona kedilerden bahsedecektim, kedileri sevmediğini bildiğim halde, ona kendimden bahsedecektim, sarp kayaları oyarak nasıl kırlangıç yuvaları yaptığımı, sonra çamur, sap samur taşıdığımı, sonra nasıl uzun yolculuklara çıkmak için kısa hazırlıklar yaptığımı, sonra neden ağlayamadığımı, gözlerimdeki yorgunluğun sebebinin aslında uykusuzluktan olmadığını, acının bir tür tezahürü olduğunu, sonra, yumuşak bir toprak arayan vahşi bir hayvan gibi bütün bedenimi saran elektriğin birdenbire boşalması için neler yaptığımı, hepsini, hepsini anlatacaktım. Bir şey dışında her şey beni ele verecekti; sabır.
Patrick Süskind
Tevfik Turan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
10 Ayrım
390,06 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Ayal Gökçe

Patrick Süskind'in, Almanya'da ilk yayımlanışında tam anlamıyla olay yaratan, aylarca liste başlarında kalan 'Koku' adlı bu romanı, gerçekte alışılagelmiş çok satarların oldukça dışında kalan, tarihsel boyutlarda kapsamlı bir toplum eleştirisini sergileyen bir kitap. Olay, 18. yüzyıl Fransası'nda geçer; kitabın kahramanı Jean-Baptiste Grenouille ise tüm insani duyumlardan ve duygulardan yoksun, salt kokulara karşı görülmedik ölçüde duyarlı ve istediği kokuları üretebilmek için cinayet işlemekten kesinlikle çekinmeyen bir katildir. Herkesin ve her şeyin kokusunu almakta, tüm kokuları üretmekte gerçek bir dahi olan Grenouille, kendi kokusunun bulunmadığını, onun bulunduğu yerlerde insanların insan kokusunu alamadıklarını anladığı gün, dünyasını da yitirir. Kendisi için tek çıkar yol, başkalarına onun için sanki insanmış izlenimini verebilecek kokular sürünmektir. Toplum içinde bireyselliğini hiçbir zaman edinememiş toplum tekini, kendi benliğinin dışında her şeyi yaratabilmiş dahiyi sergileyen bu görkemli alegorinin olağanüstü bir akıcılıkla erişilen son bölümü, benzeri herhalde ancak bir Kafka'da görülebilecek bir insanlık trajedisinin simgesidir. -Ahmet Cemal-
Emre Kongar
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
6 Ayrım
251 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Anı/Mektup
Seslendiren: Feyza Çağlar

Yazar, bu kitabında, bireysel yaşam deneyimlerinden ve bilimsel bilgi birikiminden sözdüğü duygu ve düşüncelerini, kızlarına yazdığı mektuplar aracılığıyla bütün gençlere, anne-babalara ve öğretmenlere aktarıyor.
Cengiz Aytmatov
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
3 Ayrım
162 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Gülay Yılmaz

Aytmatov, milletinin tarih boyunca kazandığı sosyal, kültürel, ahlaki, edebi, askeri yani bütün maddi ve manevi zenginliğini eserlerine yansıtmış, yaşadığı coğrafyanın insanının tarih içinde kazandığı değerleri, acılarını, kahramanlıklarını, tecrübelerini yazıya döküp ölümsüzleştirmiş, halkının içine düştüğü zor durumları eserlerinde en güzel şekilde anlatmış, onların çözümlerine dair ipuçları göstermiş, eserlerinde kendi ifadesi ile 'tipik insan'ı ortaya koymaya çalışmış bir yazardır. Hikayelerinde milletinin temel mülkü olan milli hafızaya ait efsane, destan, masal, hikaye ve türküleri, bunların meydana geldiği şartları, ardındaki hikayeleri, insanları kullanırken, Kırgız Türk kültürünü, psikolojisiyle, duyuş ve anlayış tarzıyla, maddi manevi zenginliğiyle o kültürü bina edenlerin evlatlarına yeniden hatırlatmaya çalışmıştır. "Her yazar bir milletin çocuğudur ve o milletin hayatını anlatmak, eserlerini kendi milli gelenek ve törelerini kaynak alarak zenginleştirmek zorundadır. Benim yaptığım önce bu, yani kendi milletimin geleneklerini ve hayatını anlatıyorum. Fakat orada kaldığınız takdirde bir yere varamazsınız. Edebiyatın milli hayatı ve gelenekleri anlatmanın ötesinde de hedefleri vardır. Yazar, ufkunu milli olanın ötesine doğru ¦genişletmek ve 'evrensel' olana ulaşmak için gayret göstermek durumundadır, iyi yazar 'tipik insan' ortaya koyma ustalığına-er-işen yazardır.,,
Nihat Behram
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
345 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Şule Tüzül

