İnsan Doğası İktidara karşı Adalet

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
The Chomsky - Foucault Debate: On Human Nature
Yazar: 
Noam Chomsky & Michel Foucault
Çevirmeni: 
Tuncay Birkan
insan sesi mp3
Türkçe
8 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Sosyoloji
Seslendiren: 
Feyza Merve Bağcı
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
02:11:23
BGST Yayınları
1. Baskı
Istanbul
2005
74 Sayfa
ISBN: 
9756165022
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
240,55 MB
Konusu: 
Yüzyılın iki büyük düşünürünün yıllar önce yaptığı bu tartışma iki konu etrafında odaklanır: Bilimsel bilginin gelişimi nasıl yorumlanmalıdır? Siyasal mücadelede adaletin, bir başka deyişle etiğin yeri nedir? Foucault’ya göre, tarihte bilgi üretimini farklı çerçeveler belirlediği için, her çağda farklı bilimsel söylem tipleriyle karşılaşırız. Chomsky ise kendi dilbilim kuramından hareket eder ve insanın doğarken beraberinde getirdiği bir yaratıcılık kapasitesi olduğunu savunur. Siyasal mücadele, bir sınıfın tarihsel haklılığına dayandığı için mi, yoksa daha adil bir toplum hedefi güttüğü için mi meşruluk kazanır? Görüşlerin en çok ayrıldığı konu bu olacaktır.
Talep Tarihi: 
Cumartesi, 16 Ocak, 2016
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 21 Eylül, 2020