Gündelik Hayatın Eleştirisi 1

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
Critique de la vie quotidienne
Yazar: 
Henri Lefebvre
Çevirmeni: 
Işık Erküten
insan sesi mp3
Türkçe
46 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Sosyoloji
Seslendiren: 
Dilara Oruç
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
12:25:03
Sel Yayıncılık
1. Baskı
İstanbul
2012
271 Sayfa
ISBN: 
9789755705712
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
682,12 MB
Konusu: 
“Aşina olunan bilinmez,” diyor Hegel. 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden Henri Lefebvre, ‘politik dramın’ gündelik temelinin unutulduğu, felsefecilerin hakikati başka yerde aradığı, edebiyatçıların mucize ve macera peşinde koştuğu bir dönemde aşina olunana bakıyor: “Asıl değişim nerede olup biter? Gündelik hayatın esrarsız derinliklerinde!” İktidar ilişkilerinin, meta fetişizminin ve yabancılaşmanın her gün yeniden üretildiği, buna rağmen değişimin ve devrimlerin gerçek temeli olmaya devam eden gündelik hayatın eleştirisine odaklanıyor. Marksist eleştirinin temelinde yer alan yabancılaşma teorisinden yola çıkan ve onu modern hayattaki tüm yönleriyle ortaya koyan Lefebvre: Beşeri bilimler, felsefe, politika ve ideoloji; bireysel ile toplumsal; bilinç ile eylem arasındaki bütünlüğü gündelik yaşamın yalınlığı içinde yeniden kuruyor. Düş, sanat, oyun, ahlak, hayal gücü, politika, bilim… Bunları çıkardığınızda geriye kalan gündelik hayatın ‘cılız tortusu’dur ama bu ‘yüksek’ faaliyetlerin yeşerdiği toprak da odur: “Tek yapmamız gereken şey, gözlerimizi açmak, gündelik hayatın en mütevazı olgularının engin insani içeriğini basitçe keşfetmektir.”
Talep Tarihi: 
Perşembe, 28 Temmuz, 2016
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 17 Eylül, 2020