Siyasal ve Sosyal Bilimler Makaleler 2

Bitirildi
Yazar: 
Şerif Mardin
insan sesi mp3
22 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Derleme
Seslendiren: 
Mehmet ŞANCİ
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
08:16:08
İletişim
2. Baskı
İstanbul
Eylül 1992
201 Sayfa
ISBN: 
975-470-057-5
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
908,45 MB
Konusu: 
Türkiye'de düşünce tarihi, din ve siyaset sosyolojisine yaptığı önemli katkılar nedeniyle düşünce hayatımızın öndegelen isimlerinden biri olan Şerif Mardin, toplumumuzda yüzyılı aşkın bir süredir gündemde kalan din, modernleşme, batılılaşma gibi olguları resmi yorumun da yerleşik muhalif söylemlerin de dışında kalarak, toplumsal zemin ve arka planlarıyla inceler. Mardin'in pozitivist Batı düşüncesinin Türkiye'de egemen görüşle birleşerek biçimlendiği "kabul edilmiş" eğilim ve yönteme kapılmayışı, toplumsal değişim dinamiklerini genelgeçer kalıplara sokmayışı, resmî ideoloji ve kemalist söylemin etkilerinden uzak kalışı, onu "Cumhuriyet aydınları"nın önemli bir kesiminden kalın çizgilerle ayırır ve bütün eserlerini toplumbilim dünyamızda ayrıcalıklı bir yere koymayı gerektirir.Siyasal ve sosyal bilimler, Şerif Mardin'in 1950'lerden beri sosyal bilimler alanında yazdığı makalelerin ve kitap eleştirilerinin derlemesi. Derlemede yönteme, metin analizine, ideolojik sembol tahliline, sosyolojik kavramlara v.b. dair, daha "teknik" özellikli metinler yeraldığı gibi, Türkiye'nin siyasal ve toplumsal kültür yapısını konu edinen ve yorumlayan eleştirel makaleler de var.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cumartesi, 25 Nisan, 2020