Kız Ali'deki insanı sarsan ve saran heyecan, yapay değil, yaşam gerçekliğinden şiirsel bir anlatımla süzülüyor. Yaralı insan onurunu onarmanın tutkusuyla yazılmış Kız Ali'ye başladınız mı bitireceksiniz; nefes kesercesine sürükleyici romanında Behram, okuruna dinlenme fırsatı vermiyor.' Chudi Bürgi 'Behram'ın romanının çok güçlü ve etkili olduğunu, Anadolu'nun sokağa atılmış çocuklarını, olağanüstü bir yetkinlikte anlattığını belirtmeliyim. Yazarın etkili, çarpıcı ve şiir yüklü kalemi okuyanı hemen romanın içine çekiyor.' Oral Çalışlar 'Şiirsel dili ve çarpıcı anlatımıyla Behram, bizi, kendi isteği dışında var olan yaşamın sarsıcı gerçeğine kenetliyor. Sarsılarak ve bir solukta okunması kaçınılmaz bir roman.' Stephan Laur 'Nihat Behram bütün insanlığa, çığlığı ve çağrısı hiç tükenmeyecek olan bir destan armağan ediyor.' Soysal Ekinci 'Yoğun bir şiirsellik ve çağrışımsal zengin bir dille Behram, Kız Ali'de, merhametsiz bir dünyayı, kendine güvenli bir eleştiriyle sergiliyor.' Christoph Schroeder
Gabriel Garcia Marquez
Faik Baysal
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
4 Ayrım
155 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat
Seslendiren: Nermin Gültekin

Her yazar, yazdığı en son romanın en iyi romanı olduğunu sanır. Benim bu romanım için böyle düşünmemin nedeni, yapmak istediğimi tam olarak gerçekleştirebilmiş olmamdır. Romanlar, yazılırken yazarlarının elinden kaçıp kurtulmak isterler. Romanın kişileri, kendi özyaşamlarına dönerler, en sonunda da canlarının istediğini yaparlar. Ben hiçbir romanımda bu romanımdaki kadar ipleri elimde tutamadım. Belki bunu konu ve hacim nedeniyle başarmışımdır. Konusu çok sert olan ve hemen hemen polisiye bir roman gibi işlenen bir roman bu. Üstelik oldukça da kısa. Sonuçtan hoşnutum. Bundan önce de en iyi romanım Yüzyıllık Yalnızlık değil de Albaya Mektup Yazan Kimse Yok adlı yapıtımdı. Ben öyle sanıyordum; ve bunu da sık sık söyledim. Şimdi de en iyi romanımın Kırmızı Pazartesi (Gronica de Una Muerte Anunciada) olduğunu sanıyorum.
Can Dündar
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
7 Ayrım
226 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Deneme
Seslendiren: Elen Akanel

Ve ben, aslında harfiyen hatırlayarak dünün bol vakitlerini, doyumsuz sohbetlerini, telaşsız saatlerini, saadeti hüzünle yoğurarak geçtim ihtiyar adamın süzgecinden... Ben onu gemleyemedim, o demledi beni... Olgunlaştım, basarak üzerine birikmiş bütün yırtık takvim yapraklarının, yıllar yılı aynı çemberde dolanmaktan başı dönmüş akrep ve yelkovanların, o incecik delikten biteviye süzülmüş kumların, evine gire çıka ötmekten sesi kısılmış yorgun guguk kuşlarının, batmış onca güneşin, parıldamış bunca ay ışığının, hilalin ve fecrin, uğruna savaşılmış, yokluğuna alışılmış dostların, birbirine karışarak yanıp sönen kahkahalarla gözyaşlarının, yazılmış yazılamamış bunca satırın, tutulmuş tutulamamış onca sözün, dediklerimin, bir an önce bitmesini istediğim veya hiç bitmesin diye dualar ettiğim anların, koşuda çabuk yorulanların ya da koşmaya hiç niyeti olmayanların, sevaplarımın, günahlarımın, hatalarımın... ... süzüldüm imbiğinden... Piştim, o ihtiyarın dergahında... Babamın oğluydum eskiden; Oğlumun babası oluverdim birden...
Ilya Prigogine
İbrahim Şener
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
9 Ayrım
348 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Edebiyat

