İnsanlık Durumu

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
The Human Condition
Yazar: 
Hanna Arendt
Çevirmeni: 
Bahadır Sinan Şener
insan sesi mp3
Türkçe
46 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Felsefe
Seslendiren: 
Fuat Ayverdi
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
13:27:22
İletişim Yayıncılık
0. Baskı
İstanbul
2000
461 Sayfa
ISBN: 
9789754704471
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
1478,35 MB
Konusu: 
Beş ciltlik Seçme Eserler'ini yayımlamaya elinizdeki kitapla başladığımız Hannah Arendt, post-modernist cepheden açılan eleştiri salvosundan farklı, "klasik" bir modernite eleştirisinin temel kaynaklarındandır. En önemli ve özgün çağdaş siyaset felsefecilerinden olan Arendt, düşünsel serüveninin yönünü "dünya aşkı"na "pratik hayat"a çevirmiş bir yazar. Temel kaygısı, insanın dünyaya, yani kendi yarattığı toplumsal yaşama yabancılaşmasının nedenlerini aramak. İnsanlık Durumu, onun bu arayışını en yalın biçimde ortaya koyduğu kitabı; bir bakıma Arendt'in lügatçesi. Emek, iş, eylem - temel insani etkinliklerin anlamı, özü... Özel alan ile kamusal alan, pratik hayat ile tefekkür hayatı arasındaki ayrım ve etkileşimin gelişimi... Arendt bu kavramları, insanın toplumsallaşmasının ve modernleşmesinin tarihi bağlamında inceliyor. İdealindeki Antik Yunan "polis"inden sonra, Ortaçağ ve ardından modernizmle birlikte insanın dünyaya nasıl yabancılaştığını anlatıyor. İnsanlık Durumu, aktif biçimde direndiği faşizm travmasının ardından totalitarizm denen "radikal kötülük"ü var eden şartları anlama macerasına girişmiş "sorumlu" bir aydının bir tür alternatif uygarlık tarihi anlatısıdır.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 5 Kasım, 2019

Yorumlar

Comment: 

Modern zamanların en önemli siyaset felsefecilerinden Arendt, modernizmin etkisiyle "insanın dünyaya yabancılaşması" sorununu ele alıyor. İdealindeki Antik Yunan "polis" hayatının daha az "özellik", daha yaygın "kamusallık" içeren toplumsal düzenine giden yolu arıyor, modern çağın içinde.