Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Eser Özgün Adı: 
Yazar: 
Hatice Özdemir Kocasakal
Çevirmeni: 
metin
Türkçe
1 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Hukuk
Seslendiren: 
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
Vedat Kitapçılık
1. Baskı
İstanbul
2013
458 Sayfa
ISBN: 
978-605-4446-75-9
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
16,504 kb
Konusu: 
I. Spor Kavramı ve Zaman İçinde Gösterdiği Gelişim Spor, tek ve yeknesak bir tanımı olmayan ve zaman içinde çok değişikliğe uğramış olan bir kavramdır1. Her şeyden önce spor, çok farklı amaçlarla yapılabilen bir faaliyettir. Bireyler, fiziksel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı olmak, boş vakitlerini değerlendirmek, diğer bireylerle iletişim kurmak için sportif faaliyetlere yönelebilecekleri gibi rekabet etmek veya rekabet edebilir sonuçlar elde etmek amacıyla da spor yapabilirler. Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan Avrupa Spor Şartı’nm (Charte europeenne du sport), 2. maddesinde yapılan spor tanımında bu iki amaca da yer verilmiştir. Gerçekten de maddede, fizik ve psişik koşulları açığa vurma veya iyileştirme, sosyal ilişkileri geliştirme veya her düzeyde rekabet edebilir sonuçlar elde etme amacı taşıyan fiziksel faaliyetlerin tümü “spor” olarak kabul edilmiştir2.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 10 Kasım, 2014