Faizle Karşılanamayan Zararların Giderilmesini Sağlayan B.K.105 ve Diğer Hükümler

Bitirildi
Yazar: 
Hayri Domaniç
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
İktisat
Seslendiren: 
Tarayan: Akdeniz Üniversitesi
Seçkin
4. Baskı
Ankara
1998
278 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Akdeniz Üniversitesi
Eser Boyutu: 
3,75 MB
Konusu: 
Enflasyon bulunmadığı veya çok düşük olduğu devrelerde yasallaşan katlamalı faiz yasağı ile enflasyonun üçte birini dahi karşılamayan basit faizlerin uygulandığı ortamda dirence faizleri toplamını aşan zarardan borçluyu sorumlu tutan BK. 105, dokt¬rinde çok az işlenmiş, bu konuda ilk etraflıca incelemeyi, ancak 1967 yılında Eskişehir İTÎA'da henüz Asistan olan Prof Dr. Akar ÖCAL yapmıştır. 1965 yayını ders kitabımda değindiğim BK. 105'in ilk kapsamlı izahı, 1987-1990 yıllarında yayınlanan dört ciltlik Ticaret Kanunu şerhinde yapılmıştır. BK. 105'i açıklayan bu şerhlerin her cildinde ve diğer iki ders kitabımda tekrarlanan yaklaşık seksenbeş sahifelik inceleme genişletilerek 1993 yılında 278 sahifelik ayrı bir kitap halinde yayınlanmıştır.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 29 Nisan, 2011