Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın

Bitirildi
Yazar: 
Fatmagül Berktay
metin
Türkçe
4 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Metis
5. Baskı
İstanbul
2014
234 Sayfa
ISBN: 
978-975-342-096-9
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
31,79 MB
Konusu: 
Hıristiyanlık'ta Ve İslamiyet'te Kadının Statüsü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım "Kadının ikinciliğinin doğal kabul edilerek bunun onun bedeninin denetlenmesinin meşru gerekçesi sayılması her üç tektanrılı dinin ortak özelliği. Bu ortak özellik, tarihsel ve coğrafi olarak üç geleneğin de aşağı yukarı aynı ya da birbirine yakın topraklarda ve benzer maddi koşullarda benzer gereksinimlere yanıt olarak doğup gelişmeleriyle açıklanabilse bile, ilginç olan, bugünkü ifadelerinde de kadınlara ilişkin tutum ve anlayışı odak almaları. Günümüzdeki Protestan ve İslamcı köktendinciliğin de kadının konfmu ve denetimi üzerinde yoğunlaştuğunu ve kendilerini toplumsal cinsiyet ve kadının. "doğru" toplumsal rolü aracılığıyla meşrulaştırdıklarını görüyoruz. Karşılaştırmalı yaklaşım, bu konuda da, partikülarizme ve oryantalizme düşülerek dinsel canlanışı salt İslam'a özgü bir olgu olarak görme yanılgısına engel olacak ve köktendönciliğin, İslam'ın "egzotik"alanıyla sınırlı ve anlaşılmaz bir şey olmadığının görülmesine yardım edecektir.
Talep Tarihi: 
Cuma, 3 Temmuz, 2015
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 10 Temmuz, 2015

Yorumlar

Comment: 

Eser ayrımları görünmüyor. Bilginize.