Gençlik Politikaları Klavuzu

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Eser Özgün Adı: 
Yazar: 
Yayına Hazırlayan: Nurhan Yentürk, Devin Bahçeci
Çevirmeni: 
Hale Akay
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitapçık
Kitapçık Alt Türü: 
Kılavuz
Seslendiren: 
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
1. Baskı
İstanbul
2014
100 Sayfa
ISBN: 
978-605-399-311-7
Alındığı Kurum: 
Bahar Yavuz
Eser Boyutu: 
248 KB
Konusu: 
Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi'nin (ŞEBEKE) amacı, genç yurttaşların ve gençlerle çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kamusal tartışmalara ve karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmektir. Aynı zamanda, gençlerin toplumsal katılımlarının desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, gerçekleştirilen faaliyetler arasında, genç yurttaşların katılımının güçlendirilmesi için farklı alanlarda ihtiyaç duyulan bilginin ve tartışmanın geliştirilmesi ve ilgili öznelerle paylaşılması bulunmaktadır. Bu kapsamda, proje çerçevesinde iki yıl boyunca, bir adet saha araştırması, dört adet akademik araştırma gerçekleştirildi, konu hakkındaki uluslararası kaynaklar taranarak altı adet çeviri kitaplaştı ve gençlerin katılımı hakkında yeni tartışmalar açmak için üç adet çalıştay düzenlendi. Proje boyunca sürdürülen tüm çalışmalar, proje sonunda düzenlenen bir uluslararası konferansla genç yurttaşlar, ilgili STK'lar ve karar alıcılarla paylaşıldı.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 9 Eylül, 2014