Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri

Bitirildi
Yazar: 
Hidayet Şefkatli Tuksal
insan sesi mp3
Türkçe
33 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
İslam
Seslendiren: 
Beyza Çınar
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
12:38:43
Otto
5. Baskı
Ankara
2014
309 Sayfa
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
1389,19 MB
Konusu: 
Kadın konusu zaman ve mekân değişmeksizin her yönüyle tartışılan bir konudur. Kadının yeri ve neliği üzerine yapılan tartışmalar, Müslüman dünya içerisinde ciddi bir yere sahiptir. Müslüman kadın günümüzde bir yandan geleneksel İslam öğretileri, diğer yandan modern hayatın dayatmaları karşısında bocalamaktadır. Tüm bunlara rağmen kendi tarihsel gerçekliği içinde var olmaya çalışmakta ve kendisini hem bireysel hem de toplumsal boyutta gerçekleştirebileceği onurlu bir kimlik aramaktadır. Bu kitapta, çeşitli haberler sebebiyle varlığını hissettiğimiz kadın aleyhtarı tutumun kökenleri ve tezahürleri araştırılmıştır.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 3 Mart, 2016
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 7 Mayıs, 2019