Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler

Bitirildi
Yazar: 
Vilhelm Barthold
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Ders
Seslendiren: 
Tarayan: Yiğit Taşdemir
TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI
1996
Alındığı Kurum: 
Yiğit Taşdemir
Eser Boyutu: 
258,81 KB
Konusu: 
V.V. Barthold (1869-1930) tarafından İstanbul'da dersler halinde verilen ve 1927 yılında ilk defa Türkiye'de basılan bu eser, tarafımızdan sâdeleştirilip, Almanca baskısındaki dipnoüarı ile birlikte, yeni harflere çevrilerek, 1975 yılında Kültür Bakanlığı tarafından bastırılmış idi. Eserin baskısı kısa sürede tükenmiş, bu arada Prof. Dr. Hasan Eren, yayın ile ilgili olarak Kültür Bakanlığı'nca çıkarılan "Dünya Edebiyatından Seçmeler" (Nisan 1977, sayı 2, s. 72-84/v dergisinde bir yazı yazarak bâzı konulara dikkatimizi çekmiş ve yeni baskı yapılırken, üzerinde diırmıış okluğu eksikliklerin giderileceğini umduğunu ifade etmişti. Biz bu baskıda sayın Eıen'in üzerinde durduğu düzeltmeleri elden geldiğince yapmaya çalıştık. Barthold'un sınıf mücadeleleri ile ilgili görüşleri (s.6) bir yana, kitap hâlâ değerini koru-makta ve klâsik bir eser olma özelliğini sürdürmektedir. Bu bakımdan eserin Türk Dünyasında son yıllardaki gelişmeler ile ilgili olarak da ülkemizde büyük bir ihtiyacı karşılayacağı inancındayız. Dizinleri hazırlayan Araş. Gör. Musa Şamil Yüksel ile Yusuf Ayönü'ne ayrıca teşekkür ederiz (Hazırlayanlar).
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 4 Ağustos, 2011