Toplum Sözleşmesi

Bitirildi
Yazar: 
JEAN-JAQUES ROUSSEAU
Çevirmeni: 
Ali Alper
insan sesi mp3
Türkçe
19 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Felsefe
Seslendiren: 
Ebrar Bideci
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
05:49:47
ODA
istanbul
2008
134 Sayfa
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
640,54 MB
Konusu: 
“Platon’dan Makyavel’e pek çok düşünürce sorgulanıp geliştirilmeye çalışılan ‘Devlet ve İktidar’ kuramına; ‘insan doğasına ilişkin çözümlemesiyle, insanın uygarlık tarafından değiştirilmemiş doğal halinin, birçok açıdan daha üstün olduğu’ düşüncesiyle katkıda bulunmuştur. Modern demokrasi anlayışının temelini oluşturan toplum sözleşmesi öğretisiyle ünlenen, J.J. Rousseau’nun ‘Toplum Sözleşmesi’ adlı yapıtı Fransız Devrimi’nin de esin kaynağıdır. Bütün hükümetlerin, yönetilenlerin onayına uygun biçimde kurulduğu bir düzeni savunan bu yapıta göre, ‘Toplumun temeli, kişilerin korunma karşılığı kendi istemlerinin tamamını, bütünün istemine teslim etmesiyle imzalanmış bir sözleşmedir.‘ Yazar bu yapıtında Devrim’in çağrısına uyup, genel seçim hakkı olan bir cumhuriyet istemiş, yurttaşların eşitlik, özgürlük, kardeşlik haklarından yana olmuştur.”
Talep Tarihi: 
Salı, 29 Eylül, 2015
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 31 Mart, 2020