Türkiye’de Toplumsal Değişim

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Eser Özgün Adı: 
Türkiye’nin Sorunları Dizisi-24
Yazar: 
Ali Bayramoğlu
Çevirmeni: 
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Politika
Seslendiren: 
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
Yeni Yüzyıl Kitaplığı
0. Baskı
80 Sayfa
ISBN: 
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
196 KB
Konusu: 
İçinde bulunduğumuz yıllara, bir anlamda toplumsal dönüşüm çağı demek de mümkün.Şu soruların yanıtları, böyle bir adlandırmanın haklı göstergeleri olabilir: 90’larda 70’lerden farklı olarak temel sistem tercihleri arasında iktisatçılar arasında nasıl bir mutabakat oluştu? Dünyayı saran cemaatçilik eğilimleri ve çeşitli kimlik gruplan, klasik demokrasi anlayışının neresinde duruyor? Liberal ideallerin kökenleri, tarihsel-kültürel gelenek içinde nerede aranmalı? Yoksulların işgal ettiği arazilerden ticari araziler haline dönüşen gecekondular nasıl bir evrim geçirdi? Liberalizm bir demokrasi gerilimi mi, yoksa bir gelenek çatışması mı? Yeni ulusçuluk akımı nedir? Türk milleyetçiliğinin kökenlerini nerede aramalı? Laiklik anlayışı ve yarattığı sorunlar üzerine neler söylenebilir? Etnik gerilimlerde dil politikalarının önemi? Nisbi temsil sistemini savunmak demokratlık mıdır? Gençliğin çeşitli kesimleri arasında var olan ortak yönler ve farklılıklar? Genç Müslüman aydınlar Islamın farklılığından hareketle modernizmi nasıl sınıyorlar? Müzikte gelenek yeniden keşfedilebilir mi?
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 31 Temmuz, 2013