Yurttaşlık ve Demokrasi

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Eser Özgün Adı: 
Yazar: 
Füsun Üstel
Çevirmeni: 
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Bilim
Seslendiren: 
Tarayan: GEÖP
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
Dost Kitabevi Yayınlan
0. Baskı
Ankara
1999
160 Sayfa
ISBN: 
975-7501-73-5
Alındığı Kurum: 
Görme Engelli Öğrenciler Platformu
Eser Boyutu: 
1254 KB
Konusu: 
Bugün gelinen noktada demokrasi ideali, reel demokrasilerin yaşadığı bütün sarsıntılara rağmen "çözüm" sunma niteliğini koruyor. Üstelik ne sosyal bilimciler, ne hükümetler, ne de her düzeyden siyaset oluşturucular, ulus-devlet ve modernitenin baş aktörü olan yurttaşın dışında yeni bir kamusal aktör üretebilmiştir. Yüzyıl başı ile sonu arasındaki en temel fark ise, yurttaşlığı ulus-devlet modeli içinde tanımlanan hukuksal-siyasal içeriğinden sıyrılarak farklı aidiyet, konum ve duyarlılık biçimlerini de içine alacak şekilde sivilleşmesidir. Dolayısıyla tartışma ve çözüm önerileri, yurttaşlığın yeniden tanımlanması üzerinde odaklanıyor. Yurttaşlığın yeniden tanımı ise, devlet-sivil toplum-kamusal alan denkleminin yeniden kurulmasını, demokrasilerin söz konusu değişken geometrili yurttaş tipi üzerinden yeniden inşa edilmesini gerektiriyor. Elinizdeki bu çalışma, yurttaşlık sorununu farklı açı ve konumlardan ele alan altı anabaşlıktan oluşuyor. Ana başlılar altında son yıllarda sosyal bilimler camiasına egemen olan kuramsal duruşların yanı sıra, "yaşanan yurttaşlığın" sorunlu doğası ve reel demokrasilerin değişen yurttaş profili karşısında buldukları çözümler ve uyguladıkları siyasetlerin niteliği inceleniyor.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 10 Mart, 2014