İslamın Bugünkü Meseleleri

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Hicretin 15. Yüzyılına Armağan
Yazar: 
Erol Güngör
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Seslendiren: 
Merve Karakol
Ötüken Neşriyat
İstanbul
Alındığı Kurum: 
Merve Karakol
Eser Boyutu: 
671,51 KB
Konusu: 
Yazıldığı dönemde seviyeli bir entelektüel tartışmaya zemin hazırlamıştır. İslam Davasının siyasi bir dava olduğuna inanmayan yazarın, geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında vücuda gelen "uyanış" ve bu uyanışın Türkiye'ye akseden çeşitli tezahürlerini ele aldığı kitabıdır. 19. yüzyılda İslam'ın ortaya koyduğu medeniyetin mağlup olduğuna, fakat temel problemin, modern hayata uygun bir hukuk sisteminin yeniden üretilememesinde yattığına dikkat çeker. İçtihat kapısının kapalı olduğu yönündeki görüşleri eleştirir. İslam'ın, kendi içinde tutarlı ve dengeli bir değerler sistemi sunduğunu, çağımızın İslam prensiplerine çok geniş bir uygulama sahası verebileceğini öne sürer. Sözü geçen uyanışın hangi hal ve şartlarda köklü ve kalıcı neticeler doğurabileceğini anlamak için mutlaka okunması gereken bir eser...
Talep Tarihi: 
Cuma, 3 Temmuz, 2015
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 3 Temmuz, 2015