Türkçe Sözdizimi

Talep Alındı
Yazar: 
Leyla Karahan
insan sesi mp3
0 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Arastirma- İnceleme
0. Baskı
0 Sayfa
Konusu: 
Bu çalışma, öncelikle, dil denen mucizevi aracın anatomik anlamda parçalarını doğru yorumlamaya ve dili olabildiğince iyi tanıtmaya çalışmaktadır; ayrıca, dil eğitimi alan öğrencilere yardımcı olmayı ve onları Türkçenin sözdizimi ilkeleri hususunda aydınlatmayı planlamaktadır. Bu uğraşı, sözünü geliştirmek bilincine ulaşmış herkese yardımcı olabilir ve Türkçenin yapıcısının yorumlayış kabiliyetine yakışır bil dilbilgisel yorumlanışına -küçük de olsa- bir katkı sağlayabileceğine inanıyoruz.