Milletlerin Zenginliği

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
The Wealth of Nations
Yazar: 
Adam Smith
Çevirmeni: 
Haldun Derin
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
ekonomi
Seslendiren: 
Merve Karakol
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
İstanbul
1 100 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Merve Karakol
Eser Boyutu: 
2,80 MB
Konusu: 
Adam Smith (1723-1790): Çağının önde gelen ahlâk felsefecilerinden biri ve bu yıl yayımının 230. yılı kutlanan ve "İktisatın açılış kitabı" Milletlerin Zenginliği (1776) ile kalıcılaşmış bir 18. yüzyıl düşünürüdür. Elinizdeki baskıysa, bu önemli yapıtın Türkçedeki ilk ve tek eksiksiz çevirisi olmasının yanısıra, Prof. Dr. Gülten Kazgan'ın kapsamlı sunuşuyla da farkını ortaya koymaktadır. Haldun Derin (1912-2004); Atatürk, İnönü ve Bayar dönemi anılarını kitaplaştırdığı Çankaya Özel Kalemini Anımsarken: 1933-1951 'den (1995) Shakespeare, Adam Smith ve Orwell çevirilerine, bürokrasimizin en önemli çevirmen-yazarlarındandır. Milletlerin Zenginliği ise , bugün çevirmeninin elinden çıktığı biçimiyle yayımlanışıyla da bir "vasiyeti" yerine getirmektedir.
Talep Tarihi: 
Cuma, 3 Temmuz, 2015
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 3 Temmuz, 2015