Gelecegin İcadi

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
The Invention of Tradition
Yazar: 
Eric Hobsbawm - Terence Ranger
Çevirmeni: 
Mehmet Murat Şahin Yayma
metin
Türkçe
4 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Agora Kitapçılık
1. Baskı
İstanbul
2006
356 Sayfa
ISBN: 
9944 - 916 - 40 - 4
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
2,35 MB
Konusu: 
Bugün eski devirlerden geldiğini varsaydığımız geleneklerin büyük kısmı, aslında görece yakın zamanlarda "icat edilmiş olan" geleneklerdir. Bu gelenekler icat edilirken mutlaka belli bir tarihsel geçmişe referans yapılır ve geçmişle bir süreklilik kurulmaya çalışılır. Oysa bu süreklilik, büyük ölçüde yapay ve uydurmadır. Bu açıdan son iki yüzyıllık geçmiş, modern dünyanın sürekli değişimi ve yenilenmesi ile toplumsal hayatın en azından bazı kısımlarının değişmez ve sabit tutulmaya çalışılması arasındaki zıtlığa kafa yoran tarihçiler açısından son derece ilginç ve verimli bir zaman dilimidir. Verimlidir, zira yeni gelenekler özellikle bu son iki yüzyılda, özellikle de görece yeni bir tarihsel olgu olan "ulus" ve "ulus-devlet"le, ulusal semboller, refleksler ve milliyetçilikle at başı
Talep Tarihi: 
Cuma, 3 Temmuz, 2015
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 3 Temmuz, 2015