"20. Yüzyılın sonuna geldiğimizde, sıkça sorulan bir soru var: Bilimin geleceği ne olacak? Bana kalırsa, yeni bir serüvenin daha başındayız." Rus asıllı olan Ilya Prigogine (Moskova 1917) Brüksel Üniversiteis ve Austin'deki Texas Üniversitesi'nde profesördür. Rastlantısal olayların yaratıcı değerini gün ışığına çıkaran Prigogine, bilimsel yaklaşım için yeni bir metodolji geliştirdi: "Yeni Birleşim." Onsager'in bulgularını geliştiren kurumsal çalışmalarıyla tersinmez tepkimelerin yanı sıra, denge durumuna erişmesi beklenen tersinir tepkimelerin de termodinamiğinin gelişmesine katkıda bulundu.
Oya Baydar
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
11 Ayrım
388 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü

Kedi Mektupları'nda, kedilerle insanlar bir sorunun yanıtın arıyorlar.
Dr.Spencer Johnson
Meltem Erkmen
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
3 Ayrım
79,0 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Kişisel Gelişim

Dr. Spencer Johnson'ın basit gerçekleri esas alan öyküleri, tüm dünyada milyonlarca insanın yaşamını değiştirdi. Onların gerek özel gerekse iş yaşamlarında çok daha mutlu ve başarılı olmalarını sağladı. Johnson, bu kez de okuyanlara ilham verecek, yol gösterecek yepyeni bir öykü anlatıyor.
Aytül Akal
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
2 Ayrım
54,3 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Seslendiren: Nevin Aydın

Birbirinden farklı sekiz öykünün yer aldığı Babam Duymasın’da; aklı fikri oyunda olduğu için bir türlü okumayı sökememiş bir kızın hastalanıp, on gün boyunca evde yatması üzerine şaşırtıcı bir şekilde okumayı sökmesine, büyüyünce ne olacağına bir türlü karar veremeyen bir erkek çocuğun apartman yöneticiliğinden cumhurbaşkanlığına uzanan meslek seçimi arayışına, bir abla ile kardeşinin küçük yaramazlıklarla dolu çikolata paylaşma macerasına, meleklerin varlığını çok merak eden genç bir kızın melek olma arzusuna, çikolata uzmanı bir afacanın, kaybolan çikolatalarını bulmak için giriştiği mücadeleye, baba ile oğlun bir kitapçıda yaşadığı duygu yüklü alışverişe, dokunaklı bir abla kardeş dayanışmasına ve tembel bir öğrencinin, hayal gücünün zenginliğini kavrayan öğretmenine olan minnettarlığına şahit olacaksınız. Mustafa Delioğlu tarafından resmedilen Babam Duymasın, çocukların empati kurma yetilerini geliştirebilmeleri için önemli bir eser. Aytül Akal, bu kitabıyla 1 ila 3. sınıf arası öğrencileri hedef alarak çocukların ilgisini koparmayacak sürükleyici bir kurgu oluşturmuş ve şiirsel akıcılıkta bir dil kullanmış
Madonna
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
1 Ayrım
4,65 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı
Seslendiren: Havva Çiftçi

Happville kasabasında öğretmen olan Bay Peabody, aynı zamanda kasabanın beyzbol takımını çalıştırmaktadır. Bir gün bir öğrencisi Bay Peabody’yi manavdan elma alırken görür. Bay Peabody elmanın parasını ödememiştir. Bunun üzerine çocuk olayların aslını bilmeden tüm kasabaya bunu yayar, fakat gerçeği yakında öğrenecektir.
Melih Ergun
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
2 Ayrım
77,9 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı

küçük bir prensesin bebekken lanetlenmiş olmasıyla 15 yaşına kadar güneş ışığı görürse ölücekti. hain bir kadın onu güneş ışığına maruz tuttu ve hikaye başladı
Mıgırdiç Margosyan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
5 Ayrım
208,94 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Roman/Öykü
Seslendiren: Şule Tüzül

Diyarbakır'da, Hançepek'te, Gavur Mahallesi'nde başlayan, ancak benim fikrim dahi alınmadan, alelacele, sadece ve sadece anadilimi öğrenmem için İstanbul'a postalanmamın ardından, geriye kalan yaşamımı, benim hiç de hayal edemeyeceğim şekilde etkileyen o anın, o yolculuğun gerisinde bıraktığım Türkçe 'gavur!', Kürtçe 'fılla! sözcüğü, daha İstanbul'a ayak basar basmaz götürülüp yerleştirildiğimiz Şişli'deki Karagözyan Ermeni Yetimhanesi'ndeki Ermeni çocukların ağzında bu kez alaylı şu cümleye dönüşmüştü: 'Koşuuun! Koşuuun! Anadolu'dan Kürtler gelmiş..!'
Sadettin Kaplan
Bitirildi
insan sesi mp3 - Türkçe
3 Ayrım
76,2 MB
Eser Türü: Kitap
Eser Alt Türü: Çocuk Kitabı

Peygamberimiz'in Döneminde Çocukların hikayeleri.

Sayfalar